En verdig avslutning: 15 års fakkeltog kronet med seier


av Silje Junge, hovedfoto: Kristian Solli

En kald novemberdag i 2003 stilte rundt 250 mennesker for første gang opp foran Stortinget med ett tydelig krav: Legg ned pelsfarmene! 15 år etter skulle tusenvis gå i NOAHs seierstog.

Lite visste disse 250 fremmøtte at de la grunnlaget for Europas største demonstrasjon mot pelsdyroppdrett, og at tusener av mennesker de neste 14 årene ville stille opp for å kreve et forbud. Men slik ble det. Lørdag 27. oktober 2018 er vi tusenvis, i 22 byer rundt om i Norge – vi har samlet oss først og fremst for å feire at pelsforbudet endelig kommer.

Seierstog for pelsdyrene

Årets fakkeltog er et seierstog, en dag for å hylle alle som har bidratt til å få slutt på pelsdyrenes lidelser. På samme tid i fjor var stemningen i toget langt tyngre, men også mer glødende av sinne: Vi hadde en landbruksminister som ba om «ro» rundt pelsnæringen, og ba de som ønsket en avvikling å ikke «undergrave bærekraftig utvikling» – stikk i strid med det Stortinget lovet i 2003. Landbruksministerens uttalelser og det uforståelige vedtaket om å videreføre pelsdyroppdrett uten tanke for faglige råd, førte selvfølgelig ikke til ro – men fyrte oppunder det enorme engasjementet for dyrene, og førte til at rekordmange 9000 mennesker stilte opp i Fakkeltoget i 2017. Det føltes likevel som det var like før politikernes absurde teater for å beskytte en utdatert utnytting, var i ferd med å nå siste akt. Som NOAHs leder, Siri Martinsen, sa i sin åpningstale under markeringen 2017: «Når din motstander ber om «ro», og ber deg om å holde opp å kjempe – ja, da vet du at du nærmer deg målet!»

Siri Martinsen, leder i NOAH, holdt appell under fakkeltoget
Siri Martinsen, leder i NOAH, holdt appell under fakkeltoget

Og vi hadde rett – for i 2018 skulle vi få en regjeringsplattform med vedtak om avvikling. Og når vi i år samlet oss til det som etter all sannsynlighet ville bli NOAHs siste fakkeltog mot pels, var det for første gang ikke bare med folkeflertallet, men stortingsflertallet, i ryggen. Mens ropene for dyrene hørtes nedover Karl Johan, visste vi at Landbruks- og matdepartementets fagfolk samtidig arbeidet med lovforslaget om forbud mot pelsdyroppdrett.

«(…) 9000 mennesker stilte opp i Fakkeltoget i 2017.»

Årets fakkeltog var en unik feiring av den kanskje hittil viktigste seieren for dyrene i Norge. En seier for engasjementet «Det at vi alle sammen har jobbet år etter år med dette, det har nå ført til denne historiske seieren!», var NOAHs leder, Siri Martinsens, ord foran folkemengden. For det er nettopp engasjementet til alle som aldri ga opp, som nå har gitt oss gjennomslag, og brakt oss til dette historiske vedtaket for dyrene.

Fakkeltog i Trondheim
Fakkeltog i Trondheim Foto: UTmedia/Kristian Thorsen

Fakkeltoget sammenfalt i år med «Make a difference day», en dag for å vise hvor viktig personlig engasjement er. NOAHs Fakkeltog mot pels er et godt eksempel på hvordan hver og en av oss kan bidra til endring. Etter 15 år med slagord, fakler og taler fra scenen foran Stortinget har vi bevist én ting, og det er at vi sammen kan få til reelle endringer for dyrene, bare vi aldri gir oss. Et av NOAHs fakkeltogs viktigste varemerker de siste årene har også vært det store engasjementet andre steder enn i Oslo – den sterke motstanden mot pelsdyroppdrett over hele landet. Det er like imponerende og rørende hvert eneste år hvordan frivillige i bygd og by stiller opp: Fra de store byene som Bergen og Trondheim, og til lille Levanger og Ulsteinvik, stilte tusenvis igjen opp for dyrene. Til og med i Rondane Nasjonalpark hadde en gjeng samlet seg med fakler og plakater mot pelsdyroppdrett! Og hver og en av dem viste at det nytter å bry seg, det utgjør en forskjell…

«Jeg er imponert over NOAH som har kjempet kampen mot dette uvesenet i så mange år. I dag er vi nærmere seier enn noen gang. Og det skal vi glede oss over.»
– Tor Åge Bringsværd

Trofaste støttespillere for dyrene

Under årets fakkeltog var det flere appellanter som har stilt opp lenge for dyrene. Nemiskaper Lise Myhre har deltatt på samtlige av NOAHs 15 årlige fakkeltog – og har opp igjennom årene gitt utrykk for sin oppgitthet over politikernes trenering. Men, i år, var det også rom for håp: «Det har vært mildt sagt desillusjonerende å se hvordan norske politikere har valgt bort dyrevelferd. Men nok er nok, endelig. Et stort og hele tiden voksende flertall av befolkningen har fått oss hit, til et løfte om avvikling innen 2025.» Forfatter Tor Åge Bringsværd har vært støttespiller av NOAH helt siden starten for snart 30 år siden, og minnet om hvor stor denne seieren faktisk er: «Jeg er imponert over NOAH som har kjempet kampen mot dette uvesenet i så mange år. I dag er vi nærmere seier enn noen gang. Og det skal vi glede oss over.» Artisten og dyrevennen Mia Gundersen stilte i år opp på sin egen bursdag for å holde appell for pelsdyrene. Som hun selv sa, finnes det ingen bedre måte å feire bursdagen på enn å feire seieren for pelsdyrene: “Det er vanskelig å beskrive den gleden jeg kjente på, da det ble kjent at regjeringen skal legge frem et forbud mot pelsdyroppdrett. Dette ville aldri skjedd uten folkeengasjementet som vi har vært vitne til i de 15 årene NOAH har arrangert fakkeltoget mot pels!“

Hanne Kristin Rohde holdt appell under fakkeltoget.
Hanne Kristin Rohde holdt appell under fakkeltoget. Foto: Bjørn Andreas Christensen

Forfatter Hanne Kristin Rohde ga tidligere i år ut boken «Offerdyr», der pelsnæringen spiller en sentral rolle, og oppfordret alle til å fortsette kampen ved å ikke handle i butikker som fører pels: “Holdninger skapes ikke bare gjennom lover, men gjennom hverdagshandlinger.” Også blogger Kristin Gjelsvik, som dessuten var kveldens konferansier, fokuserte på ansvaret vi som forbrukere har for å gjøre Norge pelsfritt: “Ønsker du å forhindre dyrs lidelser? Da må du verken kjøpe jakker med pels, eller reklamere for næringen ved å være iført nettopp pels!» NOAH hadde invitert avtroppende president i Norges juristforbund, Curt A. Lier, til å holde appell om de juridiske sidene ved pelsdyroppdrett. Han oppfordret politikerne til å avvikle oppdretten tidligere enn vedtatt: “Slik jeg ser det er hele pelsdyrnæringen uforenelig med Dyrevelferdsloven.”

Men selv om årets fakkeltog var en feiring av at dyrene endelig var blitt tatt hensyn til, hadde det sneket seg inn en mulig usikkerhet rett før fakkeltoget: Hvis KrF skiftet side, ville nye konstellasjoner risikere trenering for dyrene. Derfor benyttet designer og moteprofil Kjell Nordström, som trofast har stilt opp i NOAHs fakkeltog over flere år og bidro til Mote mot pels med NOAH, anledningen til en formaning overfor politikerne: “Uansett hvilket parti vi stemmer på, uansett hvilken blokk vi tilhører, burde vi kunne være enig om en ting – at vi er mot dyreplageri!”

Bred politisk støtte til pelsforbud

Det var nettopp den brede politiske støtten for et pelsforbud som var kjennetegnet ved årets fakkeltog. Endelig kunne politikere fra nesten alle partier stå med rett rygg og vite at det ikke var tomme ord de kom med – det var ord som hadde bidratt til tomme bur. For første gang var samtlige regjeringspartier, og alle opposisjonspartiene med vedtak om forbud, representert på scenen. Og de holdt alle tydelige appeller med løfte om at pelsnæringen nå er ved veis ende.

«Slik jeg ser det er hele pelsdyrnæringen uforenelig med Dyrevelferdsloven.»
– Curt A. Lier, President i Norges juristforbund

Venstre, partiet som kjempet frem pelsforbudet i regjering, var først ute. Appellen ble holdt av statssekretær Sveinung Rotevatn, som bekreftet at lovforslaget var på vei og at det nå ikke bare er folket som krever «tomme bur», men også Norges regjering: «Lovgivningen er på vei. Fristen er satt. Næringen skal avvikles.» Høyre, ved stortingsrepresentant og leder i finanskomiteen, Henrik Asheim, ga et klart signal om at det i partiet var sterk støtte for å si ja til avvikling av pelsdyroppdrett: «Det skulle bare mangle at et sivilisert samfunn som det norske, også tar dyrevelferd på alvor og sier nei til pelsdyroppdrett.» Det tredje regjeringspartiet, FrP, stilte opp med stortingsrepresentant Stine Margrethe Olsen. Hun fortalte om sitt personlige engasjement for dyr, og forsikret at hun og FrP ville fortsette å arbeide for dyrene: «Jeg er veldig stolt av at regjeringen nå har satt dyrevelferden først, også for pelsdyrene.»

Fakkeltoget i Drammen.
Fakkeltoget i Drammen. Foto: Nataniel Nordnes

En av kveldens kanskje viktigste talere var Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson på Stortinget, Terje Aasland. Aasland holdt en tydelig appell for pelsforbudet, og gjorde det klart at AP aldri ville akseptere videre pelsdyroppdrett – en viktig forsikring gitt den usikre politiske situasjonen i dagene rundt fakkeltoget: «Tiden for å holde ville dyr i bur er definitivt over. Nå må den siste delen av jobben gjøres. Beskjeden må være klar – nå kan vi ikke nøle mer, vi kan heller ikke somle. Vi må få de konkrete omstillingstiltakene på bordet. Vi trenger bøndene til å produsere bærekraftig mat. Men vi trenger ikke bøndene til å holde ville dyr i bur.»

Miljøpartiet de grønne ble representert av talsperson Arild Hermstad, som åpnet sin tale med å takke Venstre og regjeringen for vedtaket, men samtidig påpeke at det hastet med å få lovforslaget på bordet: «For hvert år vi venter med avvikling vil det bli født nye minke- og revevalper som settes til verden for å lide. Derfor haster det med å få avviklingsvedtaket ut i livet!» Rødt var representert ved sentralstyremedlem Tobias Drevland Lund, som benyttet anledningen til å rose alle som har stått på for dyrene: «Det er jo ikke på grunn av politikerne bak her at vi har fått på plass dette forbudet, det er på grunn av alle dere som står her som sammen har jobbet for å få på plass en avvikling av pelsdyrnæringen!»

Terje Aasland holdt appell under fakkeltoget.
Terje Aasland holdt appell under fakkeltoget. Foto: Eirik Skeide

Oslos ordfører, Marianne Borgen, representerte SV, og var – som flere andre opposisjonspartier – utålmodige etter å få fortgang: «Vi vet at pelsdyr ikke er skapt for et liv innenfor fire trange vegger.» Den brede politiske støtten til forbud mot pelsdyroppdrett, sendte et tydelig signal om at tiden renner ut for pelsnæringen.

Endelig alvor

Dette falt ikke i god jord hos det eneste partiet som ivrer for dyr i bur. Senterpartiets Geir Pollestad var særlig sint på NOAH og Arbeiderpartiet. I SPs alternative budsjett fjernet de statsstøtten til NOAH: De mener at støtten som skal brukes til mangfoldighet i samfunnsdebatten, ikke må gå til noen som fremmer mindre utnytting av dyr – da det, i følge dem, er å jobbe «mot det norsk landbruk driver med, nemlig å ha dyr». Dermed fikk NOAH også bekreftelse på at SPs landbruksministre med vilje hadde forskjellsbehandlet NOAH på budsjettet i alle år, nettopp fordi vårt arbeid mot å holde dyr i trange bur og binger, virker. Pollestads selvuttalte kongstanke om å bruke pelsnæringen som en «buffer» mot protester overfor annen utnytting av dyr, er ikke noe som skaper gehør i samfunnet. Det å holde pelsdyr i bur for å «stagge» utviklingen mot mer hensyn til dyr på alle områder i samfunnet, er mest egnet til å avsløre at SP ennå ikke tar dyrevelferd på alvor. Men SPs sleivspark mot NOAH og politiske kollegaer, kan ikke stoppe prosessen som nå er i gang. Lovforslaget ble fremmet 22. november, og høringsprosessen går til 31. januar. Etter at den er avsluttet, må Stortinget i løpet av våren stemme for et forbud mot rev og mink i trange bur. Og avviklingen kan begynne for fullt.

Fakkeltoget i Fredrikstad.
Fakkeltoget i Fredrikstad. Foto: Jonas Siro

Forslaget er utformet som en lov med hjemmel for forskrift om kompensasjon for pelsfarmere – selv om departementet legger til grunn «som den klare hovedregel at det ikke foreligger en rettslig plikt til å kompensere pelsdyroppdretterne som følge av et forbud mot pelsdyrhold». Det er likevel estimert å brukes 365 millioner for dette. Loven er imidlertid først og fremst en lov for dyrene, og §1 lyder: «Det er ikke tillatt å holde eller drive oppdrett av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.»

Endelig er det alvor. Endelig vil Norge være blant de land som har et tydelig forbud mot å holde dyr i bur for pyntens skyld. 15 års-jubileet for NOAHs fakkeltog mot pels ble en verdig avslutning på en lang kamp – hvor endelig folkeengasjementet og det politiske flertallet sto samlet på dyrenes side.

Artikkelen har tidligere vært på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2018

Foto: Jo-Anne McArthur

NOAH gir ALDRI opp kampen om et pelsfritt Norge,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.