Foto: Roger Brendhagen

Nordiske dyrerettighetsorganisasjoner: Demokratisk støtte og økonomiske årsaker til pelsoppdrett i Norden er borte

Sammen med dyrevernsorganisasjoner i Estland, Finland og Sverige har NOAH via Fur Free Alliance i årevis jobbet for å stoppe pelsdyroppdrett i våre respektive land. NOAH vil nå ha et tettere samarbeid med de utenlandske organisasjonene for å gjøre kampen mot pels enda mer effektiv.

Kort om pelsproduksjon i de respektive land:

  • I Sverige er hold av rever og chinchillaer for pels allerede avviklet på grunn av strengere regler. Mink holdes under regulerte forhold i klatrebur, selv om lønnsomheten er dårlig.
  • I Finland har antall pelsfarmer blitt betydelig redusert de siste tiårene, og industrien sliter med lønnsomheten.
  • I Estland har et forbud mot pelsdyroppdrett vært diskutert i parlamentet to ganger, og flere partier har tatt et forbud med i valgprogrammet.
  • I Norge planlegges det i regjeringsplattformen å fase ut pelsdyrfarmene innen 1. februar 2025.

Les mer om forbud i andre land her.

Nylige studier viser at 69% av innbyggerne i Estland ønsker et pelsforbud. Også i Finland viser en undersøkelse fra 2018 at 69% er mot pelsdyroppdrett i sin nåværende form. I Sverige og Norge er de respektive tallene 78% (Sverige 2015) og 68% (Norge, 2014). I tillegg, i alle de landene, har hundre tusen signaturer blitt samlet til støtte for et forbud. 72 000 i Sverige (fortsatt pågående) 139 000 i Finland 2018, over 188 000 signaturer (fortsatt pågående) i Norge og over 50 000 i Estland (fortsatt pågående).

Til tross for den voksende misnøyen mot pelsindustrien og mange pelsforbud over hele Europa, fortsetter pelsindustrien sin tunge internasjonale lobbyvirksomhet. For dyrerettighetsorganisasjoner virker disse lobbyvirksomhetene udemokratiske og ofte basert på falske premisser. For eksempel forsøkte finske Profur å påvirke norsk pelsdyrforbud ved å bruke en erklæring om at det ikke er pågående diskusjon om et pelsforbud i Finland. Denne uttalelsen ble utgitt litt etter at et lovforslag, som blant annet inneholder et pelsforbud, ble utstedt for å bli stemt over i det finske parlamentet.

Den europeiske paraplyorganisasjonen Fur Europe har jobbet i årevis med et sertifikatsystem, «Welfur», som skal garantere såkalt «etisk pelsdyroppdrett» i Europa og over hele verden. Welfur har imidlertid vist seg å hovedsakelig være en kommunikasjonsinnsats med «velferdskriterier» som generelt ikke skiller seg vesentlig fra nasjonal lovgivning. Det har heller ikke vært helt klart om Welfur-revisjonene faktisk utføres av eksterne revisorer, eller slik som f.eks i Finland, der bransjen eier en tredjedel av revisjonsorganet. Alt i alt virker det som at pelsindustriens lobbyister er villige til å gjøre alt som trengs for å holde industrien flytende, til tross for mangel på demokratisk og økonomisk grunnlag.

Alle signeringsorganisasjoner er medlemmer av Fur Free Alliance (FFA), og tildeler Fur Free Retailer (FFR) -merket til motefirmaer som ønsker å slutte å bruke pels eller vil vise sin støtte til et progressivt verdensbilde.

Pelsfarmer er skadelig for miljøet, ikke i stand til å gi artstilpassede forhold eller tilstrekkelig velferd for dyrene, og deres produkter er unødvendige for mennesker. Pelsdyroppdrett har mistet sin demokratiske støtte, så vel som den økonomiske grunnen til å fortsette. Det er derfor de undertegnede organisasjoner fortsetter å jobbe med forbudet mot pelsoppdrett som en av sine prioriteringer og å samarbeide med å på sikt få et forbud mot pelsoppdrett i hele regionen.

Loomus (Estland)

Djurens Rätt (Sverige)

Animalia (Finland)

NOAH – for dyrs rettigheter (Norge)