Resultater for pelsdyrene


En av NOAHs viktigste seiere gjennom tidene er regjeringens vedtak om forbud mot pelsdyroppdrett i Norge fra 2025! Mink og rev skal nå slippe å sitte i trange bur for pelsens skyld her i landet.

Forbud mot pelsdyroppdrett

Skritt for skritt har vi kjempet for å bringe pelsindustrien mot en avvikling: Hyppige mediautspill, debattinnlegg og kampanjer gjennom årene har ført til at opinionen er i flertall for å nedlegge pelsfarmene. Bransjen innrømmet tidlig at NOAHs innsats førte til en nedgang i antall farmer. I 1991 slo en NOAH-demonstrasjon et stort pelsmoteshow konkurs. NOAH fikk Elle som det første motebladet til å ta avstand fra pels i 1997, og de første butikkene ble med på vår pelsfrie liste i 2002. I 2002 ble kjendiser mot pels etablert – og teller nå over 200 stemmer. I 2010 etablerte NOAH og motebransjen Mote mot pels, og fikk Oslo Fashion Week til å bli verdens første moteuke mot pels.

En av NOAHs viktigste seiere gjennom tidene er regjeringens vedtak om forbud mot pelsdyroppdrett fra 2025!

I 1994 bidro NOAH til at Rådet for Dyreetikk anbefalte avvikling. Norges Veterinærforening vedtok i 2009 at de ønsket avvikling av pelsnæringen. De første politiske partiene tok stilling mot pelsdyroppdrett etter møte med NOAH i 2000 – som første store parti vedtok AP avvikling i 2011. I 2008 ble utstillinger med levende pelsdyr forbudt – etter 15 år med NOAH-demonstrasjoner. I 2015 uttaler de fleste norske trossamfunn seg til NOAH med etisk motstand mot pelsdyroppdrett.

Hvert år siden 2003 arrangerte NOAH vårt fakkeltog mot pels, som ble Europas største markering for pelsdyrene. Markering samlet på sitt meste oppimot 10 000 mennesker, og siste markering ble holdt i 2018. I 2016 overleverer NOAH 143 000 signaturer til landbruksministeren.

I 2010 etablerer NOAH og motebransjen Mote mot pels, og får Oslo Fashion Week til å bli verdens første moteuke mot pels.

I 2018 lover regjeringen avvikling av pelsdyroppdrett i sin nye plattform, takket være Venstre som NOAH hadde tett kontakt med om saken. Og i juni 2019 blir dette vedtatt ved lov! I januar 223 blir den siste pelsfarmen i Norge nedlagt.

Importforbud mot pels og internasjonalt arbeid

NOAH bidrar også til forbud mot pelsdyroppdrett i andre land, og til at motegiganter som Armani, Hugo Boss og Gucci er pelsfrie, gjennom vårt internasjonale arbeid i Fur Free Alliance. I 2015 lanserte NOAH og finske Animalia en internasjonal rapport i EU-parlamentet om skandinavisk pels. Denne fikk flere store motehus til å droppe pelsen.

I Norge jobber NOAH nå for forbud mot pelsimport, og flere partier har dette i sine programmer. Stortinget vurderer importforbud mot pels i 2023.

Les mer om NOAHs arbeid på NOAHs infoside om pelsdyr.

Gå rett til motemotpels.no for å se vår liste over pelsfrie butikker og moteaktører, eller kjendisermotpels.no for kjendiser som støtter NOAHs kampanje.

NOAH jobber hardt for pelsdyrenes frihet,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.