Protester mot hunde- og kattepelsimporten!


Et nytt innspill fra Landbruks- og matdepartementet kan føre til at produkter merket hunde- og kattepels blir fast innslag i norske forretninger.

Landbruks- og matdepartementet har nylig hatt ute på høring et lovforslag om innførsel, produksjon og omsetning av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter. Forslaget går ut på å tillate import av hunde- og katteskinn, såfremt eksportøren kan avgi en egenerklæring om at skinnene er produsert på en «dyrevernmessig forsvarlig» måte. Skinnene skal så merkes i henhold til reglene i merkeforskriften.

Nye avsløringer

Dette forslaget kommer samtidig med nye avsløringer om pelsdyrenes lidelser i Kina. Kina er verdens største eksportør av pels, med 95 % av landets pelsproduksjon eksportert til verdensmarkedet. Rapporten og filmen «Fun fur?», av East Internationa/Swiss Animal Protection, dokumenterer grusomme overgrep mot rever, minker, vaskebjørner og andre pelsdyr på kinesiske farmer. Dyrene masseoppdrettes i trange bur og drepes med ufattelig brutalitet. De «bedøves» med slag mot hodet eller ved å bli holdt i beina og slått mot bakken, men i mange tilfeller leder dette utelukkende til bruddskader, og dyrene kan være ved full bevissthet gjennom hele flåingsprosessen.

Ufattelig grusomhet

Dokumentaren «Levende flådd», som ble sendt på norsk TV i 2003, viste tilsvarende grotesk behandling av hunder og katter. Over 2 millioner hunder og katter drepes årlig i Kinas pelsindustri. HSUS i samarbeid med journalisten Manfred Karremann, har dokumentert hvordan hunder og katter oppdrettes på farmer i Nord-Kina og andre steder i Asia, for så å bli transporterte lange strekninger uten mat og vann til slakterier. Også hjemløse og stjålne dyr ender opp på pels- og kjøttmarkeder, der de skrekkslagne dyrene klubbes, blodtappes fra lysken, kveles med ståltråd eller flåes levende. Kina har ingen lovgivning som regulerer behandlingen av dyr, og farmerne står fritt til å oppstalle, transportere og avlive sine dyr slik det passer dem.

Norske regler – alibi for importører

Det finnes ingen kontrollmulighet overfor eksportør eller produsent på hvordan dyrene er blitt behandlet, og en egenerklæring fra eksportør vil i realiteten bare fungere som et alibi for import. Med den grundige dokumentasjonen som foreligger fra Kina, kan man med stor sannsynlighet gå ut ifra at ethvert pelsprodukt fra dette landet har en lang lidelseshistorie bak seg. Dyrevelferdsbegrepet lar seg ikke forene med pelsproduksjon, og en etisk merking av pelsprodukter er villedende og uakseptabel markedsføring.

Protester mot import til Norge

EU har fremmet et lovforslag om importforbud av hunde- og katteskinn, og Australia, USA, Danmark, Belgia, Frankrike, Hellas og italia har allerede innført importforbud. Norge går nå motsatt vei og vil sette denne omstridte handelen i system. Så lenge markedet for pels opprettholdes, vil torturen av dyrene fortsette.

Vær med å presse norske myndigheter til å stanse importen av alle typer skinn og skinnprodukter fra Asia. Send dine protester til Landbruks- og matdepartementet og til Kinas og Koreas ambassader!