Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

Nederland stenger minkfarmene pga. korona - NOAH krever tiltak i Norge!


Nederlandske politikere stemte nylig for å avvikle landets minkfarmer innen året. I utgangspunktet var nedleggingen bestemt til 2024 - samme år som i Norge. NOAH krever nå at norske politikere sørger for at farmene også i Norge avvikles innen året.

Allerede da de første meldingene kom i april[1] om at mink på pelsfarmer i Nederland kunne være reservoar for korona-smitte, sendte NOAH anmodning til landbruksdepartementet om å påskynde avviklingen i Norge, og sørge for at ingen nye dyr avles etter i år. Landbruks- og matdepartementet har hittil ikke svart på NOAHs henvendelser. I Nederland har derimot prosessene gått raskt. 22. juni bestemte et flertall i parlamentet at minkfarmene skulle nedlegges innen året.[2]

Norske myndigheter har hittil vært helt tause når det kommer til korona-faren ved minkoppdrett. I Nederland ble det i april dokumentert smitte på 2 farmer, der dyrene var smittet av mennesker. Situasjonen har utviklet seg raskt, og siste anslag er at 17 farmer er smittet i landet, og mennesker er høyst sannsynlig blitt smittet av minkene. Smitten har også slått ut i Danmark på hittil 2 farmer.[3]

NOAH mener det er urealistisk å tro at ikke mink på norske pelsfarmer også kan smittes – det tilsier alle data at de kan. Sykdommen fører til store lidelser for dyrene. I tillegg utgjør disse intensive farmene et reservoar av sykdom og fare for mennesker – noe som er fullstendig uakseptabelt. Når nye kull i bur vil kunne bety reservoar av smitte i tillegg til den dyrevelferdsmessige belastningen på dyrene, bør det stå klart at fremskyndet avvikling er den forsvarlige løsningen. NOAH peker på at pelsfarmerne nå har fått en omstillingsordning som er svært generøs, og at alt derfor ligger til rette for å hindre at flere nye kull med mink fødes til fangenskap.

Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

NOAH har kjempet for pelsdyrene i over 30 år,

bli medlem og støtt arbeidet!

Kilder

  • [1] Coronavirus identified on two mink farms in the Netherlands, DutchNews, 26.04.20.
  • [2] Dutch vote to shut mink farms after Covid-19 outbreaks, RTÉ, 23.06.20.
  • [3] Coronavirus og mink, Fødevarestyrelsen (Danmarks Mattilsyn).