Innlevering av over 880 000 signaturer for et globalt pelsforbud

hovedfoto: Jo Ann McArthur/We Animals

I dag overleveres 880 457 underskrifter for globalt pelsforbud til Italias G-20 delegasjon, med oppfordring om å vedta globale hastetiltak mot pelsindustrien under G20-toppmøtet i Roma senere i oktober. Signaturene er samlet gjennom en verdensomspennende kampanje i regi av Fur Free Alliance (FFA), hvor NOAH er norsk representant.

I lys av COVID-19-utbtudd på hundrevis av minkfarmer over hele verden, oppfordrer NOAH i samarbeid med 40 andre organisasjoner, verdens ledere til offentlig å erkjenne at pelsdyrhold må opphøre for å beskytte folke- og dyrehelsen.

– Pelsindustrien er allerede en døende industri – over hele verden har opinionen og motebransjen tatt et standpunkt mot pels av hensyn til dyr og etikk. Det er svært få som vil ha pels i kolleksjonene per i dag. De siste årene har pelsprisene falt. I flere land har det kommet forbud, også i Norge trer forbudet i kraft i 2025. Lidelsen for dyrene er mer enn nok grunn til å innføre globalt forbud. Men etter COVID-19 ser vi enda en grunn til å nedlegge pelsfarmene: Farmene er også farlige for folkehelsen gjennom potensiell spredning av pandemier. Det haster for både dyr og mennesker at pelsindustrien nedlegges, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Store mengder dyr som lever trangt, tett i tett under miljøforhold som forårsaker stress og dårlig immunforsvar, gjør pelsdyrnæringen til et sted med ideelle forhold for virussmitte og mutasjoner. Siden april 2020 har over 440 minkfarmer blitt rammet av coronavirus i 12 land i Europa og Nord-Amerika, millioner av minker har blitt slaktet som resultat av dette, og antallet fortsetter å stige. Helsemyndigheter som Verdens helseorganisasjon har advart om at pelsfarmer er en risiko for COVID-19-mutasjoner. I tillegg har forskere uttrykt bekymring for at slike mutasjoner kan redusere effekten av vaksiner.

I lys av ny kunnskap om at pelsfarmer kan være et reservoar for farlige virus, og ikke minst for å forhindre unødig lidelse for dyr, krever Fur Free Alliance nå et globalt forbud mot pelsdyroppdrett. NOAH, sammen med organisasjoner over hele verden, oppfordrer ledere av G20-landene til å ta et standpunkt om at pelsdyroppdrett må opphøre!

Vil du bidra til NOAHs arbeid mot pels? Vi gir oss ikke før alle burene er tomme over hele verden. Bli medlem i NOAH!