Anita Skorgan: Kler seg ikke i pels!

av Gunn Wilberg

Anita Skorgan mener det er mye å ta av når det er snakk om kritikkverdige forhold for dyrene vi har rundt oss.

Hun påpeker at menneskene heller ikke gir hverandre særlig god behandling, og spesielt groteske utslag gir dette seg i forhold til dyrene.

Anita Skorgan vil ikke kle seg i pels

– Pelsoppdrett av rev og mink er ikke noe allright, er hennes greie forklaring på den saken.

Industrielt husdyrhold

Skorgan har ikke sans for hvordan dyrene behandles i det industrielle husdyrholdet.

– Det er temmelig grusomt. Dyrene omtales som produkter, som om de ikke er levende vesener. Høns som stables sammen i bur er ille. Såkalte frittgående høner settes også altfor mange sammen på et stort gulv, sier Anita.

Kritisk til hvordan slaktingen foregår

– En venn av meg skulle lage en dokumentar om julebord, og fikk aller nådigst lov til å filme på Fellesslakteriet i Østfold. Fem-seks kamre ble helt sperret for innsyn. Han kunne fortelle om grusomme forhold som ga assosiasjoner til konsentrasjonsleire.

Ressursbruken er et annet aspekt ved kjøttforbruket Anita Skorgan er opptatt av.

– Hvis flere hadde latt være å spise kjøtt, hadde det frigjort areal til å dyrke korn og andre plantevekster til menneskeføde, og redusert matmangelen i verden.

Lurer oss selv

Anita Skorgan påpeker at vi som forbrukere har stor makt:

– Hvis vi ikke kjøper produkter basert på store lidelser, vil de på sikt forsvinne fra butikkhyllene.

Hun legger til at vi er veldig flinke til å lure oss selv med hensyn til hva som foregår mot dyrene:

– Vi er vant til å måtte slå av følelsene for grusomme inntrykk fra TV og media for øvrig. Denne sperrerefleksen gir seg uheldige utslag i forhold til dyrene.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/1999.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.