Hvorfor du bør styre unna Canada Goose

NOAH får kontinuerlig henvendelser fra forbrukere som ønsker informasjon de kan videreformidle om hvorfor det er uetisk å kjøpe jakker fra merket Canada Goose. Dette er jakker som produseres på en måte som innebærer dyremishandling som er ulovlig i Norge, og NOAH oppfordrer alle som ønsker å ta dyrs lidelse på alvor til å styre unna.

Canada Goose-jakker er dessverre et populært plagg blant endel norske ungdommer på vinterstid. Det mange ikke vet er at det bak disse jakkene ligger alvorlig lidelse for dyr – lidelse fra produksjonsformer som anses som så belastende at de er forbudt ved norsk lov. Disse jakkene inneholder både pels fra coyoter som er fanget i feller ved hjelp av fotsakser, i tillegg til at de er fylt med gåse- og andedun fra industrigjess og ender som er brukt til kjøtt- og/eller gåseleverproduksjon.

Hvor kommer pelsen fra?

Ulike typer vinterjakker – deriblant Canada Goose – benytter pels. Pels medfører alltid lidelse for dyr:

– Det at en jakke kommer fra en kjent produsent som Canada Goose, er langt fra en garanti for at det ikke ligger alvorlig lidelse bak produksjonen. Mange norske forbrukere er ikke klar over at coyote-pelskragene på Canada Goose-jakker ofte har sin bakgrunn i smertevoldende fellefangst med fotsakser. Denne fangstmetoden innebærer at dyret kan ha vært alvorlig skadet i flere timer før det ble drept. Bruk av fotsaks er ulovlig i Norge, men det er altså fortsatt ikke forbud mot å importere disse produktene, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Canada Goose forsvarer aktivt sin bruk av pels på følgende måte: «Our jackets are built for the coldest place on earth (…) fur is not just the best choice, it is the only choice.»[1] Imidlertid benytter selv polfarere andre materialer enn pels, og firmaets kundegrupper fremstår som om de har en rekke andre valg enn å bruke pels.

Canada Goose sier videre: «We have chosen to use coyote fur because it is highly abundant. In fact, in many regions of North America, coyotes are considered a pest (…) Canada Goose only purchase fur from certified Canadian trappers (…)»[1] Etter eget utsagn bruker firmaet altså pels fra coyote som er fanget i feller i Canada, og de begrunner pelsbruken med å stemple coyote som «skadedyr». Canada Goose påstår videre at Canada er ledende innenfor «humane fellefangst-metoder»,[1] og dette utsagnet viser tydelig hvor listen ligger.

Canada er tvert imot blant de land som fortsatt tillater feller som for lenge siden er forbudt bl.a. i Norge – spesifikt «the leg hold trap» (fotsaks) som er en metallfelle som slår over og holder fast dyrets fot. Feller sjekkes ofte ikke mer enn en gang om dagen, og dyret kan dermed sitte fast timesvis i fellen. Det er flere fotsaker på listen over godkjente feller (bl.a. Oneida Victor og Bridger).[2] For coyote kan imidlertid også andre typer feller som ikke er på denne listen brukes lovlig.[2] Noen av de godkjente fotsaksene har gummikant (kalt «soft catch») mot huden istedenfor stål, uten at dette tar bort verken fysisk smerte eller frykt. «Soft catch» er kontroversielt i fangstmiljøet, som følgende sitat viser. Sitatet illustrerer samtidig at metoden naturligvis ikke kan kalles «human»: «There is no doubt that in the future more tree hugging state wildlife agencies will push for the soft-catch. Can you catch coyotes in them? Yes. After saying that, the factory soft catch trap is a joke out of the box. (…) People can say whatever they want, I have seen with my own eyes five coyotes pull out and run off. I have also seen for myself, all of the damage the rubber tourniquet pads do to most coyotes. Sure the trap may not cut the paw, but if you don’t get to the animal soon the paw will die from lack of blood flow.»[3]

«Det mange ikke vet er at det bak disse jakkene ligger alvorlig lidelse for dyr – lidelse fra produksjonsformer som anses som så belastende at de er forbudt ved norsk lov.»

En rekke filmer blir lagt ut på Youtube av fangstmenn selv, slik at enhver kan se lidelsen dyrene opplever i fellefangst – noen eksempler her. Når Canada Goose benytter coyotepels fra «sertifiserte» fangstmenn i Canada inkluderer dette denne type fellefangst:

http://www.youtube.com/watch?v=7Tp4BzNDsNg

http://www.youtube.com/watch?v=4uj5k-Agif8

Her er film som viser en amerikansk redningsaksjon av en coyote som er påført dødelige skader av å ha satt seg fast i en felle. Coyoten døde uken etter av skadene fra fellen:

https://www.facebook.com/photo.php?v=238201106334264

Også skyting av coyoter uten bruk av feller er ytterst lidelsesfull for dyrene. I coyotefangst er det vanlig å bruke hunder slik man bl.a. ser i disse filmene:

http://www.youtube.com/watch?v=_WSX0NHRCW8

http://www.youtube.com/watch?v=AbCY5J8sVvo

Canada Goose prøver å rettferdiggjøre coyotefangsten med at coyoter anses for «skadedyr». Men status som «skadedyr» bidrar tvert imot til at jegere og fangstmenn risikerer å overse coyotenes evne til å lide, og utsette dem for mer lidelse. Det er heller ingen sannhet at coyoter «må» tas livet av. Etologiprofessor Marc Bekoff, som har studert coyoter i over 35 år, sier følgende:  «Coyotes are adaptable, intelligent, socially complex, and sentient beings who deserve respect. An extraordinary amount of time, energy, and money has gone into coyote control. Nonetheless, it hasn’t worked (…) There’s evidence that in areas where coyotes are killed, birth rates and litter size increase, the result of which is the maintenance or increase in coyote numbers (…) disease and unsanitary conditions frequently cause more livestock death than do coyotes or other predators.»[4] Striden om coyoter i Canada og USA har likhetstrekk med striden on ulv i Skandinavia; for noen er selv én coyote én for mye, og de behandles deretter; som «skadedyr» som man ikke trenger å ta det minste hensyn til.

Til tross for at det kun er snakk om pels på kragen til Canada Goose-jakkene, noe som kanskje kan misoppfattes som en detalj, innebærer kjøp av en Canada Goose-jakke (eller tilsvarende jakker med pelskant) at man støtter denne formen for dyremishandling. Faktisk går brorparten av pelsproduksjon i dag med til å produsere nettopp slike mindre detaljer, og det er like viktig å unngå disse som andre pelsprodukter.

Hvor kommer dunet fra?

– I tillegg til lidelsen som ligger bak pelskragen inneholder Canada Goose-jakkene også gåse- og andedun, ifølge Canada Goose selv bruker de dun fra gjess og ender som brukes i matproduksjon. Det kan dermed komme fra de samme gjessene som brukes til produksjon av gåse/andelever og kjøtt. Gåse- og andelever produseres normalt ved svært kontroversielle og smertevoldende metoder, hvor fuglene tvangsfores ved at man stikker rør ned i halsen deres, og presser mat ned. På denne måten overfôres dyrene til det ekstreme for at leveren deres skal vokse seg flere ganger så stor som normalt. Tvangsfôring av dyr er forbudt i Norge, men kjøper man jakker med gåse- eller andedun, uansett merke, risikerer man også å støtte denne industrien. Kjøttproduksjon med gjess og ender er også rutinemessig basert på at dyrene står innendørs i kummerlige forhold, og dun bidrar som «biprodukt» til å opprettholde lidelsene dyrene utsettes for i slik industriell produksjon, sier Martinsen.

Media og dyrevernorganisasjoner har avdekket at dun som brukes i mange vinterjakker også ofte stammer fra gjess og ender som ribbes levende. Plukking av fjær på levende dyr er en svært smertefull praksis, som etterlater store sår. Til tross for at denne typen produksjon er ulovlig i EU, forekommer det i flere land, og det er dessverre fortsatt lovlig å importere fjær fra denne typen produksjon til Norge. I 2009 avdekket svenske TV4s program Kalla Fakta at kleskjeder som garanterte å ikke benytte levende-plukket dun, likevel gjorde nettopp det.[5] Etter dokumentaren sluttet flere klesprodusenter å føre dun, eller påla seg selv restriksjoner i forhold til hvilke land de kjøpte fra. I år avdekket undersøkelser fra den svenske organisasjonen Djurens Rätt imidlertid at kjedene på tross av egen løfter hadde gått tilbake til bruk av dun, eller ikke kunne fremvise dokumentasjon på at dunet ikke kom fra levende-plukking.[6]

«Media og dyrevernorganisasjoner har avdekket at dun som brukes i mange vinterjakker også ofte stammer fra gjess og ender som ribbes levende.»

Noen foretak prøver å trygge seg mot levende plukking ved å bruke annet dun enn gåsedun.[6] Men de har samtidig mangelfull informasjon om de fuglene som faktisk brukes. Da Daily Mail fulgte opp med en lengre reportasje om levende-plukket dun i 2012, uttalte et av de få klesfirmaene som svarte følgende om muligheten for å unngå levende-plukking: «We do our utmost to ethically source down but the complexity and scale of the down supply chain makes a 100 per cent guarantee almost impossible. To say otherwise could be dishonest and misleading.»[7]

NOAH mener det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved garantiene som produsenter gir for at de ikke brukes slikt dun. Canada Goose skriver at de ikke bruker levende-plukket dun,[1] men har ikke presentert dokumentasjon på hvordan de  sikrer dette. Canada Goose skriver at de kun bruker dun fra «Feather Industries Canada Limited» og sier følgende om sitt dun: «All of the down insulation that Canada Goose uses in its jackets comes as a by-product of the Canadian Poultry Industry. We do not use ducks or geese that are culled specifically for their down, and there is no culture of live plucking in Canada.»[1]

Bilde: Four Paws

Dunet kommer med andre ord fra matindustrien og fra Feather Industries Canada Limited. Påstanden om at dunet kun kommer fra Canada er imidlertid problematisk. Verken Canada Goose eller Feather Industries opplyser om hvordan de skiller ut dun fra ulike land. Tvert imot uttrykker som sagt aktører i klesbransjen at tilbakesporing av dun er svært vanskelig. Feather Industries kjøper og selger dun fra hele verden, og nevner ingenting om at de sorterer dette etter opprinnelse: «We buy directly from duck and goose farms in Canada, Europe, and Asia – wherever duck and geese are raised for their meat because feathers and down are a by-product of the poultry industry.»[8] Mens enkelte produsenter unngår å kjøpe fra Ungarn (en av de største dunleverandører i Europa) fordi både levende plukking er utbredt og fordi gåseleverproduksjon er stor,[7] nevner ikke Feather Industries noen forbehold om dette. En av de tre største leverandørene til Feather Industries er Hop Lion Feathers[9] som er registrert i Kina[10] og som igjen kjøper opp fra en rekke leverandører: «We will collect good quality down and feather raw material of 12 kinds of bird from various countries in the world including China»[11] På en annen av Canada Gooses nettsider kan det for øvrig se ut som om de innrømmer bruk av dun fra hele verden (og at «canadisk» er en formalitetsbetegnelse): «All the down insulation that Canada Goose uses is Canadian by content and sourced globally[12]

Feathers Industries skriver at de har følgende policy: «no force feeding (and whenever possible, free range fed) and absolutely no live plucking.»[8] Formuleringen «når mulig» er naturligvis ikke forpliktende, og betyr i praksis at gjess og ender som er innendørs i industriell produksjon hele livet, uten essensielle behov som tilgang til vann, brukes av firmaet. Som man har sett fra andre firmaer, er det svært vanskelig å etterleve et løfte om å unngå levende-plukking. Det er enda vanskeligere å unngå fjær fra dyr som er brukt i gåseleverproduksjon før de ender opp på slakteriet.

Firmaet Pantagonia innrømmet for få år siden at avsløringer fra dyrevernorganisasjoner måtte til for å få dem til å innse at de brukte fjær fra gåseleverproduksjon selv om de nektet for dette – og sier videre at det er umulig å unngå: «Four Paws was correct: We are using down from geese harvested for foie gras as well as meat (with down as a by-product) (…) Where do we go from here? We are not comfortable using down from force-fed geese, though we have no short-term alternative.»[13] En annen klesprodusent sier: «The birds are reared on different farms as they grow, so there can sometimes be several steps even before the slaughterhouse. Then their down and feathers go through buyers and processors, who sell them to suppliers who sell on to manufacturers. This all makes traceability very difficult and means you can’t be 100 per cent sure about the product you buy.»[7]

Hva gjessene og endene som ender opp på slakteriene hvor dun samles (som biprodukt) har gjennomgått av produksjonsmetoder er tydeligvis ikke lett å spore. Feather Industries – eller Canada Goose – gir heller ingen informasjon om at de gjør dette. Hvor sannsynlig er det at gjess hvis dun ender opp i innkjøpskjeden til Feather Industries kommer fra gåseleverproduksjon så vel som gåsekjøttproduksjon (som er ille  i seg selv)? Det må sies å være høyst sannsynlig i og med at tvangsforing av gjess er tillatt og utføres i alle markedene deres dun kommer fra: I Europa er Ungarn en stor dunprodusent som også driver foie gras produksjon.[7] I Kina er foie gras blitt populært, tvangsforing av gjess er en voksende industri, og kinesiske produsenter tar sikte på å bli verdensledende.[14] Også i Canada er tvangsforing av gjess tillatt, om enn kontroversielt, og Farm Animal Sanctuary lanserte nylig en undercover-dokumentar som ledd i en kampanje for forbud:

http://www.farmsanctuary.org/videos/factory-farming-and-undercover-investigations/the-foie-gras-assembly-line

For ordens skyld bør det nevnes at Canadisk gåse- og andekjøttproduksjon heller ikke er kjent for å ta hensyn til dyrene. Kjøttproduksjonen i Canada kritiseres internt av media og veterinærer for å henge etter Europeiske standarder (som vi kjenner til ikke er nevneverdig dyrevennlige de heller) og være basert på industrialisering. [15]

Dyrevennlige jakker er uten dyreprodukter

Konklusjonen om Canada Goose er at de innrømmer å bruke coyote fra fellefangst og gjess og ender fra industriell kjøttproduksjon. Videre sier de ingenting om gjess fra tvangsforing og deres leverandør sier ingenting om hvordan de unngår dette, men innrømmer tvert imot at de kjøper dun fra «overalt» hvor det produseres, inkludert Kina. Denne policyen medfører at man også må kunne stille spørsmål ved hva de konkret gjør for å unngå levende-plukking som begge firmaer hevder bestemt å ha. Man bør huske hvilket svar Kalla Fakta (svensk TV4) fikk da de besøkte kinesiske farmer som leverte til produsenter med policy mot levende-plukking: «Vi har over 8000 leverandører (…) I prinsippet så finnes det ingen blant våre kunder som bryr seg om hvordan fjærene produseres (…) Det går ikke å kontrollere, det fremgår ikke.» Og på spørsmål om hvorfor firmaer da sier at de kontrollerer dette: «Det er jo markedsføring».[6]

«I tilfellet med Canada Goose blir både dyrene som brukes til pels og dun behandlet på måter som til og med er i strid med norsk lov.»

NOAH oppfordrer norske forbrukere til å ta hensyn til dyrene når de skal kjøpe vinterjakker. Ønsker man å være en etisk forbruker som ikke støtter dyremishandling, bør man unngå jakker fra Canada Goose og andre jakker som er laget på en måte som innebærer lidelse for dyr. I tilfellet med Canada Goose blir både dyrene som brukes til pels og dun behandlet på måter som til og med er i strid med norsk lov. Det finnes et stort utvalg av varme vinterjakker i butikkene som ikke inneholder verken pels eller dun. Se NOAHs liste over pelsfrie butikker her, og ta kontakt med personalet for å høre hvilke merker som heller ikke fører produkter med dun.

Stadig flere tar stilling mot pels og Canada Goose – utestedet Felix i Lillehammer har nå kleskode hvor gjestene må ta på seg noe annet enn Canada Goose eller andre produkter med pels dersom de vil komme inn.[16]

Artikkelen er oppdatert januar 2014.