Lovforslag endelig lagt fram

Forslag om forbud mot hold av pelsdyr er endelig lagt fram på Stortinget! Landbruks- og matdepartementet har i dag, 10. april 2019, lagt frem forslag til en lov om forbud mot hold av pelsdyr. NOAH er glade for at forslaget nå er lagt fram og loven er sikret.

– Nå gjenstår kun den formelle voteringen, og loven er dermed sikret da det er et overveldende flertall for forslaget på Stortinget, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Regjeringen skriver: «Regjeringen har kommet til at hold av pelsdyr også i Norge medfører belastninger på dyrene som ikke kan forsvares ut fra formålet med dyreholdet, og tar derfor sikte på en styrt avvikling av næringen gjennom et forbud mot hold av pelsdyr.»
NOAH ønsker at Stortinget nå behandler saken så raskt som mulig. Les hele proposisjonen her:  regjeringen.no : prop.-99-l-20182019/id2641263/

– I snart 30 år har NOAH jobbet for et forbud mot pelsdyroppdrett og det er viktig nå at voteringen skjer raskt slik at avviklingen kan komme i gang. Rev og mink i bur har ventet lenge nok, og NOAH håper mange av pelsfarmerne vil benytte muligheten til å avvikle tidlig i prosessen, sier Martinsen.

At rev og mink skal slippe å lide i pelsindustrien har vært en kampsak for NOAH siden organisasjonen ble startet i 1989. På denne tiden var det fortsatt kontroversielt å jobbe mot pelsindustrien, og pels var satsningsområde både politisk og i motebransjen. Det er tydelig at det har skjedd en enorm holdningsendring i samfunnet siden den tid – flertallet i den norske befolkningen ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett, stadig flere kjente designere, motehus og moteshow kutter ut pels fra sine kolleksjoner og show, og i 2019 er vi altså vitne til et overveldende flertall for et forbud på Stortinget.

NOAHs årlige fakkeltog har vært en viktig del av pelsarbeidet, både for å legge press på politikere, men også for å informere befolkningen om denne næringen. Her har tusenvis av mennesker møtt opp i gatene over hele landet for å vise sin avsky mot pelsdyroppdrett, og i 2018 arrangerte NOAH det 15. fakkeltoget: 15 år med engasjement, frustrasjon og et krav om å bli hørt.

Det politiske arbeidet har vært en vesentlig del av NOAHs kampanje mot pelsdyroppdrett, og dette har ført til en rekke resultater. Per i dag har vi fem politiske partier som har vedtatt at de ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett: Venstre, MDG, Rødt, Arbeiderpartiet og SV. I tillegg har KrF, FrP og Høyre også gått inn for et forbud gjennom regjeringsplattformen.

Nå feirer NOAH, dyrevenner og pelsmotstandere over hele landet – regjeringen har lagt frem loven om pelsdyrforbud, og endelig blir velferden til rev og mink tatt på alvor! Men, vi gir oss ikke før hvert bur er tomt, og NOAH vil også arbeide for å få på plass et importforbud av pels. Vi fortsetter samarbeidet med Fur Free Alliance videre, og ønsker å satse på et tettere samarbeid med de utenlandske organisasjonene for å gjøre kampen mot pels enda mer effektiv.

Les mer om NOAHs arbeid for pelsdyrene på vår kampanjeside: pelsut.no/noahs-arbeid/