Internasjonalt samarbeid mot pels


pels-noah-pelsfarm-lang rekke med hvit rev i bur. Foto: NOAH

Nylig deltok NOAH på et internasjonalt møte mot pels i Fur Free Alliance. Kampen mot pelsdyroppdrett og pels i motebildet får stadig ny fremgang, og NOAH bidrar til at utviklingen går i riktig retning.

Fur Free Alliance består av ca 40 organisasjoner over hele verden som jobber mot pels. På møtet la NOAH frem de siste seirene i arbeidet fra Norge – særlig pelsfri Oslo Fashion Week og Arbeiderpartiets nye standpunkt mot pels vakte stor interesse hos de andre organisasjonene.

Internasjonal er det også gode nyheter:

24. mars vedtok The Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), Belgias tilsyn for reklame, at The European Fur Breeder’s Association (EFBA) var skyldig i villedende markedsføring for å kalle pels “miljøvennlig”. Reklamen ble klaget inn av organisasjonen GAIA.


EU vedtok 11. mai at det skulle innføres en obligatorisk merkeordning av klesprodukter som kommer fra dyr. Reglene som gjelder merking av klær pålegger produsenten å merke om klærne inneholder produkter som pels, skinn eller fjær. Pels kommer fra nå av internasjonalt til å bli merket med følende setning: “contains non-textile parts of animal origin”. Denne noe merkelige frasen kommer av at pels ikke ses på som en tekstil, men et “råprodukt”. Det er derfor kun pels som vil bli merket på denne måten, og NOAH oppfordrer forbrukere til å være OBS og holde seg unna klær som er merket på denne måten. Dersom f.eks. en anorakk med en pelsaktig krage er merket slik, vet man nå at kragen er av pels. NOAH oppfordrer forbrukere til å unngå klær med dyreprodukter, og lese på merkelappen slik at man er sikker på å ikke støtte dyreplageri gjennom sitt kjøp. Arbeidet for å få obligatorisk merking av pels har gått igjennom mange faser, og noen har også ønsket at pels skal merkes med dyreart og opprinnelsessted. NOAH mener imidlertid at hovedsaken er en fellesbetegnelse slik man nå ser – all pels fra dyr har bidratt til lidelse uansett om det er finsk mårhund i bur, norsk mink i bur, kinesisk katt i bur eller canadiske coyoter fanget i fotsaks. Den nye merkeordningen sikrer nettopp at forbrukere som vil velge bort dyrepels ikke lures til å kjøpe dette p.g.a. pelsbransjens kamuflering av pelsdetaljer ved farging, barbering og annen manipulering.

Gaupe i fotsaks

Et annet tema på det internasjonale møtet var utviklingen i kampen mot fellefangst av dyr. Dette er et hovedarbeidsområde for de canadiske organisasjonene, og en ny undercoverfilm fra trapping-miljøet i Canada bør kunne åpne øynene for hvilke lidelser “villfanget” pels egentlig innebærer. NOAH advarer mot svært sterke scener (kun de som tror at pels fra ville dyr er “greit” trenger å se denne filmen) Første del:

NOAH arbeider mot pels både nasjonalt og internasjonalt – du kan bidra til arbeidet ved å bli medlem. På våre kampanjesider www.PelsUT.no finner du flere tips til hva du kan gjøre.