Slutt på pelsdyroppdrett i Tyskland!


Tysklands siste minkfarmer legges ned innen fem år. Bildet viser minker på norsk pelsfarm. Foto: Anna Maria Gentili

En ny lovendring sørger for at pelsdyroppdrett ikke lenger blir lønnsomt i Tyskland. De resterende minkfarmene blir nødt til å legge ned innen fem år.

2. juni aksepterte Tysklands lovgivende forsamling et forslag fra de regjerende partiene som betyr slutten for landets pelsdyrnæring. Det vedtatte forslaget innebærer nye regler med så strenge krav til dyrenes levemiljø at det ikke lenger vil lønne seg å drive med pelsdyroppdrett – for eksempel må minkene få mulighet til å svømme.

NOAH er med i Fur Free Alliance, en paraplyorganisasjon for dyrevernorganisasjoner over hele verden som jobber mot pelsdyroppdrett.

De tyske pelsfarmerne har fått en fem års ovregangsperiode før de nye reglene trer i kraft. De seks gjenværende minkfarmene i landet vil da bli lagt ned, og det vil ikke bli etablert nye. Oppdrett av rev og chinchilla har allerede blitt faset ut i landet, også grunnet strenge regler for hold av disse dyrene.

Den lovgivende forsamlingen tok imidlertid et enda sterkere standpunkt mot pelsdyroppdrett da de vedtok forslaget, og oppfordret samtidig regjeringspartiene til å foreslå et totalforbud mot pelsdyroppdrett. Dette har regjeringen så langt ikke vært positive til. Totalforbud eller ikke – den nye lovgivningen vil uansett bety at nok et land setter dyrevelferd først og legger ned sin pelsdyrnæring.

NOAH ønsker å gratulere våre tyske kolleger i Fur Free Alliance med den viktige seieren!

Her i Norge kjemper NOAH videre for de hundretusenvis av minkene og revene som fremdeles sitter innesperret i små nettingbur – vi gir oss ikke før burene er tomme, også her! Vil du støtte vårt arbeid for pelsdyrene? Bli månedsgiver i NOAH!