Syv ting du bør vite om Pelsdyrutvalgets rapport

Et flertall i Pelsdyrutvalget går inn for bærekraftig utvikling, fremfor styrt avvikling av næringen. Dette kom frem under en pressekonferanse 15. desember, hvor utvalget la frem sitt arbeid. NOAH henvender seg nå til politikerne, og ber dem lytte til veterinærfaglige råd og til befolkningens ønske om avvikling.

På pressekonferansen ble det kjent at fem av medlemmene i utvalget vil gå inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, mens tre ønsker en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å uttale seg for eller mot. NOAH er skuffet, men ikke overrasket over Pelsdyrutvalgets konklusjon, og har kritisert både utvalget og rapporten.

To revunger leker sammen
Rev i naturen – der de hører hjemme

– Dette er skuffende, men forventet. Flere av medlemmene i utvalget har bindinger til næringen eller har uttalt seg positivt om næringen tidligere. I tillegg har landbruks- og matdepartementet, og dermed næringsinteressene, hatt en større del i prosessen. Vår reaksjon fra pressekonferansen er at utvalget har fokusert på næringen og dens økonomi, og lagt mindre vekt på dyrenes naturlige behov, og den forskningsmengden som tilsier at dyrenes behov ikke kan tilfredsstilles i trange bur, sier NOAHs leder Siri Martinsen. Les mer om NOAHs kritikk av rapporten under «Syv ting du bør vite om Pelsdyrutvalgets rapport», nederst i teksten.

Pelsdyrvalgets rapport skal på høring

Rapporten er nå overlevert til regjeringen, som etter en høringsrunde skal ta stilling til pelsdyrnæringens fremtid i Norge.

Heldigvis er ikke rapporten til pelsdyrutvalget avgjørende – det er politikerne som skal ta stilling til saken. NOAH henstiller til politikerne om å være seg sitt ansvar bevisst om å følge veterinærfaglige råd (som rapporten ikke har lagt vekt på), og folkets vilje: Vi forventer nå at regjeringen tar et valg basert på de faglige uttalelsene fra bl.a Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk, som tydelig sier at rev og mink i små bur aldri kan bli forenlig med god dyrevelferd.

To revunger
Rev i naturen – der de hører hjemme

Vi forventer også at de lytter til den store motstanden mot næringen – 68% av befolkningen og et samlet mote-Norge er nå mot pelsdyroppdrett, 200 kjendiser har uttalt seg mot pels, nærmere 7000 mennesker møtte opp i NOAHs fakkeltog mot pels 2014, og vi har samlet over 60.000 signaturer i vår underskriftkampanje mot pelsdyroppdrett på bare én uke. Engasjementet for pelsdyrene er stort – og å overse dette vil blir en stor utfordring for politikerne i lengden.

Økt motstand blant politikerne

Men også blant politikerne begynner det å skje ting. Forrige uke vedtok et klart flertall på Stortinget å be regjeringen vurdere en avvikling av pelsnæringen, Miljøpartiet De Grønne har fremmet et representantforslag om å avvikle næringen, og både AP, MDG, SV, V og Rødt har programfestet at de ønsker en avvikling.

Også blant de andre partiene skjer det ting: Denne uken skrev en gruppe Høyre-politikere at de vil jobbe for en styrt avvikling av næringen, og statsminister Erna Solberg har uttalt at «pels er best på dyr». Både Høyre, FrP og KrF – som tidligere har støttet pelsdyroppdrett – skal nå diskutere saken internt på nytt.

Det mangler nå kun syv representanter mot pels for å danne et flertall mot næringen på Stortinget. Med så stor motstand i befolkningen, og engasjement fra stadig flere politikere, er det kun et spørsmål om tid før pelsdyrnæringen blir avviklet, slik den har blitt i flere andre land. Men vi må sørge for at saken ikke blir trenert i enda flere år – for hvert år som går må rundt én million dyr leve hele sine liv innesperret i trange nettingbur og bli drept for pelsen sin. NOAH og flere andre dyrevernorganisasjoner varsler derfor nå en omkamp – vi gir oss ikke før burene er tomme!

Syv ting du bør vite om Pelsdyrutvalgets rapport:

  • Rapporten inneholder fakta om økonomi og forskning på næringsutvikling. Den inneholder derimot lite fakta om dyrenes naturlige behov (under 1 side). Den inneholder ingen drøfting av de adferdsmessige problemene som mink og rev opplever i bur. F.eks. følgene av at mink ikke får svømme eller følgene av at rev ikke får bevege seg naturlig.
  • Den etiske drøftingen i rapporten er overfladisk. Utvalget har fått en pelsdyrforsker som også har deltatt i næringsfinansiert forskning til å redegjøre for etikk, ikke en fagetiker. Rapporten avfeier i sin etiske vurdering at formålet (unødig pynt) har betydning – til tross for at det er vektlagt i forarbeidene til Dyrevelferdsloven at formålet for utnytting av dyr er av betydning.
  • Et av utvalgsmedlemmene uttalte i forkant til media at han vil at næringen skal fortsette. Et annet er pelsdyrforsker som leder IFASA – en forskningsorganisasjon som i stor grad er finansiert av pelsnæringen.
  • Utvalget har ikke tatt kontakt med Veterinærforeningen eller Veterinærinstituttet. Men de har tatt seg tid til å besøke 5 farmer, et pelsdyrforlag, en pelsingssentral, og auksjonssenteret Saga Fur og organisasjonene ProPels i Finland.

hvite minker i bur på pelsfarm

  • Kapittelet om motstand mot pelsdyroppdrett i Norge er tendensiøst og representerer aktørene dårlig. Det faktum at så godt som hele den norske motebransje er imot pels via NOAHs samarbeidskampanje Mote mot pels, eller at Oslo Fashion Week var første moteuke mot pels, nevnes ikke.
  • 3 medlemmer ønsket avvikling. 1 medlem stemte blankt – 5 stemte for «bærekraftig utvikling», men ett av disse presiserer «en avvikling bør gjøres på grunnlag av (…) en politisk bestemmelse at formålet pels ikke er ønskelig», og mener at «det er usikkerhet knyttet til om formålet pels vil være noe samfunnet kan akseptere i framtiden.»
  • Da Pelsdyrutvalget ble nedsatt i fjor, var det med et delt mandag og på oppdrag fra to ulike departementer: klima- og miljødepartementet og landbruks- og matdepartementet. Når de fremlegger sin konklusjon er kun det ene departementet  – landbruksdepartementet – representert. NOAH mener det er et svik mot velgerne at pelsdyrsaken nå kun håndteres av næringsinteressene, og at utvalget har brutt sitt mandat ved å la dette skje. En viktig forutsetning for mandatet var nettopp at denne saken ikke skulle håndteres av næringsinteressene alene.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.