Få Arbeiderpartiet til å stemme for pelsdyrforbud!

Arbeiderpartiet har i flere år hatt avvikling av pelsdyroppdrett programfestet, og da Venstre i fjor fikk gjennomslag for forbudet uttalte partileder Jonas Gahr Støre til NOAH at; «Vi venter nå på at det kommer et forslag på dette fra regjeringen, og vil stemme for dette.»

Nå har Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann gått ut og meldt at AP vil ha en ny behandling av loven i Stortinget. Bakgrunnen er at de vil ha mer penger til farmerne. Men dette bør ikke hindre dem i å stemt for selve loven om forbud – det er forskriften som inneholder detaljer om pengene. Dessuten kan Stortinget når som helst behandle spørsmål om ytterligere overføringer i en hvilken som helst ny sak. Det er uhørt at AP kobler dette til å utsette loven, noe som risikerer at loven forsinkes, og dermed fører til mer lidelse for dyrene. Dette kan vi ikke akseptere. NOAH ber derfor alle våre medlemmer om å skrive en høflig og saklig epost til Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet har vedtak om avvikling, og har sagt at de ikke ønsker å trenere loven. Da må de også handle deretter! De partiene som prøver å trenere lovens ikrafttredelse viser at de egentlig ikke bryr seg om dyrene – NOAH håper inderlig at Arbeiderpartiet ikke vil sette seg i den kategorien. Vi må alle bidra til at de nå forstår at vi er MANGE som bryr oss om dyrene, og ikke aksepterer én eneste dag forsinkelse!

VIKTIG! Send en høflig mail til APs stortingsgruppe og be dem garantere at de stemmer for loven 13. juni: ap.postmottak@stortinget.no

Det er alltid best om man bruker egne ord, men under har vi lagt inn et forslag til tekst du kan sende til Arbeiderpartiet:

Kjære Arbeiderpartiet,

Det er nå kun få uker til loven om forbud mot hold av pelsdyr skal stemmes over i Stortinget. Det bekymrer meg at Arbeiderpartiet har gått ut med at dere mener loven bør sendes tilbake fordi partiet ønsker mer penger i kompensasjonsordningen. Jeg sender denne e-posten for å oppfordre partiet til å stemme FOR loven 13.juni, og holde det løftet dere har gitt velgerne om at næringen skal avvikles. Dyrene har ikke tid til å vente på enda flere utsettelser! Jeg håper Arbeiderpartiets vil følge deres eget vedtak om avvikling og utsagn om at dere ikke ønsker å trenere loven. 

Med vennlig hilsen