AP-seier for pelsdyrene!


På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen 18. – 21. april ble det endelig programfestet at partiet ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Dette vedtaket kom ikke et sekund for tidlig. NOAH håper nå at Arbeiderpartiet og SV lar ord bli til handling mens de fortsatt sitter i regjering.

NOAHs aktive var til stede hver dag utenfor Arbeiderpartiets landsmøte.

NOAH har jobbet lenge og målrettet med å informere og påvirke Arbeiderpartiet i pelssaken opp mot deres landsmøte, som ble avholdt denne helgen. En viktig del av arbeidet har vært å ta kontakt med alle fylkesdelegatene og gi dem oppdatert informasjon om saken. På selve møtet var NOAH også til stede alle dagene med oppfordringen om å “la landbruket blomstre”, og vedta nedleggelse av næringen.

Det er en stor glede og lettelse for alle som er opptatt av dyrevelferd at partiet nå har valgt å følge NOAHs oppfordring. At avisene kunne melde at vedtaket om en styrt avvikling av pelsnæringen ble avgjort med et klart flertall av stemmene, er spesielt hyggelig. Det er imidlertid ikke første gang Arbeiderpartiet stemmer imot pelsoppdrett. Også på landsmøtet sitt i 2011 ble det vedtatt at partiet ønsket en avvikling. Likevel er det ikke før i etterkant av årets avstemming at partiet har vedtatt å programfeste dette standpunktet.

For pelsdyrenes skyld håper NOAH at Arbeiderpartiet og SV fremmer en avvikling av næringen før valget.

Nå håper NOAH at Arbeiderpartiet i samarbeid med SV, som også er imot pelsoppdrett, vil kjempe denne saken igjennom mens de fortsatt sitter i regjeringen. “Jeg forventer et vedtak fra regjeringen i løpet av denne perioden. De må holde ord. I dyrevelferdsmeldingen fra 2003 gir Stortinget næringen ti år. Nå er vi i 2013. Også i landbruksmeldingen lover regjeringen et vedtak. Vedtaket må bli en avvikling av pelsdyrnæringen, nå som både AP og SV går inn for det”, sier NOAHs leder Siri Martinsen.

Så langt er det dessverre lite som tyder på at Arbeiderpartiet vil ta fatt i denne saken før valget. I et intervju med Nationen i etterkant av at vedtaket ble offentliggjort uttalte statsminister Jens Stoltenberg at partiet ikke var villige til å ta denne kampen med Senterpartiet som de nå sitter sammen med i regjeringen. NOAH mener at dette standpunktet sender ut dårlige signaler om partiets handlekraft til deres velgere. “Løftet om avvikling av pelsindustrien har hengt ved partiet siden deres første vedtak i 2011. Om de nå, etter enda et vedtak med påfølgende programfesting, fortsatt velger å la denne saken ligge, kan man begynne å lure på om partiet i det hele tatt har interesse av å følge opp sin egen politikk”, påpeker Siri Martinsen. Hun håper, på vegne av NOAH, at statsministeren likevel ta fatt i denne saken før valget i september.