Be statsministeren prioritere pelsdyrene nå!


I et NRK program 25. januar antydet Landbruksdepartementet at en utredning om pelsdyr ikke vil bli behandlet i denne stortingsperioden, på tross av hva regjeringen har lovet. Nå trenger dyrene DEG for å legge press på politikerne kommende uke!

NOAH mener det er pinlig at en regjering hvor to av tre partier har uttalt et klart nei til pels, enda ikke skal klare å få framgang i saken. Nå er det på tide at statsminister Jens Stoltenberg kommer på banen, og tør å stå opp for APs løfte om en avvikling.

NOAH reagerer sterkt på signalene fra Landbruksdepartementets statssekretær i NRK-programmet Politisk Kvarter, hvor han signaliserte at pelsdyrutredningen vil kunne treneres til etter valget. Selv om dette er forventede toner fra Senterpartiet, må Arbeiderpartiet og SV nå vise at de ikke lar seg styre av et mindretall i regjeringen, som ønsker å fortsette en næring som har blitt en av Norges tydeligste skampletter, mener NOAH.

– «Nå er det viktig at særlig Arbeiderpartiet tar tak i denne saken, og forsikrer at regjeringen vil holde ord og legge frem avviklingsforslag i inneværende periode. Det er ikke bare løftet fra landbruksmeldingen som er gitt velgerne – hele Stortinget har et løfte fra ti år tilbake å innfri: Dyrevernmeldingen 2002-3 ble vedtatt av Stortinget sommeren 2003 og her står det tydelig at pelsdyrnæringen skal avvikles dersom ikke miljøet tilfredsstiller bevegelse- og adferdsbehov eller den mentale tilstanden ikke er vesentlig bedret. Ingen av disse forutsetningene er til stede; og fristen for å holde løftet om avvikling går ut hvis ikke dette Stortinget behandler saken», sier veterinær i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH oppfordrer alle til å kontakte Jens Stoltenberg og be ham og Arbeiderpartiet tørre å sette ned foten i denne saken.

«Hvis regjeringen lar Senterpartiet presse igjennom en trenering av pelsdyrsaken, er det et ekstremt dårlig signal overfor velgere som bryr seg om natur og medskapninger, før valget. SV og AP har ikke noe annet valg enn å overkjøre SP i pelsdyrsaken hvis de skal beholde sin troverdighet og handlekraft», sier Siri Martinsen.

Hva kan du gjøre?

Ta kontakt med statsministeren og be ham tørre å stå for APs løfte om å avvikle pelsdyrnæringa!

Send ham en e-post på: postmottak@smk.dep.no

Skriv også gjerne til han på sosiale medier, som Facebook, Twitter osv.