Pelsfarmenes lovbrudd bevises igjen


Pelsdyrnæringa benytter en bevisst strategi for å framstille seg selv som opptatt av dyrevelferd. Virkeligheten på norske pelsfarmer avslører næringas sanne ansikt. Nok en gang bevises lovbrudd, manglende dyrevernhensyn og uakseptable forhold innen norsk pelsdyroppdrett.

En fersk undersøkelse fra en rekke norske pelsfarmer, i fem fylker, avdekker klare brudd på dyrevernloven. Det er kort tid siden en pelsdyrfarm ble tvunget til å stenge etter anmeldelser, nå står sannsynligvis flere for tur. Gjennom et halvt års periode har NOAH – for dyrs rettigheter samlet inn billedmateriale fra farmene, det samme har Dyrebeskyttelsen Norge. Nå går de to organisasjonene sammen i en felles anmeldelse av en rekke farmer.

Elendige forhold

Omfattende dokumentasjon av dyremishandling og lovstridigheter viser at næringas uttalelser om hensyn til dyrene kun er tomme ord. Forholdene på pelsfarmene bekrefter at situasjonen er uendret – norske pelsdyroppdrettere overser til og med dyrenes lovfestede vern, enda så begrenset og utilfredsstillende dette er i seg selv.

Bildene viser syke og skadete dyr i bur som er mindre enn forskriftene krever. På enkelte gårder fant man også døde dyr. Burene var fulle av møkk og avføring og dyrene hadde i flere tilfeller ikke tilgang til vann eller mat – vanningsanleggene var totalt nedfrosset.

Organisasjonene reagerer

”Hvordan veterinærer i Mattilsynet kan ha unnlatt å reagere på disse forholdene er uforståelig og opprørende, » sier NOAHs leder Siri Martinsen som selv er veterinær. «Regelverket tillater forhold hvor dyrene ikke får tilfredsstilt vesentlige behov, men når holdet er i strid med minimumskrav i pelsdyrforskriften snakker man om ekstreme tilstander hvor dyrene rett og slett kan dø av vanskjøtselen», sier Martinsen. «Denne type elendig dyrehold synes å være mer hovedregelen enn unntaket, » uttaler Siri Relling, sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge. «Samtidig er den nye billeddokumentasjonen en bekreftelse på hva vi har visst hele tiden.»

Mattilsynet snur

I forrige uke gikk Mattilsynet i Sogn- og Fjordane god for pelsfarmene i området etter at NOAH varslet anmeldelse av en farm – imidlertid snudde de i saken da de fikk se billeddokumentasjonen fra pelsfarmen; «Vi forventer at disse sakene tas alvorlig av Mattilsynet og politiet i de fylkene som nå får anmeldelser fra NOAH og Dyrebeskyttelsen. Stadig flere blir motstandere av pelsdyroppdrett, og folk flest aksepterer ikke at dyr lever slik disse bildene viser – det er på tide at heller ikke tilsynsmyndighetene aksepterer dette.», sier Siri Martinsen i NOAH.