"Skjørt" flertall for pelsdyroppdrett.

Umusikalsk av landbruksministeren å prøve å dempe dyrevelferdsdebatt

Foto: Jo-ann McArthur/We Animals

NOAH fulgte i dag debatten om pelsdyroppdrett i Stortinget, hvor minister Jon Georg Dale ba om at ikke mindretallet måtte «undergrave» flertallets støtte til næringen, men holde seg «i ro».

Debatten endte i at et avviklingsforslag falt med 43 (AP, SV, V, MGD) mot 59 (H, FrP, KrF, SP) stemmer. Som minister Jon Georg Dale selv karakteriserte dette, var det et «skjørt» flertall for videreføringen av norsk pelsdyroppdrett.

Jo-Ann McArthur/We Animals

Pelsdebatten i Norge har nå nådd det nivået at det er absurd at flertallet av stortingspolitikere velger å fortsette som før med dyr i bur. Da er det uhørt at ministeren nærmest krever knebling av debatten og «ro rundt» næringen – og ber de som ønsker avvikling å ikke «undergrave bærekraftig utvikling» av pelsnæringen. Det blir ingen «ro» rundt dyrene som lider – ikke nå og ikke i fremtiden. Den politiske uroen i partiene som i dag stemte for næringen er også voksende, og folkeengasjementet mot pels har aldri vært større enn det er nå.

NOAH reagerer videre på at omtale av tidligere løfter og henvisning til Veterinærinstituttet og Veterinærforeningen kun kom fra de som stemte for avvikling:

I debatten påpekte flere av partiene som stemte for avvikling at Stortinget selv lovet avvikling i 2003 dersom miljøet for dyrene ikke ble betydelig bedre. De andre partiene så helt bort i fra sine tidligere løfter. Landbruksministeren prøvde seg på å si at Dyrevelferdsmeldingen også la til grunn at dyrene skulle være i bur. Det er rett og slett uriktig – tvert imot var kritikken i denne meldingen i stor grad rettet mot nettopp burets begrensninger. Videre overså H, FrP, KrF og SP totalt veterinærfaglige instanser. Når man som FrP klarer å hevde at mange veterinærer er for pelsdyroppdrett, må man i redelighetens navn oppgi at man synes 70 av 3000 er «mange».

Jo-Ann McArthur/We Animals

NOAH reagerer særlig på KrF som hevdet at «ett ord har vært viktig for KrF i denne debatten; dyrevelferd»:

– KrF kan ikke hevde at «dyrevelferd» har vært viktigst for dem, når de ser bort fra alle dyrevelferdsråd fra dyrevelferdsorganisasjoner og veterinærfaglige miljøer. Det ordet som har vært viktig for KrF i denne saken har vært «næring» – det burde de være ærlige nok til å innrømme!

NOAH vil fortsette kampen for pelsdyrene, slik vi har gjort i nærmere 30 år, og vi kan love at det ikke vil bli noen «ro» rundt næringen, tvert i mot!

Vil du vite mer om NOAHs arbeid for pelsdyrene? Besøk vår kampanjeside www.pelsUT.no 

For å gjøre det arbeidet NOAH gjør for dyrene er vi helt avhengige av våre månedsgivere. Dersom du er enig i at dyr ikke skal leve hele sine liv i bur, og ønsker å hjelpe oss i arbeidet, bli medlem! Ved å bli medlem donerer du et valgfritt månedlig beløp til arbeidet for dyrene, og du vil motta vårt medlemsmagasin NOAHs ark 3 ganger per år. Meld deg inn her