Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Media


NOAH har vært dyrenes stemme i mediene helt fra vi startet i 1989. NOAH fikk tidlig gjennombrudd i mediene. De første årene var vi en av svært få norske stemmer som protesterte mot sel- og hvalfangsten i en periode hvor norske politikere fremmet fangsten svært aktivt. Heller ikke motstand mot pelsdyroppdrett eller elefanter i sirkus var “mainstream” da NOAH startet, og NOAHs klare stemme ble raskt en del av det norske mediebildet.

NOAH i mediene

NOAH har debattert med de fleste landbruksministre – samt fiskeri-, miljø- og justisministre gjennom de årene vi har eksistert. Vi har debattert mot bransjene som utnytter dyr,  og politikere som forsvarer utnyttingen. NOAH har årlig hundrevis medieutspill- og kommentarer, og fremmer saker i riksmediene og debattflatene flere ganger månedlig. Flere portrettintervjuer er skrevet om NOAHs leder, Siri Martinsen, og NOAH har bidratt til feature-reportasjer og TV-dokumentarer om bl.a. pelsdyr, grisehold, kriminalitet mot dyr og kverning av hannkyllinger i eggindustrien.

 

I de årene TV2 har eksistert har vi laget filmer om alt fra pelsdyrhold, fangst av sel til slakting av gris. NOAH har vært de første ut med kommentarer og nye innspill i debatten.

Gerhard Helskog, fagsjef i TV2

NOAH har satt temaer innen dyrs rettigheter på dagsordenen på kjente flater som Dagsnytt 18, NRK Debatten, Verdibørsen, Ekko, NRK Nyheter og TV2 Nyhetskanalen – og gjestet også tidligere kjente programkonsepter som Sånn er livet, P4 17.30 og TV2s Lønning og Staff.

Vi driver også informasjonsarbeid direkte overfor journalister – eksempelvis sender vi jevnlig ut oppfordring om å omtale dyr med respekt – bl.a. har NOAH satt fokus på medienes skadelige omtale av måker, og hvordan mediene fremstiller rovdyrene. I 2022 tok NOAH initiativ til en medieforskningsrapport om medienes omtale av rovdyr i moderne tid, «Ulven i det norske medielandskapet».

NOAH skriver en rekke kronikker, kommentarer og leserinnlegg om aktuelle saker som berører dyrs rettigheter. Gjennomsnittlig får NOAH trykt 10 innlegg og 1-2 kommentarer/kronikker månedlig.

Geelmuyden Kiese ga NOAH prisen  ”Månedens tåkelur” desember 2014. bl.a. med begrunnelsen «pelsbransjens skrekk kan som få andre holde hodet kaldt, hjertet varmt og kruttet tørt».

Jeg intervjuet Siri Martinsen for 12 år siden. Artikkelen handlet om NOAHs lange kamp for å gjøre norsk motebransje pelsfri - noe den i stor grad er i dag (...) vi er mange som innerst inne vet at (dere) har rett.

Marta Breen, journalist og forfatter (2015)

NOAHs egne kanaler

NOAH driver også selv undersøkende journalistikk om forholdene for dyr i Norge. Vårt magasin NOAHs Ark er Norges eneste magasin for dyrs rettigheter, og sendes også ut til medieredaksjoner. Dybdeartiklene våre har gitt andre medier bakgrunnsmateriell for egne reportasjer. NRK Brennpunkts viktige dokumentar om kriminalitet mot dyr var eksempelvis inspirert av en artikkel i NOAHs Ark.

NOAHs sosiale medier er også viktige kanaler for å spre informajson om dyrs rettigheter. Vår Facebookside med over 150 000 følgere, instagramkonto med over 35 000 følgere og twitterkonto med ca. 6000 følgere er alle viktige kanaler for å spre kunnskap om dyr.

Medier som ønsker kontakt med NOAHs talsperson Siri Martinsen kan ringe 959 444 99 eller maile presse@dyrsrettigheter.no.

Utvalgte debatter


Utvalgte kronikker og innlegg


Foto: Øivind Pedersen/NOAH

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.