Pelsgiganten Nederland legger ned


Nederland har gjort store dyrevernsmessige framskritt den siste tiden. I slutten av oktober ble det offentliggjort forbud mot bruk av ville dyr i sirkus, og for få dager ble det også vedtatt at landet, som er blant verdens ledende innen minkpelsproduksjon, nå skal forby næringa.

Tirsdag 18. desember ble det vedtatt av det nederlandske senatet at landet skal forby pelsdyroppdrett fra 2024. Landet er i dag en av verdens ledende produsenter av minkpels. «At nederlandske myndigheter nå har tatt pelsdyrenes lidelser på alvor, og latt deres interesser telle høyere enn den økonomiske gevinsten knyttet til næringa, er svært positivt», sier NOAHs leder Siri Martinsen, som håper at Norge snart vil følge Nederlands eksempel.

Minker på norsk pelsfarm. Foto: Anna Maria Gentili

I likhet med her i Norge har debatten rundt pelsdyroppdrett i Nederland pågått i flere tiår. En viktig forskjell er imidlertid at man i Nederland tidlig viste politisk vilje til endring, da det allerede i 1995 og 1998 ble offentliggjort forbud mot pelsoppdrett av rev og chinchilla. Denne ukens forbud mot minkoppdrett, som betyr slutten for all pelsoppdrett i landet, er revolusjonerende ved at det er første gang et slikt forbud innføres i et land der pelsoppdrett er en stor og lønnsom næring.

Nederland føyer seg nå inn i rekken av europeiske land som velger å slutte med pelsdyroppdrett. Næringa er allerede forbudt, eller avviklet grunnet regelverk som gjør det vanskelig å drive lønnsomt, i både Østerrike, Storbritannia og Sveits. Til tross for at EUs veterinærmedisinske råd, den norske Veterinærforeningen og internasjonale forskningsgrupper på adferd har vært tydelige i sine uttalelser om at livet i bur ikke tilfredsstiller dyrenes grunnleggende livsbehov, har norske politikere enda ikke tatt noen grep for å avvikle pelsoppdrett i Norge. Både Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti har imidlertid en offentlig politikk på at de ønsker en avvikling.