Etter over 30 års kamp er burene endelig tomme!


Forrige uke ble det kjent at de siste minkene har forlatt burene på norske pelsfarmer, og at norsk pelsnæring nå hører fortiden til. Siden 1989 har NOAH arbeidet for at ingen rever og minker skal lide i bur i Norge - neste mål nå er importforbud.

I 2018 kom seieren som NOAH har kjempet for, og pelsdyroppdrett skulle endelig bli forbudt i Norge av hensyn til dyrevelferden. Næringen fikk en avviklingstid på 7 år. NOAH har siden den gang jobbet for at farmene skulle legge ned så raskt som mulig, for å spare flest mulig dyr for lidelse.

NOAHs mål har hele tiden vært at pelsnæringen skulle avvikles så raskt som mulig av hensyn til dyrene. Selv om driften ideelt sett burde vært lagt ned for lenge siden vil det at burene nå er tomme to år før tiden, spare tusenvis av dyr for lidelse her i Norge. Samtidig er det viktig for oss å fortsette arbeidet for et importforbud mot pelsprodukter, og for å bidra til at flere land i verden får på plass forbud mot oppdrett av dyr for pels.

NOAHs arbeid for pelsdyrene startet i 1989, og i løpet av disse årene har organisasjonen fått gjennomslag for mange seiere for dyrene. NOAH fikk blant annet stanset livdyrutstillingene der pelsfarmere fra hele landet stilte ut dyrene sine. NOAH jobbet også tett med flere norske moteprofiler og designere, og fikk alle norske moteblader til å droppe pels i sine magasiner. I tillegg ble Oslo Fashion week i samarbeid med NOAH verdens første pelsfrie moteuke i 2010.

Fra 2003 og fram til pelsforbudet ble vedtatt arrangerte NOAH årlig sitt fakkeltog mot pels – et arrangement som vokste seg til å bli Europas største markering mot pelsdyroppdrett. I løpet av 15 år stilte titusenvis av mennesker opp for å protestere mot pels. En rekke profilerte politikere, moteprofiler, og kjendiser deltok i fakkeltoget år etter år.

NOAH ble opprettet i 1989, som nettopp en anti pels-organisasjon. Vårt arbeid startet i en tid der pelsindustrien var på topp, og en stor del av befolkning hadde lite kunnskap om lidelsen disse dyrene ble utsatt for. NOAH har i disse 30 årene tatt pelsmotstand fra noe som ble ansett som nytt og radikalt, til å bli allemannseie. Et stort flertall av befolkningen har nå i mange år støttet NOAH i at utnytting av dyr for pelsens skyld ikke er forenelig med god dyrevelferd. Kampanjen mot pels er en av NOAHs største seiere, og et arbeid vi vil fortsette fram til pelsproduksjon er forbudt i hele verden.

Mens nyheten om at burene på pelsfarmene endelig er tomme, behandler Stortinget et forslag fra Venstre om importforbud mot pels.

NOAH jobber i disse dager for at et flertall på Stortinget skal gå inn for importforbud mot pels. Norge har ingenting å tjene på å støtte opp om dyremishandling i utlandet, som vi har klart å forby her. Tiden er nå inne for importforbud, og jeg har vanskelig for å se at noen partier kan være imot dette med æren i behold.

For mer informasjon om veien mot et forbud kan man besøke NOAHs kampanjeside ved å klikke her.

Støtt NOAHs arbeid for dyrenes rettigheter

– bli medlem!