Fakler for frihet


NOAHs Fakkeltog mot pels 2008

av Heidi Røneid, foto: Øivind Pedersen

NOAHs Fakkeltog samlet i år ca. 1000 engasjerte mennesker over hele landet – flere enn noen gang – for å markere motstand mot å frarøve dyr livet for pelsens skyld.

NOAHs årlige arrangement fungerer som et samlingspunkt for alle som ønsker pelsdyrnæringen avviklet. I år var det markeringer i hele syv byer – Tromsø, Ålesund, Arendal, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. I Bergen møtte 100 demonstranter, og Eva Karachristianidis som deltok i arrangeringen er fornøyd; ”Det stormet og regnet, men folk stilte opp likevel. Fakkeltoget markerer at dette er noe folk virkelig mener, jeg tror det fikk øynene opp på mange”, sier hun.

NOAHs Fakkeltog mot pels 2008, nr 2
Rekortoppmøte i Fakkeltoget. Foto: NOAH

I Stavanger demonstrerte over 150 mennesker: ”Det er en av de største markeringer i Stavanger på lenge – uansett sak. Det var mye liv og folk var engasjerte – men også irriterte over at pelsnæringen fortsatt får lov å eksistere i Norge, mens land etter land forbyr den. Mange kom bort etter toget og ville vite hva mer de kunne gjøre”, sier May-Lis Furnes, som hadde ansvaret for at arrangementet kom på plass.

Også i de andre byene fikk toget rekord-oppslutning, og oppmerksomhet i lokale medier. Det ble vist en imponerende innsats av de mange frivillige som hadde sørget for å få til årets markeringer. Det er tydelig at engasjementet hos NOAHs aktive smitter, og at folk ville vise sin motstand ute i gatene. Ved årets markering ble det lagt vekt på at vi alle må holde presset oppe overfor lokale og sentrale politikere, og vise at nedleggelse av pels-næringen er et krav fra velgerne.

Fakler mot pels preget Oslo. Foto: NOAH
Fakler mot pels preget Oslo. Foto: NOAH

Oppfordring om å legge press på politikerne var nettopp også hovedparolen fra ungdoms-politikerne som støttet opp om markeringen i Oslo, der nærmere 600 mennesker hadde samlet seg foran Stortinget. “Vi i Unge Venstre har lenge ment at pelsdyrnæringa skal legges ned. Vi trenger ingen ny lov for å fortelle oss at dette er galt og at dette er ren tortur. Det er et enormt momentum vi har i dag. Dere må sørge for at det neste Stortinget i bygget bak oss vet hva folket mener om saken og at næringa skal avvikles”, sa Christoffer Torris Olsen, nestleder i Unge Venstre. “Min bønn til dere er at dere hjelper oss i det vi gjør for at politikerne skal skjønne alvoret. De fleste partiene mener at vi skal la pelsdyrnæringa få tid på seg til å bedre seg. Men jeg står på det jeg alltid har sagt: Det er en håpløs næring som ingen har bruk for”, sa han. Torris Olsen benyttet også anledningen til å innlemme alle dyrs rettigheter i appellen til mengden: “Forhåpentligvis er det ikke mange år til dette fakkeltoget kan dreie seg om noe annet enn pels. Og skal jeg se inn i framtida, kommer våre barn og våre barnebarn til å lure på om de skal le eller gråte når de ser hvordan vi behandla dyra i fortida. For dette handler ikke bare om pelsdyr. Dette handler om dyr i fangenskap og overalt; dyr i sirkus, forsøksdyr og dyr i dyrehager. Vi skal fortsette kampen, NOAH fortsetter kampen, og jeg håper at alle dere som står her gjør akkurat det samme, og neste gang vi møtes håper jeg kanskje vi kan juble over en seier!”

Tonje Hundevadt fra SU i Oslo, var like klar i sin motstand; “Vi mener at pelsindustrien må avvikles helt. Vi er i mot det fordi det er grunnleggende urettferdig at dyr skal stenges inne i små bur og drepes for at menneskene skal bruke pels, når vi kan gå med andre stoffer. Vi må vise at det ikke er akseptabelt å sette penger foran dyrs rettigheter eller å sette små krav til industrien for å gjøre den “snillere”. For vi kan ikke akseptere å utnytte dyrene for penger uansett hvilke forhold de lever under”, oppfordret hun.

Stemning i anti-pels toget. Foto: NOAH
Stemning i toget. Foto: NOAH

Eskild Pedersen, nestleder i AUF, illustrerte AUFs standpunkt i deres nye program ved følgende ord: “Hvis det er noe Norge ikke trenger, så er det pelsdyroppdrett. (…) Pels-dyroppdrett er dyremishandling, og et overgrep mot naturen. Det kan bare beskrives på en måte, det er skammelig. Pelsbransjen har fått nok sjanser. Vi trenger ingen garantier fra pelsbransjen om at dyr ikke lenger skal lide, for vi vet at den eneste måten å sørge for at dyr ikke lider, det er å forby pelsdyrnæringa en gang for alle.”

Også i Tromsø, Stavanger og Bergen hadde ungdomspolitikere stilt opp for å støtte fakkeltogets paroler – hovedappellant i Bergen var Miljøpartiet De Grønnes talerør, Sondre Båtstrand; “Det er åpenbart at oppdrett av rev og mink i nettingbur aldri kan bli dyreetisk for-svarlig. Mens stadig flere europeiske land, som Nederland og Danmark, avvikler pels-dyroppdrett, ignorerer det norske Stortinget glatt dyrs lidelser. Det er skammelig”, var hans konklusjon.

“Hvis det er noe Norge ikke trenger , så er det pelsdyroppdrett. (…) Pelsdyroppdrett er dyremishandling, og et overgrep mot naturen. Pelsbransjen har fått nok sjanser. Vi trenger ingen garantier fra pelsbransjen om at dyr ikke lenger skal lide, for vi vet at den eneste måten å sørge for at dyr ikke lider, det er å forby pelsdyrnæringa en gang for alle.”

Eskild Pedersen, nestleder i AUF

I Oslo var også skuespiller Karl Sundby blant appellantene, og til jubel fra mengden annonserte han: ”Man trenger ikke noen utdannelse eller erfaring – man trenger bare et hjertelag og et oppegående sinn for å skjønne at pelsoppdrett er galt”. Sundby pekte på Stortinget og avsluttet med “Rop til dem der inne, selv om de har gått hjem nå – vi får håpe det sitter i veggene til i morra: Ingen pelsdyr i bur!”

”Man trenger ikke noen utdannelse eller erfaring – man trenger bare et hjertelag og et oppegående sinn for å skjønne at pelsoppdrett er galt.”

Karl Sundby, skuespiller

Deretter holdt Gunn Hild Lem, skribent og tidligere styremedlem i FIVH, en inntrengende appell: “Lidelser varmer ingen. Dypest i mennesket ligger angsten. Den er starten på be- visstheten ‘jeg vil leve’. Og det er en angst vi deler med alle dyr. (…) Dyr i Norge dømmes til livsvarig fengsel for så å henrettes fordi de er vakrere enn oss. (…) Men vi vil ikke ha uetiske arbeidsplasser.” Også stylist Birger Løkeng fra “Homsepatruljen” på TV3, som flere ganger har uttalt seg negativt om bruk av pels, støttet NOAHs fakkeltog, og hadde forberedt seg til å holde appell – men ble dessverre forhindret i siste sekund.

Til sist avsluttet NOAHs Siri Martinsen med en appell om hvordan politikere og næring gjemmer seg bak forskningsresultater som tilsynelatende sier at pelsdyr i bur har “god velferd”: “Hvordan finner man ut av at en mink “ikke trenger vann”? Man setter en balje med vann inn i buret. Selvsagt bruker minkene vannet. Selvsagt blir de våte. Men de har ikke noe sted å tørke seg, ikke noe sted å holde varmen, løpe, bevege seg. Så selvsagt blir de syke. De får lungebetennelse. Og de dør. Så

konkluderer man med at mink har det best uten vann. At mink ikke egentlig trenger vann å svømme i, for å ha “god velferd”. Slike forskningsresultater og argumenter er det pels-næringen og næringsvennlige politikere nå gjemmer seg bak”, sa hun.

Da faklene i alle de syv markeringene for pelsdyrenes rettigheter hadde slukket, hadde over tusen mennesker – nesten dobbelt så mange som det antall arbeidsplasser pels-næringen nå representerer – markert et brennende engasjement på vegne av alle flertallet av Norges befolkning som vil ha pelsnæringen bort for alltid.

“Vi trenger ingen ny lov for å fortelle oss at dette er galt og at dette er ren tortur. (…) Vi skal fortsette kampen, NOAH fortsetter kampen, og jeg håper at alle dere som står her gjør akkurat det samme, og neste gang vi møtes håper jeg kanskje vi kan juble over en seier!”

Christoffer Torris Olsen, nestleder i Unge Venstre

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2008.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.