Forby pelsimport!

hovedfoto: Jo-Anne McArthur/We Animals

Sammen fikk vi på plass et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Nå som kampen er vunnet, kjemper NOAH for et forbud mot pelsimport. Les mer om hvordan du kan hjelpe!

Fra 2025 vil det bli slutt på rev og mink i trange bur i Norge, og dette er en stor seier for pelsdyrene og dyrevenner landet over. Nå tar NOAH kampen videre, og jobber for et importforbud mot pels: La oss sammen få slutt på at Norge bidrar til at dyr lider i pelsdyroppdrett i andre land. Med et importforbud vil Norge sende et tydelig signal til resten av verden om at tiden er ute for pelsindustrien!

Signer NOAHs underskriftskampanje for et importforbud.

Visste du at chinchillaer holdes i trange bur for pelsens skyld i flere europeiske land? At kaniner er blant dyrene som utnyttes i pelsindustrien internasjonalt? Og at coyoter fanges i smertefulle feller hvor de risikerer å lide i dagevis, for å bli til krager til pynt på jakker? Dette kan vi bidra til å få slutt på med et importforbud på plass!

Et importforbud mot pels er mulig når forbud mot pelsdyroppdrett er vedtatt i Norge – det er hjemmel for dette i dyrevelferdsloven. I dag har India et slikt forbud, og det diskuteres i flere land, bl.a. i Storbritannia. Pelsdyroppdrett innebærer store lidelser for dyrene, uansett hvor i verden det produseres. Norge bør gå foran som et godt eksempel og ikke bidra til dyrs lidelse i andre land.

Nordmenn flest handler ikke pels. Allerede har samtlige av norske motemagasiner i samarbeid med NOAH, sagt nei til å vise pels i sine magasiner, og Oslo Fashion Week ble verdens første pelsfrie moteuke allerede i 2010. Over 200 norske moteaktører og 200 kulturpersonligheter har signert NOAHs kampanje mot pels, og hundrevis av butikker er på NOAHs pelsfrie liste.

Sammen klarte vi å få et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge – la oss sammen få på plass et importforbud også!

Her kan du lese mer om NOAHs arbeid for pelsforbudet i Norge.

Foto: Jo-Anne McArthur/We Animals

Er du enig i at Norge burde vedta et importforbud mot pels? Bli månedsgiver i dag og støtt NOAHs arbeid for dette!