Kamp for å stanse gigantfarm


av Ada Dahl, hovedfoto: NOAH

Sammen med Hå kommune planlegger pelsdyrnæringen å bygge opp et gigantanlegg for pelsproduksjon i Rogaland. Hå kommune har nylig vedtatt reguleringsplanen som legger opp til etablering av farmområdet. Etter planen skal anlegget på Kalsvarden bli Norges største og omfatte farmer med tilsammen 113.000 pelsdyr. Men arbeidet for å stoppe pelsfarmen fortsetter.

Hå kommune har så langt vist liten vilje til å vise etiske hensyn til pelsdyrene, og kommunen har vedtatt reguleringsplanen som legger til rette for bygging av gigantfarmen. Men fortsatt gjenstår flere mindre saker som må behandles i kommunen før bygging kan starte.

Internasjonal motstand

Flere land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, har allerede forbudt, eller er i ferd med å forby pelsfarming. Over hele Europa diskuteres pelsdyroppdrett på høyt politisk nivå – vi behøver ikke se lenger enn til Sverige for å finne et land som allerede har avviklet deler av sin pelsindustri. Men Sverige er ikke alene: England, Nederland, Østerrike, Sveits og Italia er blant landene hvor pelsdyroppdrett allerede er helt eller delvis avviklet. Også i Norge er motstanden stor: Flertallet av det norske folk er i dag motstandere av å ale opp dyr for pelsens skyld. Rådet for Dyreetikk og selv Lagmannsretten omtaler pelsdyroppdrett som uetisk – og SV har programfestet at de ønsker pelsdyroppdrett avviklet innen ti år er omme.

Miljøfiendtlig næring

Det er liten tvil om at dyrene lider sterkt av et liv på netting. Men også miljøet går tapende ut hvis gigantanlegget blir en realitet: Kjemikalier fra preparering av pelser, gjødsel og avfallsstoffer fra dyrene representerer allerede et miljøproblem på små farmer – på et anlegg på en mangedoblet størrelse kan konsekvensene for miljøet bli betydelige.

Motstandskampanjen

NOAHs kampanje mot Hå-anlegget startet opp da byggeplanene ble kjent. Siden den tid har mye skjedd: Høringssvar og politisk arbeid, demonstrasjoner både i Oslo og Stavanger, mail- og underskriftskampanjer og mobilisering både i inn- og utland har stått på agendaen. Hundrevis av pelsmotstandere landet over har protestert mot byggeplanene og Hå kommune ble kontaktet fra store deler av verden da saken var ute på høring.

Bildet viser markering utenfor Hå rådhus
Markering utenfor Nå rådhus «Nei til bygging av pelsdyranlegg i Hå!»

Både lokale og nasjonale aviser har viet saken oppmerksomhet de siste månedene. Nå når kommunen har vedtatt planene trappes kampen opp. Løpesedler og underskriftslister sendes over hele landet for å mobilisere og vise kommunen at motstanden mot pels er voksende. Representanter for kommunen har uttalt til media at de ikke lenger har telling på antall protester som er kommet inn…

Fakta om farmen

– Hvor planlegges farmen å bygges?

– Anlegget er planlagt bygget på Karlsvarden i Hå kommune. Hå er en del av Jæren, og er lokalisert i Rogaland. Farmen kan bli plassert ca. 1,5 kilometer sørøst for Varhaug og ca. 3 kilometer nord for Vigrestad.

– Hvordan er farmen tenkt bygget?

– Om farmen skulle bli bygget vil den bli landets desidert største, med bur til omtrent 113.000 dyr. Om farmen bygges betyr det en økning på omtrent 1/3 av norges totale antall mink som holdes innesperret i pelsfarmer. Området hvor farmen planlegges kan dekke hele 80 dekar og tilsvarer 8 store forballbaner dekket med små bur.

– Hvordan fungerer den politiske prosessen før eventuell bygging?

– Administrasjonen i Hå kommune har vedtatt Reguleringsplanen som legger opp til pelsfarm på Kalsvarden. Høsten 2005 skal kommunestyre-politikerne gjøre de siste vedtak om tomtepris for kjøp eller leie av pelsfarmområdet, og det må gjøres vedtak om vann, vei og kloakk. Går disse vedtak igjennom kan byggearbeidene starte.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2005.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.