NOAHs Fakkeltog mot pels 2018


hovedfoto: Eirik Skeide / Evolved Productions

NOAHs Fakkeltog mot pels 2018 var et seierstog over at vi endelig er blitt hørt – men også et kraftig signal om at vi ikke gir oss før burene er tomme!

Etter nesten 30 års kamp vant vi endelig en viktig seier for dyrene i år – regjeringen har lovet å forby pelsdyroppdrett innen 2025. Arbeidet med avvikling er nå på gang i regjeringen, og innen utgangen av 2018 skal loven legges frem. Men 7 år lenge for de dyrene det gjelder, og NOAH arbeider for at avviklingstiden skal bli så kort som mulig slik at færrest mulig dyr må leve sine liv i bur.

Årets tog var en feiring av at pelsforbudet legges frem i år – samtidig som alle de tusenvis som møtte opp ville gi politikerne tydelig beskjed om at pelsforbudet må komme uten forsinkelser. NOAH er spesielt glade for den politiske bredden blant appellantene. De tre største partiene – Høyre, FrP og Arbeiderpartiet – holdt alle tydelige appeller som gir løfte om at pelsnæringen nå er ved veis ende!

Årets appellanter i Oslo var: 

Forfatter Tor Åge Bringsværd, Nemi-skaper Lise Myhre, Forfatter Hanne Kristin Rohde, Blogger Kristin Gjelsvik – som både holdt appell og var kveldens konferansier, designer Kjell Nordström, Sanger og skuespiller Mia Gundersen og Curt A. Lier (avtroppende president Juristforbundet).

Årets politiske appellanter i Oslo var;

Sveinung Rotevatn (V), Terje Aasland (AP), Henrik Asheim (H), Stine Olsen (FrP), Marianne Borgen (SV), Tobias Lund (R), Arild Hermstad (MDG)

Årets fakkeltog ble arrangert i hele 22 byer, og NOAH takker alle de engasjerte lokale arrangørene og deltagere som sørget for at det ble tent fakler for pelsdyrene i hele Norge!

Vil du se flere bilder fra årets Fakkeltog mot Pels? Sjekk ut vårt album på Facebook, her finner du bilder både fra Oslo og de andre stedene!

Tusen takk til alle dere fantastiske mennesker som stilte opp for pelsdyrene nok en gang! I dette albumet vil vi…

Publisert av NOAH – for dyrs rettigheter Søndag 28. oktober 2018

 

Solid velgerstøtte for pelsforbudet

Like før fakkeltoget fikk NOAH også svar på en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse* som viste at flertallet av velgerne i de fleste partier støtter regjeringens forbud. Av de velgerne som har en mening er 81 % av Aps velgere, 68% av Høyres velgere, 57% av FrPs velgere, 91% av SVs velgere, 99% av Venstres  velgere, 87% av Rødts velgere og 93% av Miljøpartiets velgere for forbudet. De to partiene som skiller seg ut er Sp og KrF – men selv i disse partiene er halvparten av velgerne som har en mening om forbudet, støttende. For Sp er tallet nøyaktig 50%, mens for KrF er det 47%.

Tiden er definitivt ute for pelsdyroppdrett, og velgerne vil ikke tåle mer trenering av denne saken!

*Undersøkelsen ble bestilt av NOAH, og Spørsmålet i undersøkelsen var: «Regjeringen har vedtatt å forby hold av rev og mink i bur for produksjon av pels – i tråd med råd fra Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet.  Er du uenig eller enig i regjeringens vedtak?»

Medieomtale av årets Fakkeltog mot pels

Dagsavisen: Om fakkeltoget «15 år i marsj for de stemmeløse»

https://www.dagsavisen.no/oslo/noahs-fakkeltog-mot-pels-15-ar-i-marsj-for-de-stemmelose-1.1223755

NRK: Innlegg om fakkeltoget

https://www.nrk.no/nyheter/fakkeltog-mot-pels-i-flere-byer-1.14268016

NRK: Sak om hva pelsdyrbøndene kan gjøre etter avviklingen. Nevner NOAHs fakkeltog som bildetekst.

https://www.nrk.no/norge/ber-pelsdyrbonder-begynne-med-gronnsaker-i-stedet-1.14265702

NRK Sørlandet: Fakkeltog mot pels i Kristiansand

https://www.nrk.no/sorlandet/fakkeltog-mot-pels-i-kristiansand-1.14267347

NRK Nordland: Fakkeltog mot pels i Bodø

https://www.nrk.no/nordland/fakkeltog-mot-pels-i-23-byer–1.14267175

NRK Østlandssendingen: Kort om at det blir fakkeltog i 23 byer.

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/fakkeltog-mot-pels–1.14267194

NRK Buskerud: Sak om at det er vanskelig å se forskjell på falsk og ekte pels. Nevner fakkeltoget og innspill fra NOAH.

https://www.nrk.no/buskerud/vet-ikke-om-pelsen-er-ekte-eller-fusk-1.14260119

NRK Østfold: Om at det er fakkeltog i bla.annet Fredrikstad.

https://www.nrk.no/ostfold/fakkeltog-mot-pels-i-flere-byer-1.14267097

Dagsavisen: Sak om Hanne Kristin Rohde som også snakker om dyrevelferd og fakkeltoget.

https://www.dagsavisen.no/oslo/mental-viagra-med-sylvi-1.1224628

Melk og honning: Sak om pels og fakkeltoget med innspill fra NOAH og Wormdahl.

https://melkoghonning.no/hva-er-status-for-den-utskjelte-pelsen-i-norge-anno-2018/

ELLE: «Fakkeltog mot pels: kommer du?»

https://www.elle.no/fakkeltog-mot-pels-2018/

Journalen: Om fakkeltoget og den politiske situasjonen.

http://journalen.hioa.no/2018/10/sterkt-engasjement-mot-pelsdyrnaeringen

Journalen: Om fakkeltoget og innspill fra NOAH og frivillige.

http://journalen.hioa.no/2018/10/sigerstoget

Vikebladet: Sak om fakkeltoget i Ulsteinvik.

https://www.vikebladet.no/nyhende/2018/10/28/Demonstrerte-mot-pels-17772560.ece

Nationen: Politisk bredde i fakkeltoget mot pels.

https://www.nationen.no/politikk/naering/politisk-bredde-i-fakkeltog-mot-pels/

Bodøposten: Kassandras appell fra toget i Bodø

http://xn--bodposten-n8a.no/her-er-kassandras-apell-fra-fakkeltoget-mot-pels-i-bodo/

Arendals Tidende: Om fakkeltoget i Arendal.

https://arendalstidende.no/nyheter/fakkeltog-pels-sentrum/

Drammens Tidende: Om fakkeltoget i Drammen.

https://www.dt.no/nyheter/drammen/forbruker/rundt-80-i-fakkeltog-mot-pels/s/5-57-1016524?key=2018-10-30T12:18:08.000Z/retriever/9410dc850757a77a8f15eff9993e279d4d92e49c

P4: Kort om at det arrangeres fakkeltog.

https://www.p4.no/nyheter/–en-annen-stemning-i-ar/artikkel/750199/

Hnytt: «I dag går haugalendingen mot pels»

https://hnytt.no/2018/10/27/i-dag-gar-haugalendingene-mot-pels/

RBnett: Sak om fakkeltoget i Molde og at det kom motdemonstranter.

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/10/26/Noah-arrangerer-fakkeltog-mot-pels-i-Molde-%E2%80%93-Senterungdommen-med-motdemonstrasjon-17766412.ece

Vikebladet: Om fakkeltoget i Ulsteinvik. Intervju med arrangør.

https://www.vikebladet.no/nyhende/2018/10/26/%E2%80%93-M%C3%A5-halde-fram-kampen-17765382.ece

Sagene Avis: Fakkeltoget inkludert i «dette kan du gjøre i helgen».

https://sageneavis.no/nyheter/dette-kan-du-gjore-i-helgen/19.1423

Bodøposten: Om fakkeltoget i Bodø med innspill fra arrangør Kassandra.

http://xn--bodposten-n8a.no/fakkeltog-i-bodo-mot-pels-et-seierstog-og-et-kamptog/

Sagene Avis: Intervju med NOAH i Sagene Avis, også om fakkeltoget.

https://sageneavis.no/nyheter/jeg-opplever-bydel-sagene-som-en-foregangsbydel/19.1414

Avisa Nordland: Om at det arrangeres fakkeltog i Bodø.

https://www.an.no/bodo/pels/nyheter/sju-ar-er-for-lenge-for-mink-og-rev/s/5-4-883431?key=2018-10-30T12:34:14.000Z/retriever/d227ba0be076cda5e698063f6ea66a596a54a613

Bodø Nu: Om fakkeltoget i Bodø og at Kassandra tok grep da ingen andre kunne.

https://bodonu.no/ingen-vil-bidra-til-arets-fakkeltog-viktig-at-folk-bidrar

Rana: Om fakkeltoget og arrangørene i Mo i Rana.

https://ranano.no/arrangerer-sitt-aller-siste-fakkeltog-mot-pelsoppdrett

 

Kronikker:

Morgenbladet: Kronikk av NOAH «Senterpartiet er helt verdiløst for dyrene»

https://morgenbladet.no/ideer/2018/10/senterpartiet-er-helt-verdilost-dyrene

Dagbladet: NOAH sitt innlegg «Engasjement nytter».

https://www.dagbladet.no/kultur/engasjement-nytter/70364648

ABC nyheter: NOAH sitt innlegg «Pelsdyrforbud uansett regjering»

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/10/24/195445518/pelsdyrforbud-uansett-regjering