Bak pelsoptimismens kulisser


av Anton Krag, hovedfoto: Jo-Anne McArthur

Helt siden NOAH ble stiftet i 1989 har pelsbransjen hevdet utad i media at pels er på moten.

Pelsindustrien prøver å male et positivt bilde av bransjen i et krampaktig forsøk på å holde liv i en utdøende næring. De gangene pelsbransjen er nødt til å innrømme nederlag, skylder de på milde vintre! Men innad er tonen en ganske annen slik disse sitatene viser:

1989

“Ingen tvil om at pelsdyrnæringa er liv laga.” Markedsdirektør i Oslo Skinnauksjoner, Hans Sørensen (Oppdalingen, 26.02.1989)

“1988 har vore eit av dei vanskelegaste åra vi har hatt i norsk pelsdyrnæring.” Formann i Norges Pelsdyrlag, Jostein Vestre (Norsk Pelsdyrblad, nr. 1/1989)

“Det er nå så dårlige skinnpriser at det koster 70-75 kroner mer for fôret til ett dyr enn det en får for skinnet.” Formann i Opplandenes Pelsdyrlag, Einar Loe (Arbeiderbladet, 31.10.1989)

1990

“Det riktig svinger rundt minken denne sesongen.” Karin Sand i pelsbransjens informasjonstjeneste (Dagbladet, 06.02.1990)

“Prisene er nå så lave at oppdretterne ikke kan regne seg lønn for innsatsen […] En voksende antikampanje fra dyrevernhold er også i ferd med å bli et problem.” Tellef Åmdal i Vest-Agder Pelsdyralslag, (Fædrelandsvennen, 20.02.90)

«Det er i år tredje året på rad at pels selges for under kostpris.» Asbjørn C. Steinvoll (Harstad Tidende, 18.08.1990)

1991

“Pels er blitt populært igjen. Det er slutt med `shabby look´og dongeri. Moteskaperne ønsker å pynte kreasjonene med pels.” Markedsdirektør Hans Sørensen i Oslo Skinnauksjoner (Nordlys, 03.05.1991)

“Milde vintre og aksjonsvillige verneorganisasjoner til tross. Pelsen er på full fart tilbake i motebildet.” Journalist Marit Holm (Vesterålen, 05.09.1991)

“Sesongen startet særdeles svakt, og det må nok erkjennes at etter desember-auksjonene var problemene i mange auksjonsselskaper særdeles vanskelige, og usikkerheten med hensyn til framtidig strategivalg stor.” Administrerende direktør Einar Storsul (Pelsdyrbladet nr. 4/1991)

“Vi får fortsatt alt for dårlig pris for pelsene, men nå ser det ut for at bunnprisnivået har vært nådd.” Formann i Saga Fox, Asbjørn Steinvoll (Harstad Tidende, 28.02.1991)

1992

“Pelsomsetningen i Europa har tatt seg ganske godt opp.” Direktør Einar Storsul i Norges Pelsdyrlag (Aftenposten, 06.01.1992)

“Pelsnæringa slit framleis tungt, og vi treng ekstraordinære midlar som kan brukast til å skrive ned prisen på fôret.” Leder i Nordmøre Pelsdyravlslag, Jørgen Gikling (Driva, 17.02.92)

“Halvparten av Norges pelsforretninger er truet av konkurs. Det viser en undersøkelse kredittinformasjonsfirmaet Soliditet har gjort for Dagens Næringsliv.” Journalist Jarle Aabø (Dagens Næringsliv 24.11.1992)

1993

“Det går mot en god sesong for pelsdyroppdretterne i landet.” Journalist Sander Pettersen (Harstad Tidende, 13.11.1993)

“Bunnen er nådd […] Nedgangen er katastrofal!”. Formann i Nordmøre Pelsdyravlslag, Jørgen Gikling (Tidens Krav, 19.08.1993)

“Næringen er i dag inne i en dyp krise … Jeg tror vi må se for oss en lang periode med fortsatt lave priser (5-10 år).” Høyesterettsadvokat Helge Tofte (Norsk Pelsdyrblad, nr. 3/1993)

1994

“Det virker som det er akseptert å gå med pels igjen.” Leder i Vesterålen Pelsdyravlslag (Vesterålen, 12.10.1994)

“Det er helt fantastisk det vi opplever i pelsdyrnæringen i år. Det er en optimisme jeg aldri har opplevd maken til i næringens 80-årige historie.” Disponent ved Pelsdyrfôr AS (Lofotposten, 06.06.1994)

“Fra toppnivået sist vår har prisen på reveskinn gått ned minst 20 prosent.” Markedsdirektør Hans Sørensen, Oslo Skinnauksjoner (Dagens Næringsliv, 05.12.1994)

1995

“Pels er i skuddet” Oppdretter Gunhild Aas (Agderposten, 10.11.95)

“I motebildet på verdensbasis er pels på oppadgående kurs.” Pelsforhandler Astrid Stillander (Harstad Tidende, 27.10.95)

“Dagens situasjon på det internasjonale pelsmarkedet kan generelt oppsummeres ved at salg av pels til forbruker er synkende.” Markedsdirektør Hans Sørensen (Norsk Pelsdyrblad, nr. 7/8-1995)

1996

“I det hele tatt er det ganske mye pels å se (i motebildet)”. Moteukens Lisbeth Larsen (Telen 18.01.1996)

“Det er nedslående å lese alle nyttårskommentarene fra presidentene i de ulike pelsdyrals-organisasjonene. De er alle som én misfornøyde med minkskinn-prisene og bekymret for reveskinn-prisene. Det er hardt å måtte innse at både 1994 og 1995 må føyes inn i rekken av år da minkskinn-prisene ikke engang dekket produksjonskostnadene. Og til tross for det svært fine «pelskåpeværet» er optimismen meget begrenset.” Gunnar Jørgensens lederartikkel i tidsskriftet Scientifur (nr. 1/1996).

1997

“Motebransjen har igjen lagt seg flat for minken […] Moteskapere og skuespillere står fram og hyller pelsen som et naturlig plagg […] Det er svært få mennesker som er imot etterhvert.” Karin Sand i Pelsinform (Fædrelandsvennen, 27.01.1997)

“Pels er på full fart tilbake i motebildet.” Morten Sauer i Pelsinform (VG, 11.01.1997)

“Markedssituasjonen skaper problemer både for oppdrettere og kjøpere.” Administrerende direktør Einar Storsul (Norsk Pelsdyrblad, nr. 4/1997)

1998

“Pelsen er kommet inn fra kulden. Etter utstøtte år er den tilbake på motevisningene.” Journalist Gitte Johannessen (NTB, 19.10.1998)

“Pels blir stadig mer etterspurt.” Buntmakermester Emil Gätzchmann (Nationen, 30.06.1998)

“Ved de siste skinnauksjonene ble skinn trukket tilbake på grunn av for lave priser.” Disponent Sigmund Høydal, Pelsdyrfôr AS (Vesterålen, 17.12.1998)

“Året som snart ligg bak oss har vore eit vanskeleg år for mange pelsdyroppdrettarar og for pelsdyrnæringa.” Administrerende direktør Einar Storsul (Norsk Pelsdyrblad, nr. 12/1998)

“I likhet med siste år har såkalte dyrerettighetsorganisasjoner i Finland, Norge og Sverige vært ekstremt aktive.” (Norsk Pelsdyrblad, nr. 11/1998)

1999

“Etter mange år med halen mellom bena, er pelsen tilbake i motebildet.” Journalist Sissel Hoffengh (Dagsavisen, 13.03.1999)

“Partene i jordbruksoppgjøret er blitt enige om å bevilge sju millioner kroner ekstra til en kriserammet pelsdyrbransje […] i et forsøk på å avhjelpe en prekær situasjon.” (Nationen, 02.09.1999)

“Det er pessimisme i pelsdyrnæringa, og tegn til snarlig oppgang skimtes ikke. Mange i bransjen tviler på om bølgedalen er nådd […] Nå taper oppdretterne store penger, og driver videre med en minimumsbestand bare for å ha noe å bygge på hvis markedet bedrer seg igjen.” Journalist Kjell Ivar Knutsen (Fylket, 25.02.1999)

“Skinnprisene som ble oppnådd på auksjonene i København forleden er en ny nedtur for oppdretterne.” (Gudbrandsdølen Dagningen, 22.12.1999)

“Pelsdyrnæringen i vårt land har tatt de største prosentvise reduksjonene i produksjonen sammenlignet med de andre nordiske landene […] Nå tåler vi knapt en ytterligere reduksjon om vi skal makte å bevare vår infrastruktur.” Administrerende direktør Einar Storsul (Norsk Pelsdyrblad, nr. 2/1999)

2000

“Pels er mote som aldri før.” Grethe Kverme, Pelsinform (Norsk Pelsdyrblad, nr. 3 2000)

“Det siste året i det gamle århundret skulle vise seg å bli et historisk dårlig år for pelsdyroppdretterne, da skinnprisene knapt dekket fôrkostnadene.” Leder Odd Harald Nordsveen (Norsk Pelsdyrblad, nr. 1/2000)

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2000.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.