Pels stadig mindre populært


av Odd Harald Eidsmo, hovedfoto: Hendrik Zeitler

Stadig flere land kommer i disse dager med negative uttalelser med hensyn til pels og pelsindustri.

Det er trolig bare et spørsmål om tid før vår tids konsentrasjonsleirer kun gjenstår som et vondt minne.

England uten pels!

Pelsundersøkelser blant engelskmenn gjort fra 1986 til 1996 viser at det store flertall er imot fangst og oppdrettsmetoder av pels, og at pels kun bæres av et fåtall.1) Nærmere 90 % av befolkningen har tatt standpunkt mot pelsindustrien. En undersøkelse fra 1996 viste at uansett aldersgruppe/kjønn, brukte 93 – 99% av befolkningen aldri pels.

«49 prosent av den norske befolkning synes det er viktig å arbeide mot pelsindustrien.»

Den største seier for pelsmotstanden er imidlertid at den britiske regjering vil forby minkgårder! Forbudet vil ramme 15 gårder som til sammen har 50000 mink.2)

Nederland uten revefarming!

Parlamentet i Nederland tar også skrittet for å få pelsindustrien avviklet. De besluttet for ikke lenge siden å gjøre reveoppdrett forbudt grunnet dyrevernmessige hensyn. De eksisterende revefarmene får en tiårsperiode til å avvikle.3)

Sterk motstand mot pels i USA , Canada & Norge

I USA er 60 – 85% mot pelsindustrien. I en kanadisk undersøkelse fra 1995 var kun 50% klar over at fotsakser ble brukt der. Når de ble opplyst om fangsten, svarte 80% at de ikke godtok dette og i 1996 ønsket 80% et forbud.1)

Også i Norge øker motstanden mot pelsoppdrett: 49 prosent av den norske befolkning synes det er viktig å arbeide mot pelsindustrien.4)

Uten pels livet ut!

Men selv om statistikken viser at pelsmoten får stadig færre tilhengere, er ikke dyrevernbevegelsen fornøyd før all pelsindustri er historie. Kampanjen mot pels har vært intensivert i sommer – og har samlet ulike dyrerettighetsorganisasjoner til felles aksjon: Interessen var stor da NOAH sammen med People for the Ethical Treatment of Animals gjennomførte en pelsdemonstrasjon foran Stortinget i april. Fire demonstranter la seg avkledde i «likkister», under parolene «Uten pels livet ut!» og «I wouldn´t be caught dead in fur».

Hele livet i bur, ville du holdt ut?

Under NOAHs sommerleir i Tvedestrand i august ble det gjennomført en annen type pelsdemonstrasjon. I Arendal satte 3 aktivister seg inn i 1 kvm. store bur i en time, noe som resulterte i avisoppslag og radioomtale.

«I USA er 60 – 85% mot pelsindustrien.»

Samme type aksjon ble utført 1. september foran Stortinget, med 10 aktivister i bur. Demonstrasjonen ble gjennomført under parolen «Hele livet i bur – ville du holdt ut?». Demonstrasjonen fikk avis-, tv- og radioomtale. Pelsvennlige forbipasserende ble anmodet om å prøve burlivet selv, før de bortforklarer dyrenes lidelser. Men ingen turde ta utfordringen.

Også den danske befolkningen fikk merke motstanden mot pelsindustrien, da aktivister fra Sverige, Danmark, England og Norge kom til København for å protestere mot pelsdyrhold under parolen «Pelsdyr har aldri ferie». Danmark ble valgt som aksjonssted fordi landet er et av verdens største pels-produsenter. Demonstrasjonen fikk store oppslag i danske medier.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/1998.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • 1) Respect for Animals (Hentet 1998)
  • 2) Dagbladet 02.08.1998
  • 3) Bont voor Dieren (Hentet 1998)
  • 4) Miljøvernundersøkelsen 1995, Kristin Strømsnes, Gunnar Grendstad og Per Selle, LOS Senteret Rapport 9616