NOAH reagerer på Bollestads uttalelser om pelsdyr­næringen


hovedfoto: Jo-Anne McArthur/We Animals

Vår nye Landbruksminister Olaug Bollestad uttaler at hun tar sikte på å få lovproposisjonen om avviklingen av pelsdyrnæringen klar før sommeren. Men samtidig kom hun med en rekke bekymringsverdige uttalelser som får NOAH til å reagere: Bollestad sier at hun føler hun har fått en «dritjobb» og fortsetter: «I alle år har eg kjempa for pelsdyroppdrett, også i vårt eige parti. Eg synest det er ulideleg å vere den som skal gjennomføre ein slikt vedtak.»

NOAH ser dette som en alvorlig holdning – det er bestemt at det skal bli forbudt å drive pelsdyroppdrett, og da er Landbruksministeren nødt til å følge opp dette.

Det er en stor seier for dyrene at prosessen med å få et pelsforbud nå er i gang, og nå er det viktig at alle partier som har gått inn for avvikling tar et ansvar og sørger for en effektiv prosess som hindrer trenering av dyrenes lidelser.

Nå som lovforslaget er lagt frem, må det blir vedtatt så snart som mulig slik av avviklingen kan komme i gang. Dyrene har sittet i bur lenge nok! Er du enig? Send en e-post til Landbruks- og matdepartementet hvor du uttrykker din bekymring over Bollestads uttalelser, og krev at loven blir vedtatt raskt og uten trenering: postmottak@lmd.dep.no!

Forslag til innhold i epost:

Hei! Jeg er bekymret for at lovproposisjonen om avviklinga av pelsdyrnæringa treneres fordi landbruksminister Bollestad er positiv til videre drift og har uttalt at jobben med vedtaket er «en drittjobb». Jeg håper at dere følger prosessen og sikrer at dette blir gjort snarest.