Pelsdyr dør i smerte

av Jenny Berg Rolness, hovedfoto: NOAH

Å ta livet av pelsdyr med strøm er vanlig rutine i Norge. Praksisen, som består i å føre inn elektroder i dyrets endetarm og munn eller sette bein og snute inntil en metallplate, for å sende strøm gjennom kroppen, er imidlertid svært omstridt.

Storbritannia var først ute med å forby denne metoden, før de nedla forbud mot pelsfarming generelt av etiske grunner. I august 2007 har New York som første stat i USA vedtatt en lov mot å drepe pelsdyr med strøm. American Veterinary Medical Association har vurdert avlivingsmetoden som inhuman og uakseptabel. I følge deres retningslinjer heter det at ”Bruk av strømstøt via nese-hale eller nese-fot kan drepe dyrene ved hjertefibrillering, men det kan ta tid før dyrene blir bevisstløse. Derfor er disse teknikkene ikke akseptable”. Det er nettopp denne metoden som nå brukes i Norge på mink: ”Minken settes i et metallbur som tilkobles strøm, eller dyret holdes av røkteren som plasserer minkens bakbein på et metallunderlag og fører dyrets snute mot en metallplate.”2)

«Bruk av strømstøt via nese-hale eller nese-fot kan drepe dyrene ved hjertefibrillering, men det kan ta tid før dyrene blir bevisstløse. Derfor er disse teknikkene ikke akseptable.»
– American Veterinary Medical Association

Den amerikanske veterinærforeningen kritiserer også metodene som brukes på rev, hvor elektroder tvinges inn i endetarmsåpning og fester til munnen ved hjelp av en snuteklemme. Igjen brukes nettopp denne metoden som standard på norske farmer. Senator Frank Padavan som medvirket til forbudet, uttalte at ”ved å vedta denne loven, forbyr vi nå den barbariske, kyniske og inhumane praksisen å ta livet av pelsdyr med strøm”.

Bildety viser elektrisk avliving på en rev
Elektrisk avliving på pelsfarm i Norge.

Tidligere filmopptak fra Norge såvel som ferske opptak fra Amerika viser hvordan dyrene gjennomgår sterk frykt og utstøter redselsskrik når de gripes med nakketangen og bæres etter hale og nakke mot avliving. Nå begynner man også å innse at selve avlivingen påfører dem store lidelser. I Norge har derimot ikke Myndighetene tatt til etteretning bl.a. NOAHs kritikk, og nevner ikke engang problemstilllingen i Dyrevernmeldingen. Der innrømmes derimot at ”avlving av mink med CO2 er ikke tilstrekkelig utredet”. Norge fikk i tillegg kritikk for å ta livet av mink med gass i en rapport fra EFTA.

Både strømstøt og gasskvelning som norske pelsdyr utsettes for hvert år, er under sterk kritikk internasjonalt. Professor Adrian Smith ved Veterinærhøgskolen beskriver metodene blant annet slik: ”gassen (CO2) kan gi symptomer på angst og kaving, som sannsynligvis skyldes at dyrene ikke eksponeres for 100% CO2 umiddelbart (…) Av denne grunnen er det ikke anbefalt uten videre å ta denne metoden i bruk (for forsøksdyr) (…) metoden (strøm) må etterfølges omgående med en metode som sikrer at døden inntrer.”

«Minken settes i et metallbur som tilkobles strøm, eller dyret holdes av røkteren som plasserer minkens bakbein på et metallunderlag og fører dyrets snute mot en metallplate.»

NOAH henvender seg nå til Landbruks- og matdepartementet og ber om en snarlig gjennomgang av pelsdyrsaken, på bakgrunn av den fornyede fokus på avlivingsmetodene i utlandet. Det er grundig dokumentert at rev og mink lider seg gjennom burlivet, og nå setter fagfolk også fokus på at de dør under store smerter. Norske veterinærermyndigheter og poltikere har gjort en grov feilvurdering når de gjennom årtier har vist aksept for avlivingsmetoder som har påført millioner av dyr en smertefull død. Det er vanskelig å forstå at disse krenkelsene mot dyrenes rett til liv og frihet fra lidelse, tillates kun på grunn av mote og luksus. Nå må det kreves at norske myndigheter får opp øynene for de ekstreme lidelser som pelsindustrien er ansvarlig for, og ikke lenger utsetter avviklingen.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2007.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • 1) ”Anestesi, analgesi og avliving”, NVH forsøksdyravdelingen, Veths.no sept. Adrian Smith, (2007)
  • 2) ”Uttalelse om pelsdyroppdrett”, Eådet for Dyreetikk (1994)
  • 3) ”Forskrift for hold av pelsdyr”, Landbruksdepartementet; humanesociety.org/furfree, august (2007)
  • 4) «Concerning animal welfare». EFTA Surveillance Authority, Final report EFTA Surveillance Authority mission to Norway 24 to 28 April (2006)