En absurd risiko

av Siri Martinsen

Myndighetenes unnskyldning om at Norge kun har 40 minkfarmer igjen holder ikke mål. Industrielt husdyrhold er utpekt av FN som en vesentlig risiko for at nye pandemier skal oppstå.

Koronavirusets evolusjon i minkfarmene har vist at industrielt husdyrhold også er en kontinuerlig fare for mutasjoner mens pandemier pågår. Forskere og internasjonale institusjoner forteller oss at særlig to faktorer driver risikoen for nye zoonotiske pandemier; massiv oppdrett av dyr og nedbygging av natur. Nedbygging av natur skjer dessuten ofte nettopp for å gi rom til massiv oppdrett av dyr. Hvorfor har da ikke politikere større fokus på å fase ut masseproduksjon av dyr, og hindre videre nedbygging av natur?

En rapport fra FNs Food and Agricultural Organisation (FAO) i 2007 stadfestet at «tette populasjoner av produksjonsdyr forårsaker ikke bare store byrder på miljøet, men genererer vesentlig risiko for dyre- og menneskehelse».

Pandemirapport fra FNs naturpanel

I høst kom en ny pandemirapport, denne gang fra FNs naturpanel. Det ble understreket at «den økende etterspørselen etter kjøtt» har forårsaket et globalt matsystem som ikke er bærekraftig, men tvert imot en «driver av pandemirisiko». Ved lansering av rapporten uttalte en av hovedforskerne; «Utbrudd av influensavirus, nye pandemistammer, kommer i stor grad fra kontakt med svært tette populasjoner av fjørfe og gris, drevet av våre globale forbruksmønstre.» Han nevnte også produksjon av pels som en pandemifare.

Verdens pelsproduksjon er liten sammenlignet med kjøttproduksjonen. Likevel handler det om titalls millioner dyr som lider og drepes for et pynteprodukt hvert eneste år. De fleste holdes i intensive produksjonssystemer, og rev, mink, mårhunder og chinchillaer tilbringer hele livet i trange nettingbur, før de blir til klær. Trange forhold, stress, skader, sykdommer og mangel på genetisk mangfold gjør pelsdyrnæringen, på samme måte som industriell kjøttproduksjon, til et sted med ideelle forhold for virussmitte og mutasjoner.

Det er funnet mink med Sars-CoV-2-smitte ved hundrevis av minkfarmer i land som Nederland, USA, Danmark, Sverige, Italia, Frankrike, Hellas og Spania. Ved pelsfarmer i Danmark har viruset allerede mutert og smittet over på mennesker. Det europeiske smittevernbyrået uttalte i november 2020 at utviklingen av viruset hos mink kan undergrave effekten av fremtidige vaksiner. Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) uttalte samme måned at smitten til mink «fører til verdensomspennende bekymring, da det kan utgjøre en kontinuerlig folkehelserisiko».

Krisen kan ikke håndteres ved å drepe millioner av dyr, for deretter å la pelsnæringen fortsette som vanlig. Dersom vi fortsetter å holde dyr – pelsdyr, så vel som dyr til kjøtt – under forholdene som råder i masseproduksjon, er det spørsmål om når, og ikke om, et annet dødelig virus oppstår.

20 land har vedtatt forbud

20 land, inkludert Norge, har allerede vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett av dyrevernhensyn. I lys av ny kunnskap om at pelsfarmer også kan være et reservoar for dødelige virus, har over 50 dyrevernorganisasjoner – inkludert NOAH – startet en kampanje for et globalt forbud mot pelsdyroppdrett. Det er for absurd at en form for utnytting av dyr som de fleste er imot, og som kun har til hensikt å produsere et pynteprodukt, skal fortsette når det i tillegg viser seg å risikere menneskers liv og helse.

I Norge finnes heldigvis et avviklingsvedtak. Men også her må spørsmålet stilles; hvorfor legges ikke farmene ned umiddelbart, nå når pengene til omstilling er på plass, og man kjenner kostnaden ved fortsatt drift både for dyrene og potensielt for folkehelsen? Myndighetenes unnskyldning om at Norge kun har 40 minkfarmer igjen holder ikke mål: Sverige har også kun 40 farmer, men over en tredjedel av dem er smittet, og man vet ikke hvordan.

Vi vet at det er en helt reell risiko for at nye pandemier oppstår i dyreproduksjon. Løsningen er enkel, og vil samtidig føre til reduksjon i klimautslipp og naturødeleggelse, mindre lidelse for dyr og bedre helse generelt for mennesker; utfasing av masseproduksjonen av dyr. Det er en absurd risiko å ikke igangsette denne prosessen.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen på trykk i Dagsavisen 18.01.2021

Foto: Jo-Anne McArthur

NOAH gir ALDRI opp kampen om et pelsfritt Norge,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.