Pelsproduksjon


Du kan aldri få en helt ny pels – noen har båret den før deg …

av Hege Fredriksen

Tenk deg selv inn i et bur, omgitt av metallnetting. Eller tenk deg at foten din fanges av hvasse metalltenner, og at du ikke kan komme løs fra fellens grep. Dette er virkeligheten for tusenvis av pelsdyr …

Rev og mink er de vanligste ville arter som oppdrettes for pelsens skyld. Det første oppdrett av pelsdyr startet i Canada i slutten av forrige århundre. Til Norge kom de første sølvrever i 1914, og blårev mot slutten av 1920-tallet. Da startet også importen av nordamerikansk mink.(1)

Reven – omstreifende jeger i bur.

I et nettingbur på 1m2 av nakent metall sitter en rev.(2) Bur på alle kanter, rekker med bur, skur på skur. Det er et hån mot livet den lever i naturen. Reven har sterk bevegelsestrang som får utløp gjennnom dens lange vandringer over store avstander, på jakt etter byttedyr. Fjellrevens naturlige revir er mellom 8.000 og 60.000 dekar.(1)

Den graver hi i bakken til valpene, som både mor og far deltar i oppdragelsen av. For de nyfødte i fangenskap er det imidlertid ikke idyll som råder; burlivet gjør at opptil halvparten av førstegangsfødende sølvrevtisper ikke ammer opp de ungene de føder. Noen valper dør fordi moren unnlater å stelle ungene, andre blir rett og slett bitt og drept av moren. (1)

Et annet tydelig tegn på mistrivsel er utviklingen av tvangsadferd som arter seg ved endeløs vandring frem og tilbake i buret. Men apati hos pelsdyr er også et klart tegn på lidelse.

Det er bemerkelsesverdig at Landbruksdepartementet gjør forskjell på tildeling av plass når det gjelder kommersiell utnytting av dyr for pels, og for de som bare skal beskues; krav til areal for rev i norske dyreparker er 1.000 m2 pr. familiegruppe – mot usle 1m2 på farmen. Mink anbefales et minimum på 100 m2 og tilgang på vann i dyreparken, mens den på pelsfarmen bare har et bur på 1/3 m2 til disposisjon.(3)

Mink – svømmemester uten vann

Minkens burtilværelse er som revens; hard netting på gulv, vegger og tak. Minken kan i naturen holde territorier på ca 2,5 km langs et vann.(4) Den er en dreven svømmer, og beskrives som en vannavhengig art.(1)
Grønt gress, spennende dufter, samling av forråd, jakt i vann og på land – dette er noe av livet til en villmink ute i naturen.

Mink i bur viser da også klare tegn på adferdsforstyrrelser; rundt 15% av den våkne tid på om lag 6 timer i døgnet går i gjennomsnitt med til tvangsadferd. Enkelte dyr kan drive med tvangsbevegelser nesten hele sin våkne tid. (1)

Er pels fra ville dyr ok?

I Norge fanges det årlig over 50.000 dyr som bever, røyskatt, rev og gaupe. (5) Selv om de tillatte drepende fellene skal avlive momentant ved å treffe hode eller nakke, kan de like gjerne klappe sammen over midje, fot eller andre kroppsdeler. Dyret utsettes da for ubeskrivelig smerte i lengre tid. De ikke-drepende fellene som fangekasser og snarer, utsetter også dyret for stor belastning i form av psykisk stress.(6) Fellene er ikke selektive overfor hvilke dyr de dreper; hund, katt, småfugl – dyr pelsindustrien kaller “søppeldyr”, pines også i hjel i fellene, dette utgjør runt halvparten av alle saksefangede dyr.(15)

Fotsaks er forbudt i Norge, likevel importeres skinn for titalls millioner kroner årlig fra land hvor slik saksefangst praktiseres. En rekke pelsdyrarter har dessuten blitt utryddet av pelsindustrien.(7)

Pels er ut!

Den som er glad i hunden eller katten sin, vil ikke holde dem i små bur. Heller ikke nekte dem mosjon eller normal sosial adferd. Eller drepe dem for pelsens skyld – med elektriske støt, ihjelgassing eller nakkeknekking. (8)
Alt dette skjer med pelsdyrene. Hvorfor skulle de fortjene mindre respekt enn sine artsfeller?

Motstanden mot pelsindustrien er sterk . Hele 50 % av alle nordmenn (9) synes det er viktig å arbeide mot pelsindustrien, og en rekke kjente personer har erklært sitt nei til pels. Pels hører fortiden til – medfølelse er fremtiden…

Antall dyr som brukes til å lage en pelskåpe: (10)

15- 25 rev
30- 60 mink
50- 200 chinchillaer
25- 50 kaniner

-Standardmål på enkeltbur for rev er 75x75x100 cm3. (2)
-Revevalper lever vanligvis 7 mnd før avliving skjer.(11)
-Burstørrelsen for mink er 30x45x90 cm3 . (2)
-Minken blir avlivet ca. 6 mnd gammel.(11)
-Norsk pelsdyroppdrett står for 19 % av verdens produksjon av rev og 1 % av mink. 12)
-Dette innebar at 402 900 rev og 236 200 mink ble pelset i 1994. 13)
-Ialt satt 532 000 rev og 314 000 mink i fangenskap på norske pelsfarmer samme år. 13)
-Andre pelsdyr som oppdrettes i Norge er ilder, chinchilla og kanin.14)

“Selve det grunnleggende forhold at vi har å gjøre med lite domestiserte rovdyr med grunnleggende behov for å inngå i sosiale mønstre, hevde revir, foreta vandringer, jakte, samle matforråd, bygge hi osv, gjør det urealistisk å forestille seg at det vil være mulig å tilfredsstille alle basale adferdsbehov hos pelsdyr i bur. ”
(Uttalelse fra Rådet for Dyreetikk, 1994)

“Legger man avgjørende vekt på dyras ve og vel, er det Etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag, ikke kan forsvares. De bør derfor avvikles. ”
(Uttalelse fra Rådet for Dyreetikk, 1994)

“Stereotyp adferd, fryktreaksjoner og valpedrap tyder på at dyra er stresset eller mistilpassede i det miljøet burlivet representerer.”
(Uttalelse fra Rådet for Dyreetikk, 1994)

Kilder: 1) Rådet for dyreetikk, 1994; 2) “Forskrift om hold av pelsdyr”, 20/9/98; 3) Rundskriv om utforming og behandling av søknader ved etablering av dyreparker, Landbruksdepartementet 1994; 4) Norges Dyr, Cappelen, 1990; 5) Direktoratet for Naturforvaltning; 6) Forskrift om bruk av fangstredskaper, §6; 7) Statistisk Sentralbyrå, 1993; 8) Farmkalenderen, Norges Pelsdyralslag; 9) “Miljøvernundersøkelsen”, LOS Senteret Rapport 9616, 1996; 10) WSPA, PETA, BWCC, NSMPD; 11) Norges Pelsdyralslag; 12) European Fur Breeders Assosiation Consultative Committee; 13) Statistisk Sentralbyrå; 14) Norsk Pelsdyrblad 9/90; ; 15) Facts about Furs, Animal Welfare Institute

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/1999.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. /Stott-oss