NOAHs tiende fakkeltog mot pels - Vi gir oss aldri!

av Siri Martinsen, hovedfoto: Ingunn Mella

Det ble et tiårsjubileum det sto respekt av - i tolv byer brente tusenvis av fakler og godt over 6000 mennesker viste sin støtte til pelsdyrene. Med ny regjering har vi fått nye utfordringer for dyrene, men som kveldens slagord lød; "Vi gir oss aldri!"

I NOAHs Fakkeltog mot pels ifjor markerte folkemengden at politikerne ikke hadde holdt sitt tiårsløfte om avvikling av pelsdyroppdrett fra Dyrevelferdsmeldingen – «ikke flere tomme ord, vi krever tomme bur». Men fare for flere tomme ord var likevel regjeringens siste hilsen, da den rett før valget nedsatte et pelsdyrutvalg som skal utrede både “styrt avvikling” og “bærekraftig utvikling” av norsk pelsdyroppdrett innen juni 2014.1)

Et tvilsomt kompromiss

Mandatet spriket i to retninger, og samtidig som utvalget skal utrede omstilling og kompensasjon ved avvikling, skal det også «foreslå tiltak som kan opprettholde eller styrke pelsdyrnæringens konkurransekraft» og «foreslå tiltak som kan styrke næringens legitimitet uten å svekke dens konkurransekraft». Bedre ble det ikke da utvalgets sammensetning ble kjent.

Mange mennesker på fakkeltoget i Bergen med plakater
Fra fakkeltoget i Bergen. Foto: Yvonne Helland

Minst to av utvalgets medlemmer har et klart standpunkt for pelsdyroppdrett, de andre er ubeskrevne blad i offentlig pelsdebatt. En av medlemmene, landbruksdirektør Hadle Nevøy, uttalte kort etter utnevnelsen at «å holde dyr for å produsere pels er gjort i lange tider» – derfor «holder han en knapp på videre drift i næringen».2) Pelsdyrforsker Steen Henrik Møller fra Danmark sitter også i utvalget. Han har i mange år arbeidet med prosjekter relatert til dansk pelsnæring på næringens premisser, og er president av IFASA (International Fur Animal Scientific Association) som har en tydelig næringsvennlig profil og er finansiert av pelsnæringens organisasjoner.3)

«Denne gangen var det ekstremt mange mennesker her, så det er tydelig at folk er engasjerte.»
– Fam Irvoll, klesdesigner

Det var ikke akkurat det man ønsket seg fra en regjering hvor to av tre partier hadde lovet avvikling. NOAH vet imidlertid at utvalget var resultat av harde kamper innad i regjeringen. Vi vet at noen parter hadde langt bedre intensjoner enn det resultatet tyder på. Pelsdyrutvalget var SVs forsøk på å bevege pelsdyrdebatten ett skritt nærmere den konklusjonen folk krever av politikerne. Men Arbeiderpartiet stilte seg på sidelinjen av eget avviklingsvedtak, lot SV og Senterpartiet (Sp) «sloss» seg imellom, og bidro dermed til at Sp fikk et solid støvel-avtrykk på utvalget.

«Det er tiårsjubileum for et fantastisk, glødende og voksende engasjement for dyrs rettigheter! Det er tiårsjubileum for standhaftighet og viljestyrke!»
– Siri Martinsen, leder NOAH

Et tvilsomt kompromiss ble resultatet. Da forhenværende landbruksminister uttalte at han er «helt sikker på at et slikt ut-valgsarbeid vil styrke pelsdyrnæringen», fikk man allerede svaret på om dette var noe det var verd å bruke skattepenger på. Utvalget, dets mandat og Sp-landbruksministerens tydelige intensjon, betød at regjeringen holdt velgerne for narr isteden for å holde løfter.

Hold gamle løfter!

Nettopp politikernes mange løfter var hovedfokus for flere av  fakkeltogappellantene i år. Forfatter og dramatiker, Tor Åge Bringsværd, høstet høylytte bifall da han innledet appellene foran Stortinget:

Tor Åge Bringsværd som står på scenen og holder apell
Tor Åge Bringsværd. Foto: Roger Pihl

«Kan ikke våre politikere snart bare holde gamle løfter, og rett og slett avvikle dette groteske dyreplageriet en gang for alle?»
– Tor Åge Bringsværd, forfatter

– Vi er trette av å høre om stadig nye utvalg og utredninger som skal “vurdere fremtiden for norsk pelsoppdrett”. Kan ikke våre politikere snart bare holde gamle løfter, og rett og slett avvikle dette groteske dyreplageriet en gang for alle?

Kjell Nordstrøm. Foto: Jan Luneborg
Kjell Nordstrøm. Foto: Jan Luneborg

«Noen har ikke fått med seg hva som skjer, noen har rett og slett ikke gjort jobben sin. Og det er våre folkevalgte politikere.»
– Kjell Nordström, klesdesigner

Designer Kjell Nordström, som representerte Mote mot pels, sammen med designer Fam Irvoll og moteblogger Lea Meyer, hadde tydelig adresse for sin appell: – Hvorfor produserer Norge fortsatt pels, når ikke den norske motebransjen vil ha den? Hvorfor har vi ikke lagt ned pelsfarmene, når majoriteten av folket har sagt fra at de ikke vil ha dem? Vel, svaret på det, er like enkelt som det er patetisk; noen har ikke hørt etter, noen har ikke fått med seg hva som skjer, noen har rett og slett ikke gjort jobben sin. Og det er våre folkevalgte politikere.

 

Lise Myhre som står på scenen og holder appell
Lise Myhre. Foto: Jan Luneborg

«Vi trenger ikke flere unnskyldninger for å opprettholde lidelsen i verden. Vi trenger å minske lidelsen i verden. Punktum. Og å slutte med pelsdyroppdrett burde være et enkelt sted å begynne med dét.»
– Lise Myhre, Nemi-skaper

Også Nemi-skaper Lise Myhre, som har støttet NOAHs kampanje mot pelsdyroppdrett i alle de ti årene fakkeltoget har blitt arrangert, satt fingeren på politikeres bortforklaringer: – En politiker jeg har diskutert med spurte meg om jeg ville blitt vennligere innstilt mot næringen hvis vi kunne nyttegjøre mer fra pelsdyrene; hvis vi fikk brukt innmaten til noe også. Svaret mitt på det er nei. Vi trenger ikke flere unnskyldninger for å opprettholde lidelsen i verden. Vi trenger å minske lidelsen i verden. Punktum. Og å slutte med pelsdyroppdrett burde være et enkelt sted å begynne med dét.

Hanne Sørvaag som står på scenen og holder appell
Hanne Sørvaag. Foto: Jan Luneborg

«Jeg er rørt og stolt over å se så mange samlet for pelsdyrene. Her er det medfølelse så langt øyet kan se!»
– Hanne Sørvaag, artist

Men artist Hanne Sørvaag, som holdt appell for første gang i fakkeltoget, lot politikere være politikere, og uttrykte sin glede over kveldens engasjement: – Jeg er rørt og stolt over å se så mange samlet for pelsdyrene. Her er det medfølelse så langt øyet kan se! Det er så utrolig viktig at vi samles slik vi gjør ikveld med et klart og tydelig budskap!

Lea Meyer som holder appell på scenen
Lea Meyer. Foto: Jan Luneborg

«Jeg håper, og tror, at når min generasjon er voksne så kan vi se tilbake på pelsdyrnæringen som en grotesk del av en fjern fortid.»
– Lea Meyer, moteblogger

14 år unge Lea Meyer, som sto sammen med Mote mot pels på scenen, var også optimistisk i sin appell: – Jeg håper, og tror, at når min generasjon er voksne så kan vi se tilbake på pelsdyrnæringen som en grotesk del av en fjern fortid.

Politikere lei politikken?

Hvert år inviterer NOAH også politikere til å holde appeller i NOAHs fakkeltog mot pels. Politikere som ønsker en endring for dyrene får dermed anledning til å si ifra at de jobber med og engasjerer seg for dyrs rettigheter. De får også se det enorme engasjementet som finnes for dyrene – og kan videreformidle det til sine kollegaer. Og selv om de som møter opp i fakkeltoget hører til blant nettopp de som prøver å utgjøre en forskjell, var det ingen stolthet over politikken som preget årets politiske appellanter.

Bård Vegar Solhjell som holder appell på scenen
Bård Vegar Solhjell. Foto: Sammi Søbakken

«Ingen utvalg kommer til å løse dette, det kommer bare engasjement fra alle de i Norge som bryr seg om pelsdyr og som står opp for dem, å gjøre.»
– Bård Vegar Solhjell, SV

Tidligere miljøvernminister og nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell, som var med på å nedsette pelsdyrutvalget, innrømmet at dette ikke var noen løsning for pelsdyrene: – Ingen utvalg kommer til å løse dette, det kommer bare engasjement fra alle de i Norge som bryr seg om pelsdyr og som står opp for dem, å gjøre – og at vi som er politikere fortsetter å jobbe for å få stadig flere partier med oss, sa Solhjell.

Guri Melby som holder appell på scenen
Guri Melby. Foto: Sammi Søbakken

«Jeg synes at alle politikere burde ha vært ute og sett på dette opptoget her, da tror jeg ikke de ville kunnet sitte inne i stortingssalen og latt være å gjøre noe med det.»
– Guri Melby, Venstre

Miljøbyråd i Oslo, og sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby, holdt sin tredje appell i fakkeltoget, og betrodde NOAH at også hun var lei politikken i pelsdyrsaken: – Jeg må si jeg faktisk skjemmes litt på vegne av norske politikere fordi vi ikke har fått gjort noenting. I 2002 sa vi at næringa skulle få ti år på seg, og det eneste vi konkluderte med etter det var at vi skulle sette ned et nytt utvalg igjen, istedenfor å komme til noen reell handling. Jeg synes at alle politikere burde ha vært ute og sett på dette opptoget her, da tror jeg ikke de ville kunnet sitte inne i stortingssalen og latt være å gjøre noe med det.

Åsmund Aukrust som holder appell på scenen
Åsmund Aukrust. Foto: Sammi Søbakken

«Vi kommer til å stå her i fakkeltoget igjen og igjen helt til rettferdigheten seirer.»
– Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet

Kanskje var det nettopp fordi det er vanskelig å bortforklare egne politiske feilgrep foran et folkekrav fra tusenvis av mennesker, at Arbeiderpartiet i år valgte å la en stortingsrepresentant som også er nestleder i AUF, representere seg? For mens AUF har stått iherdig på dyrenes side, vek Arbeiderpartiet unna da det gjaldt.  Åsmund Aukrust representerer en ny generasjon for Arbeiderpartiet på Stortinget: – Vi kommer til å stå her i fakkeltoget igjen og igjen helt til rettferdigheten seirer. Arbeiderpartiet er på Stortinget klare til å jobbe for å avvikle næringa, og vi håper at vi sammen med venner fra de andre partiene kan få flertall for en ny politikk, sa Aukrust.

De Grønne har stilt opp i NOAHs fakkeltog mot pels lenge, men i år første gang som stortingsparti – og med klare ambisjoner:

Hanna Marcussen som holder appell på scenen
Hanna Marcussen. Foto: Sammi Søbakken

«Jeg fatter rett og slett ikke hvorfor vi ennå ikke har avviklet pelsdyrnæringen.»
– Hanna Marcussen, MDG

– Jeg fatter rett og slett ikke hvorfor vi ennå ikke har avviklet pelsdyrnæringen. Nå har vi kommet inn på Stortinget, og vi lover å fortsette å være en stemme for dyrene også i dette bygget, sa talskvinne Hanna Marcussen.

Men Rødt, som ikke kom inn på Stortinget ved årets valg, kunne med ryggen fri være skarp i tonen overfor partiene på tinget:

Marielle Leraand som holder appell på scenen
Marielle Leraand. Foto: Jan Luneborg

«Vi må bevege oss bort fra synet på at dyrene skal være våre slaver. Naturen og dyrene skal ikke være vår eiendom.»
– Marielle Leraand, Rødt

– Vi må bevege oss bort fra synet på at dyrene skal være våre slaver. Naturen og dyrene skal ikke være vår eiendom. De som sitter inne på Stortinget skal få føle ubehaget. Og det gjør de hver gang vi er samlet her ute i offentligheten, sa nestleder Marielle Leraand.

Rekordmarkering for dyrene

NOAHs fakkeltog mot pels 2013 var et tiårsjubileum. Et tiårsjubileum for et fantastisk, glødende og voksende engasjement for dyrs rettigheter. Et tiårsjubileum for standhaftighet og viljestyrke. Noen av deltagerne har vært med i alle de ti årene. Noen var barn i det det første toget, og gikk i årets tog med sine venner, eller hjalp til med organiseringen. Noen tok med hele familien sin. Noen hadde reist langt for å bli med på hovedmarkeringen i Oslo. Toget fylte gatene fra Youngstorget, rundt Spikersuppa og til Eidsvollsplass – selv da plassen foran Stortinget begynte å fylle seg, hadde ikke alle begynt å gå.

Fra fakkeltoget i Oslo. Foto: Vilde Iren Borse
Fra fakkeltoget i Oslo. Foto: Vilde Iren Borse

De fire politibetjentene på stedet klarte ikke å telle, og mente vi godt kunne anslå over 4000 – så gikk de også fra stedet før hele opptoget var samlet. Sammen med tallene for de andre byene, gir dette et rekordoppmøte på godt over 6000 mennesker, som landet rundt stilte opp for å kreve tomme bur og «feire» ti års engasjement for pelsdyrene.

“Det å ha gått i fakkeltog mot pels var en helt fantastisk opplevelse, et minne for livet”, skrev blogger Andrea Wold som ble med for aller første gang i Oslo. Kanskje mest stolte kan likevel det aller minste toget være; for de 25 som holdt bannerne hevet i kraftig uvær på Leknes i Lofoten var det beste symbolet på markeringens budskap: “Vi gir oss aldri!”

NOAHs Fakkeltog mot Pels i andre byer

Trondheim

Appellanter: Nataly Lopez-Vidal, Ottar Michelsen (SV), Harald A.Nissen (MDG), Martine Rygvold (artist), Renate Tårnes (AUF)

Leknes

Appellanter: Britta Wahl, Seija Nissinen Klaveness (MDG)

Ålesund

Bergen

Appellanter: Heidi Ellingsen, Tom Sverre Tomren (MDG), Oda Marie Villanger (AUF), Julia Weisethaunet (GU), Cathrin Svanevik Frøyen (Rødt), Øydis Lebiko (UV), Embla Fjellhaug (SV)

Stavanger

Appellanter: Ruby Myhre Kronenes, Erik Faret Sakariassen (SV), Guri Barka Martins (GU), Sylvi Therese Øgreid (RU), Julia Wong (AUF) Amalie Henriksen (UV), Ida Løken (GU)

Kristiansand

Appellanter: Norman Knaus (RU), Jenny Bengtson (GU), Hanna Vandeskog (SU)

Tromsø

Appellanter: Iris Olaussen, Brynmor Evans (MDG)

Notodden

Narvik

Appellanter: John Slettjord

Lillehammer

Appellanter: Lars K. Giæver (NOAH), Mizanur Rahman (SV), Kristine Chap (GU)

Bodø

Appellanter:Charlotte M Haug, Knut Sæther, Sunniva Halstensen (musikalsk innslag)

Øvrige appellanter i Oslo

Tord Hustveit (leder Unge Venstre), Anna Tresse (nestleder Sosialistisk Ungdom), Ingrid Ophaug Dahl (talsperson Grønn Ungdom), Øivind Ervik (sentralstyremedlem Rød Ungdom) og Iris Aunvik (sentralstyremedlem Unge Høyre).

Artikkelen har tidligere vært på trykk i NOAHs Ark #3/2013

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • 1) «Nyhet fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet», 28.08.13
  • 2) Solabladet, 13.10.13
  • 3) Landbrugsavisen.dk
  • 4) Storpelsdyrkongres i Koebenhavn, Landbrugs avisen, 07.06. 2012 
  • 5) Fasanet.org