Rekordoppmøte i NOAHs Fakkeltog mot Pels 2010!


Foto: Maciel Goelzer.

Lørdag 13. november var en historisk dag for dyrs rettigheter: NOAHs Fakkeltog mot Pels samlet tusenvis av mennesker over hele landet, og illustrerte på en kraftfull måte motstanden mot pelsdyroppdrett – godt hjulpet av engasjerte appeller fra Unni Lindell, Charlotte Thorstvedt, Lise Myhre, Baron von Bulldog, Mina Hadjian m.fl..

I Oslo møtte minst 4000 mennesker opp i toget som strakte seg i imponerende lengde fra Youngstorget til Egertorget. Folkemassen endte opp foran Stortinget, og engasjementet var enormt.

Designer Fam Irvoll snakker med TV2 om sitt engasjement mot pels. Foto: Faksimile TV2.

««Nei til pels», var slagordet da flere tusen mennesker samlet seg i demonstrasjonstog mot pelsdyrnæringen lørdag kveld.», skrev Nrk. Under overskriften «Bred protest mot pels», meldte Aftenposten at «lett regn la ingen demper på oppmøtet i hovedstaden, der demonstrantene fylte store deler av Karl Johans gate på vei opp til Stortinget.» Designer Fam Irvoll uttalte seg til TV2s og presiserte at hennes eget engasjementet mot pels var langvarig: -Jeg har vært medlem i NOAH siden jeg var 14 år, så dette er ikke det første fakkeltoget jeg går i!

Fam Irvoll gikk i toget sammen med sanger Samsaya og modell Charlotte Thorstvedt.

Thorstvedt holdt også appell foran Stortinget:

– Dyr er ikke TING, de er levende vesen. De føler redsel, sorg, og ikke minst SMERTE. Ofte blir denne koblingen visket bort. Vi ser gjerne på en pelskåpe som en TING. Men faktumet er at for hver frue som stolt skal bære dette statussymbolet rundt skuldrene har 30 mink eller rev måttet leve elendige liv innesperret i bur på mindre enn 1 kvadratmeter, for så å dø i forfengelighetens navn. Hvem har gitt oss retten til å leke med liv på denne måten? Dette er ren UTNYTTELSE. Om disse dyrene hadde muligheten til å gi uttrykk for hvordan de har det, hva hadde de sagt til oss da? Og betyr det faktum at de IKKE har evnen til å ta igjen, at vi har retten til å utnytte dem slik som vi gjør?  Er dette virkelig rettferdig?

Unni Lindell på forsiden av VG etter fakkeltoget. Faksimile: VG

VG presenterte NOAH Fakkeltog med hele forsiden og en dobbeltside, med fokus på forfatter Unni Lindells appell medvirkning. Hennes appell inneholdt en sterk berettelse fra barndommen:

– Alle kjenner utsagnet: Jeg har en drøm! Mitt utsagn er: Jeg har et mareritt! Det marerittet begynte da jeg var 10 år. Mine foreldre svingte innom en revefarm for å vise oss barna hvor søte dyrene var. Jeg husker den stramme lukten, de maniske dyrene som løp rundt i de bitte små fengselscellene, de redde øynene, den skrekkelige følelsen av panikken deres. Og jeg VISSTE allerede da at DETTE ER TORTUR!!!!

Forfatter Gunn Hild Lem, som også tidligere har vært i NOAHs Fakkeltog mot Pels, påpeket det absurde i at anti-pelskampen fortsatt må kjempes for fullt:

– Likevel står vi her år etter år og påpeker det åpenbare – rovdyr med instinkt for å løpe skal ikke stå i små bur fordi hjerteløse damer verden over tror de kan låne skjønnheten til noen som er vakrere enn dem. Men pels er ikke vakkert hvis den ikke henger fast på et løpende lite dyr – en død pels er bare trist.

En annen appellant som understreket at lidelse ikke var vakkert, var designer Kjell Nordström (Baron von Bulldog), han var klar og tydelig i sitt budskap:

Unni Lindell, Kjell Nordström og Charlotte Thorstvedt viste sin støtte til NOAHs fakkeltog mot pels. Foto: NOAH.

– Det er ikke greit å gå med pels, ikke engang med en gammel arvet pelskåpe, fordi man må faktisk ta standpunkt og velge hvilke signaler man sender til omverden. Bruker man ekte pels, uansett om den er ny eller gammel, så viser man fortsatt at man synes det er greit at dyr skal lide og dø for at vi skal pynte oss med skinnet deres. Og da spiller det ingen rolle hvor gammel pelsen er.

Nemi-skaper Lise Myhre hadde i år designet et anti-pels banner til toget, i tillegg til sin appell:

– Det er skandaløst at Norge markerer seg selv som en hovedaktør innen dyreplageri. Det er et overgrep mot norske borgere at hver eneste skattebetaler av oss ufrivillig støtter denne galskapen.

Programleder Mina Hadjian holdt en engasjert appell. Foto: NOAH.

Mina Hadjian var også blant appellantene i år, og hennes appell hadde tydelig adresse:

– Jeg er her for å ta et standpunkt mot dyremishandling. Jeg er her for dyra. Jeg nekter å ta del i at pengene jeg jobber for skal gå til å lemleste dyr så popprinsesser har noe å kaste over skuldrene på slottsmiddag.

Øvrige appellanter var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Thor-Erik Forsberg; stortingsrepresentant for SV, Aksel Hagen; leder for Oslo Venstre, Toril Berge; leder i Rødt, Turid Thomassen; leder for De Grønne Akershus, Trude Blomseth Thy; nestleder i Unge Venstre, miljøpolitisk leder i SU; Endre Flatmo, Haakon Riekeles; sentralstyremedlem i AUF, Kamzy Gunaratnam; leder i Grønn Ungdom, Knut Falk Quigstad; Kaisa Celius fra sentralstyret i RU; leder i FpU, Ove Vanebo; Fham Sjøholm fra Nettverk for dyrs frihet og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Også i resten av landet oppnådde man rekorddeltagelse – tilsammen 1600 i de seks andre byene. I Trondheim var 400 møtt opp, og blant appellantene var stortingsrepresentant for SV, Snorre Valen. I Bergen var det også 400, og talsperson for De Grønne, Sondre Båtstrand, var blant appellantene.

For mer info om NOAHs pelskampanje, se www.pelsut.no og bli fan av fakkeltoget på www.facebook.com/motpels.

Se film fra markeringen under:

Tusen takk til Blackout film.

I forkant av fakkeltoget, stilte Siri Martinsen og Thomas H. Olsen fra NOAH opp på Morgennytt:

Forfatter Unni Lindell holder appell: