Foto: Gösta Larsson Eksjo

Landbruksdepartementet gir mer penger til pelsnæringen og kutter all støtte til dyrevern.


I statsbudsjettet 2018 gjør Landbruksdepartementet det skandaløse grepet å gi pelsnæringen 2 millioner til "dyrevelferdsprogram", og samtidig kutte all støtte til det ideelle dyrevelferdsarbeidet. NOAH mener dette er en sjokkerende prioritering og et forsøk på å kneble pelsdebatten.

Det ser svært lite tillitsvekkende ut når landbruksdepartementet kutter all støtte til frivillig dyrevern samme år som de ber om «ro» for pelsnæringen. Landbruksminister Jon Georg Dales forsøk på å kneble pelsdebatten, har nå også beveget seg inn i budsjettet. Samtidig gis 2 millioner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden. Dette er et hån mot skattebetalerne, sa NOAHs leder Siri Martinsen til pressen i dag.

I LMDs budsjett står det «Det er føreslått å setje av 2 mill. kroner til eit dyrevelferdsprogram for mink. Programmet skal utarbeidast av Norges Pelsdyralslag og godkjennast av Landbruks- og matdepartementet.»

NOAH har flere ganger påpekt at programmet på ingen måte åpner for et miljø som i større grad er tilpasset dyrenes behov. Alt i alt er hele velferdsprogrammet et skalkeskjul for å fortsette som før. Det handler i størst grad om mer papirarbeid for å dokumentere at man ikke bryter loven. Men det er ikke lovbruddene som veterinærmiljøene primært har lagt til grunn for å anbefale avvikling – det er selve burmiljøet. Og dette ser landbruksministeren fullstendig bort i fra ved å tillate næringen å fortsette som før, men med mer papirarbeid.

I begrunnelsen for å kutte all organisasjonsstøtte over LMDs budsjett skriver LMD at frivilligheten skal være «selvstendig» og ikke være «avhengig» av støtte. Hvis frivillig, ideelt arbeid som prinsipp ikke skal motta statsstøtte, så skal det selvsagt gjelde all frivillighet – ikke bare frivillighet for dyr.

Regjeringen kan ikke være «prinsipielle» når det i realiteten bare rammer arbeidet for dyrs velferd. Men mens frivillige ideelle organisasjoner for dyr altså skal klare seg selv, så skal tydeligvis næringsvirksomhet som utnytter dyr få all mulig velvilje og støtte. Ikke nok med at pelsnæringen skal få fortsette akkurat som før bare de har et selvlaget «dyrevelferdsprogram», flertallet av nordmenn som er imot pelsdyroppdrett skal også betale 2 millioner for dette «programmet». Dette er rett og slett en skandale, og Stortinget må sette ned foten.

NOAH har arbeidet for pelsdyrene i nærmere 30 år, og på den tiden har antallet pelsfarmer blitt kraftig redusert, et samlet mote-Norge har sagt nei til pels, samtlige faginstanser tilråder avvikling og flere og flere politikere slutter seg til saken. Samtidig har engasjementet for pelsdyrene vokst i befolkningen, og NOAHs fakkeltog mot pels har vokst til å bli Europas største markering for pelsdyr – i år er datoen 21.oktober – møt opp!

De over 800 000 norske rever og minker som lever hele sine liv i bur har ikke tid til å vente lenger, og for at NOAH skal vinne kampen for pelsdyrene er vi avhengige av din hjelp!