Ingen endringer for pelsdyrene i utkast til nytt "velferdsprogram"


Næringens utkast til programmet som skal gi pelsfarmerne mulighet til å ha flere enn to mink i hvert bur, har kommet. Det er ingen substansielle endringer i dyrenes miljø.

Tidligere i år ble det med et skjørt flertall på Stortinget vedtatt en videreføring av norsk pelsnæring. Videreføringen kom sammen med nye lovnader om forbedring for pelsdyrene, men den eneste reelle endringenen var forbud mot gruppehold av mink. Denne lovendringen blir det imidlertid enkelt for pelsfarmere å slippe unna, da det allikevel skal tillates gruppehold av mink «på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd målt etter objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer». Det var næringen selv, i samarbeid med Norges Bonde- og småbrukarlag, som fikk i oppgave å utarbeide retningslinjene for det såkalte «velferdsprogrammet», og resultatet ble som NOAH forventet:

Det er selv burholdet, ikke lovbruddene, veterinærmiljøene primært har lagt til grunn for å anbefale avvikling. Dette ser landbruksministeren fullstendig bort i fra. Foto: Anna Maria Gentili

– Fokus er på papirarbeid: Pelsfarmerne skal f.eks. dokumentere at dyrene har mat og vann daglig. Tilgang til mat og vann er selvsagte krav i loven, og har ikke dyrene det, er det lovbrudd. Man skal altså daglig krysse av for at man ikke bryter loven. Ellers skal farmene ha avtale med veterinær som skal komme på besøk – akkurat slik det allerede er krav om i næringens gamle program. Det nevnes en «bemanningsplan» – men det konkretiseres ikke med krav om antall dyr per ansatt. De skal holdes kurs i gruppehold i regi av næringen – men loven krever allerede at dyreholder har opplæring, og kurs i regi av næringen er heller ikke noe nytt. I korte trekk er programmet «mer av det samme» – papirarbeid for å dokumentere at man ikke bryter loven, sier veterinær og leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Miljøet for dyrene vil imidlertid forbli det samme i all vesentlighet:

– Programmet åpner på ingen måte for et miljø som i større grad er tilpasset dyrenes behov. «WelFur»-ordningen som nevnes er en bransjeordning som allerede gjelder i flere europeiske land – og den er tydelig på at programmet ikke legger listen høyere for dyrevelferden enn standard nettingbur. Halm i buret, som fremheves i programmet, er allerede et krav i forskriften. Det eneste som kan tolkes å være en konkret endring, er at dersom det er 3 dyr i buret skal de ha to «objekter» i buret istedenfor en – og ett objekt må være spiselig. Alt i alt er hele velferdsprogrammet et skalkeskjul for å fortsette som før. Det er ikke lovbruddene som veterinærmiljøene primært har lagt til grunn for å anbefale avvikling – det er selve burmiljøet. Og dette ser landbruksministeren fullstendig bort i fra ved å tillate næringen å fortsette som før, men med mer papirarbeid, sier Martinsen.

Det blir altså ingen reell endring for verken minkene eller revene som må leve sine liv innesperret i små nettingbur på norske pelsfarmer. Vi gir oss imidlertid aldri – NOAH fortsetter å kjempe for pelsdyrene helt til burene er tomme! Du kan støtte dette arbeidet ved å bli månedsgiver!