NOAH oppnår resultater


NOAH er en pionér-organisasjon som i over 30 år har fremmet dyrs rettigheter, og har bidratt til å øke respekten for dyr i Norge. Vi har satt dyrenes interesser på agendaen i flere politiske partier. Vi har fått gjennomslag for dyrepoliti, og strengere straffer for dyremishandling. Vi har seiret i kampen mot pelsnæringen. Vi har bidratt til forbud mot selprodukter i flere land. Etter NOAHs kampanjer har det blitt slutt på eksotiske dyr i sirkus, og forbud mot flere brutale jaktformer. NOAH har økt interessen for dyrevennlig og dyrefritt forbruk i Norge. Vi har også gått til retten for truede dyrs rett til liv – og vunnet.

I 1997 arrangerte NOAH Norges første Dyrerettighetskonferanse. I 1999 ble verdens dengang eneste Dyrerettighetserklæring utarbeidet av NOAH, og Norges første dyrerettighetsmarsj ble avholdt i Oslo med hundrevis av deltagere. Da den første norske stortingsmeldingen om dyrevern ble offentliggjort i 2003, var dyrs rettigheter et av temaene. Og da den nye Dyrevelferdsloven kom i 2010, var dyrs rettigheter en del av forarbeidene og dyrs egenverdi en del av loven – slik NOAH hadde jobbet for.

I dag støtter tusenvis av nordmenn opp om NOAHs ulike kampanjer, og vi opplever politiske gjennombrudd i flere av våre saker.

NOAHs arbeid virker. NOAH får ting gjort. NOAH jobber utrettelig for bedring av dyrs liv.

Unni Lindell, forfatter

Resultater etter arbeids­område


Nedenfor finnes lenker til oppsummering over resultater innenfor alle NOAHs arbeidsområder, og den som vil lese enda mer om vårt arbeid kan gå videre derifra til de ulike kampanjesidene.

Dyrs rettsvern

Dyrs rettsvern

NOAH har fått gjennomslag for dyrepoliti, økte straffer for dyremishandling, lovfestet dyrs egenverdi og dyrevelferdskapitler i flere partiprogrammer.

Pelsdyrene

Pelsdyrene

NOAHs kampanje har ført til forbud mot pelsdyroppdrett fra 2025, pelsfri motebransje, pelsfrie butikker, Europas største markering for pelsdyrene og 200 kjendiser mot pels.

Dyrene i underholdningen

Dyrene i underholdningen

NOAH har fått slutt på eksotiske dyr i sirkus, forbud mot delfinarier i Norge, lovforbud mot avliving av dyr for underholdning, og flere dyr er reddet fra dyrehage.

Dyrene i landbruket

Dyrene i landbruket

NOAH har reddet mange dyr ved økt dyrefritt forbruk, redusert dyrs lidelse ved lovendringer, introdusert Meatless Monday på universiteter og skoler og økt vegetartilbudet.

De ville dyrene

De ville dyrene

NOAH har reddet ville dyr fra skyting i yngletiden, stoppet ulike jaktformer som buejakt og jakt på utsatte tamender, fått forbudt jakt og jakttrenting på oppdrettede dyr, reddet oljeskadde fugler og økt respekten for ville dyr.

De store rovdyrene

De store rovdyrene

NOAH har reddet rovdyr ved å klage på fellingstillatelser og hindre svekkelse av naturmangfoldloven, mobilisert folkeopinionen og utfordret rovdyrpolitikken juridisk.

Dyrene i havet

Dyrene i havet

NOAH har hevet bevisstheten rundt dyrene i havet, bidratt til selproduktforbud i EU, reduserte subsidier til selfangst og voksende motstand mot hvalfangst.

Forsøksdyrene

Forsøksdyrene

NOAH har bidratt til forbud mot kosmetikktesting på dyr i EU/EØS, og stoppet flere dyreforsøk som f.eks. smertefulle gifttester på mus og dyreforsøk i undervisning.

Familiedyrene

Familiedyrene

NOAH har reddet flere dyreliv gjennom arbeid for bedre rettsvern for familiedyr, omsorgsprogram for hjemløse katter og fått gjennomslag for ny hundelov.

Utvalgte årsrapporter


Foto: First People

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.