Pelsdyrenes skjebne til valg hos AP

Torsdag 7. april arrangerte NOAH en markering mot pelsdyroppdrett utenfor åpninen av Arbeiderpartiets landsmøte. I forkant har informasjon blitt sendt ut til lokalpolitikere, og NOAH har hatt samtaler og møter med flere delegater gjennom de siste månedene.

– Kampen for å forby pelsdyroppdrett i Norge har nå vart i over 20 år, og tiden er overmoden for å bruke kreftene på andre dyrevernsaker – både for dyrevernorganisasjonene og for politikerne. De politikere som vil ha fortsatt pelsdyrhold, bidrar samtidig til at forholdene for dyr i Norge generelt skal stagnere, sier NOAHs veterinær Siri Martinsen.

Sterk motstand mot pels

Utenfor landsmøtet var det mange interessegruper som markerte seg både torsdag og fredag – både miljøvern, menneskerettigheter og dyrs rettigheter var på agendaen. Innenfor innkomne forslag om næringspolitikk, fiskeri, landbruk og miljøpolitikk er motstand mot pelsdyroppdrett den enkeltsaken som har flest lokale partier har lagt inn forslag om – hele 8 forslag om forbud eller fjerning av subsidiene til pelsnæringen ligger inne.

NOAH har delt ut informasjon for at arbeiderpartiet skal stemme for et pelsforbud

– NOAHs inntrykk etter å ha snakket med mange delegater er at mange har et oppriktig engasjement for dyrene, men dessverre er det også flere som ikke har dette engsasjementet og ike har tatt alvoret inn over seg i forhold til hvilke lidelser pelsdyroppdrett medfører. De to hovedargumentene vi har registrert fra de som er for pelsbransjen, er at “produksjonen flyttes til Kina” og at det er “distriktsøkonomisk viktig”. Med 40 millioner i subsidier årlig og færre farmer enn noensinne – rundt 300 stykker – faller det siste argumentet på egen urimelighet: Pelsbransjen risikerer å være et økonomisk tapsprosjekt for Norge, all den stund det bidrar til å sverte vårt rykte. Og skattepenger som kunne blitt brukt til å bygge opp grønne, etiske arbeidsplasser brukes isteden på å trenere nedleggelsen av en industri de færreste vil ha.

Når det gjelder påstander om at produksjonen flyttes til Asia, skal man huske på at den skandinaviske pelsbransjen ikke ønsker noen nedgang i pelsbransjen i Asia – tvert imot har de vært med å bygge opp denne næringen og driftsformene som brukes i Kina er en kopi av bl.a. de norske metodene. Skandinavisk pelsbransje driver aktiv markedsføring for økt pels-forbruk i Asia, det er derfor langt større sannsynlighet for at også det asiatiske forbruket av pels vil synke dersom norsk pelsdyrnæring legges ned. NOAH håper Arbeiderpartiet tar det eneste fornuftige valget i denne saken – å legge ned pelsnæringen, sier Martinsen.

Et Arbeiderparti mot pels

Fredag 8. april kom et forsvarsinnlegg for pelsdyrene fra uventet hold – Hedemark Arbeiderparti. Representant Tonje Granmo var ikke i tråd med vedtaket til sitt fylkesparti, og holdt et godt innlegg om bl.a. pelsdyr:

«Kjære landsmøte – jeg synes derfor vi bør gjøre som mange andre europeiske land har gjort. Avvikle næringen og kutte subsidiene. Nå er det på tide å slutte å subsidiere dyremishandling. Det er på tide å kutte støtten til en næring som ikke gjør annet en å framskaffe ett luksusbehov vi ikke trenger. Landsmøte det er på tide å forby pelsdyrnæringen!»

Leder i Aust-Agder AUF, Aase Louise Egge, appellerte også til landsmøtet om å legge ned næringen:

«Pelsnæringen har utspilt sin rolle. La oss gi næringsutøverne en omstillingsfase, og bruke statsstøtten de får som omstillingsmidler i denne perioden. Jens, jeg har bursdag i dag og ønsker meg aller mest at Arbeiderpartiet sier nei til pelsdyroppdrett.»

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.