Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Debatter


Her finnes et utvalg av TV-debatter som NOAH har deltatt i innenfor ulike temaer. Flere debatter og andre typer filmer for hvert tema finnes på våre infosider (dyrs rettsvern, dyr i landbruk, store rovdyr, pelsdyr).