AP: – Løper ikke fra pels-vedtak


 

NOAH overleverte idag et tomt minkbur omgjort til blomsterkasse til leder av næringskomiteen Terje Aasland (AP) og statsekretær Mette Nord (AP) ved statsministerens kontor. «La landbruket blomstre: Legg ned pelsdyrnæringen!» var parolen.

NOAH møter Terje Aasland (leder næringskomiteen) og Mette Nord (statssekretær statsministerens kontor). Foto: NOAH/ Alexandra Dybvik

NOAH overleverte i dag en oppfordring til Arbeiderpartiet ved statssekretær fra statsministerens kontor, Mette Nord, og leder i næringskomiteen, Terje Aasland foran Stortinget. NOAHs budskap er at landbruket ikke trenger pelsdyroppdrett – selv blomsterproduksjon gir seks ganger større inntekter enn pelsnæringen.

Etter en uke med markeringer utenfor Stortinget hadde NOAH – for dyrs rettigheter i dag en ”finale” hvor de møtte representanter fra statsministerens kontor og Næringskomiteen. Ap har sagt at de vil legge ned pelsdyrnæringen, og NOAH vil sørge for at de holder ord. Under slagordet «La landbruket blomstre: legg ned pelsnæringen!» mottok Aasland og Nord appellen og et tomt minkbur omgjort til blomsterkasse.

Oppfordringen er enkel:

Blomster-aksjon mot pels. Foto: NOAH/ Alexandra Dybvik

– NOAH vil ha tomme bur i pelsnæringen, og det har også Arbeiderpartiet lovet. Den uvanlige blomsterkassen overleveres for å illustrerer at det burde være en enkel sak å erstatte pelsnæringen med annen næringsvirksomhet. Pels står for bare èn prosent av inntektene fra landbruket – blomsterproduksjon f.eks. står for seks prosent. Det er ingen gode samfunnsøkonomiske argumenter mot nedleggelse, men det er mange gode dyrevelferdsargumenter for å avvikle, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Løper ikke fra vedtak

Utenfor Stortinget mottok Aasland og Nord appellen og buret med løfte om å holde ord.

-Vi takker for engasjementet og tar med oss informasjonen til regjerningen. Det er ingen tvil om symbolikken her, sier statssekretær Mette Nord.

– Aps standpunkt er i tråd med vårt vedtak fra landsmøtet, vi er for en styrt avvikling av næringen. Det er ingen hemmelighet at regjeringen er uenig i denne saken, men vi løper ikke fra vårt vedtak, sier Terje Aasland.

På spørsmål fra NTB om blomsterproduksjon kunne være et godt alternativ for pelsbøndene, svarte Aasland:

– Ja, alt som man kan tjene penger på mener vi at man skal kunne tjene penger på så lenge det er etisk og moralsk forsvarlig, og la til:

– Pelsdyrnæringen har vi ikke definert i den kategorien.

Løfter som må innfris

Statssekretær Mette Nord mottar blomst og appell. Foto: NOAH/ Alexandra Dybvik

Det er ikke bare vedtaket fra Aps landsmøte som nå må innfris, i Landbruksmeldingen fra 2012 lover regjeringen å behandle pelsdyrsaken og hele Stortinget har et løfte fra ti år tilbake å innfri: i Dyrevernmeldingen 2002-2003 som ble vedtatt av Stortinget i 2003 står det tydelig at pelsdyrnæringen skal avvikles dersom ikke miljøet tilfredsstiller bevegelse- og adferdsbehov eller den mentale tilstanden ikke er vesentlig bedret innen 10 år.

– Ingen av disse forutsetningene er til stede; og fristen for å holde løftet om avvikling går ut hvis ikke dette Stortinget behandler saken. Vi vet at Arbeiderpartiet kan løse pelsdyrsaken og sette ned foten for Senterpartiet i regjeringsforhandlingene som nå pågår,  og det er viktig at de gjør nettopp det. Mange har den siste tiden skrevet brev til statsminister Stoltenberg og bedt ham om å stå for sin egen politikk. Regjeringen må forstå at det ikke er noen motsetning mellom å legge ned pelsnæringen og stå for en god landbruks- og næringspolitikk: Landbruket trenger ikke pelsdyroppdrett, og samfunnet som helhet trenger at vi klarer å avvikle en behandling av dyr som et stort flertall av befolkningen er imot. Nå må regjeringen smi mens jernet er varmt, og Ap må vise velgerne at det ikke er grunn til å tvile på deres løfter, sier Siri Martinsen.

Terje Aasland og Mette Nord mottar blomsterkasse av omgjort minkbur fra NOAH. Foto: NOAH/ Ravn Heggelund

 

100 dyrerettighetsforkjempere med appell til Arbeiderpartiet! Foto: NOAH/ Alexandra Dybvik