Hva NOAH vil


Dyrs rettigheter handler om å anerkjenne dyr som medskapninger med likeverdig evne til opplevelse, og krav på hensyn og respekt. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Likevel blir dyr ansett som menneskers eiendom i dagens samfunn. NOAH arbeider for et samfunn der dyr har rettigheter, og hvor makt til å utnytte ikke gir rett til å utnytte.

Vil vi ha en verden hvor makt gir rett? Når det gjelder vårt forhold til dyr, er det dessverre en slik verden vi har i dag. Mennesker utnytter andre dyr fordi de ikke har mulighet til å forsvare seg mot våre overgrep. Mennesker bruker sin overmakt for det den er verd, og de andre dyrene reduseres til varer på et samlebånd og middel for å tilfredsstille menneskers ønsker.

Må vi akseptere vold?

Men hvem vil egentlig svare ja på spørsmålet om de ønsker at dyr skal drepes for matproduksjon eller lide for forskning? Hvem vil hevde at død og lidelse er et mål i seg selv? Mange sier at de ikke liker at dyr ”må” dø eller påføres smerte, og at de skulle ønske det ikke ”måtte” være slik. Må det virkelig det? Vi trenger ikke å akseptere en verden hvor vold mot medskapninger er en del av hverdagen.

 

Gjennom alle år har det vært NOAHs visjon for arbeidet å få flest mulig med på erkjennelsen av at dyr ikke er skapt for oss, men med oss.

Siri Martinsen, leder i NOAH

NOAH arbeider for et samfunn der dyr ikke holdes innesperret i trange bur og båser hvor de knapt kan snu seg, men tvert imot har frihet til å leve sine liv etter eget ønske. Vår visjon er at dyr ikke skal gjennomgå smertefulle eksperimenter eller trenes med vold til å adlyde mennesker, men ha mulighet til livsglede i sitt naturlige miljø. Vårt mål er et samfunn hvor dyr ikke drepes for menneskers ulike ønsker, men at deres liv blir sett på som verdifullt for dyrene selv.

NOAH arbeider for et samfunn uten burhønsanlegg og slakterier. Uten forsøksdyrlaboratorier og firmaer som produserer genmodifiserte dyr. Uten fastlenkede sirkuselefanter og pelsfarmer med rekker av bur. Uten tradisjoner som tyrefekting og skyting av ville dyr for sport og rekreasjon. Uten dumping og avliving av familiedyr som noen er blitt lei av. Uten kuer som er lenket til båsen og hester som slaktes fordi de ikke løper fort nok. Uten overgrep.

Hvor mange ønsker ikke egentlig et slikt samfunn? Vil vi ikke kunne glede oss over frie dyr som lever i sitt rette miljø uten å være truet av mennesker? Vil vi ikke oppleve dyrs samvær med mennesker som en frivillig tillitserklæring?

 

Vi må legge vekt på å lære empati. Med læring mener jeg det som dere i NOAH driver med; folkeopplysning.

Jostein Gaarder, filosof og forfatter

Visjon og virkelighet

Det er en visjon. Men det er også en mulig virkelighet. Det er vårt valg å delta i utnyttingen eller la være. Vi kan skape en annen virkelighet enn den som våre medskapninger lider under i dag. Vi kan sørge for at ord som dyrevelferd og dyrevern har et reelt innhold. At lovene våre gir dyr et reelt rettsvern, der deres rett til liv og livskvalitet respekteres.

Realiteten er at dyr drepes i milliontall innenfor matindustrien. De drepes for klær, forbruksprodukter eller underholdning. De påføres smerte. De fortrenges fra sine naturlige leveområder.

Men hvor realistisk er egentlig vår ”realitet”? Massiv dyreproduksjon forårsaker miljø-ødeleggelser, klimautslipp, tap av biologisk mangfold og matmangel. Dyreforsøk er en større sikkerhet for firmaer som ikke vil stå til ansvar for skadevirkninger fra deres produkter, enn for folks liv og helse. Underholdning som skader dyr har ikke noe annet forsvar enn uvitenhet og likegyldighet. Vår ”realitet” kan ikke overleve hvis vi ønsker en verden bygget på fornuft, langsiktig tenking og den kunnskap vi har om dyr og miljø.

En verden for alle skapninger

Hvor langt unna er visjonen om en verden der dyr også kan leve og trives? Den er ikke lenger unna enn det vi selv lar den være. Tror man at en verden hvor dyr ikke respekteres som enkeltindivider er det mest realistiske, bidrar man selv til at utviklingen går langsommere. Men tror man at måten folk tenker om dyr kan endres, setter man i gang viktige forandringer. Forventer man at mennesker skal kunne respektere dyr, gir man sine medmennesker tanker som gjør dem i stand til nettopp dette. Velger man å realisere et slikt syn på dyr gjennom egne handlinger, skaper man et alternativ som folk kan følge. Snakker man om dyr som verdifulle medskapninger, gjør man disse tankene stadig vanligere.

Visjoner er til for å realiseres. NOAH inviterer deg til å bli med og skape den verden de fleste av oss innerst inne vil ha: En verden som også er til for våre medskapninger.

Les mer om NOAHs resultater, vårt arbeid, hvem vi er – og hvordan du kan støtte dette arbeidet eller bidra frivillig. Les NOAHs Dyrerettighetserklæring, som ble lansert i 1999.

NOAH er en viktig og dyktig deltager i norsk samfunnsdebatt. De blir ikke mindre viktige i den tiden vi lever i, der levende vesener så ofte blir brukt som midler for andre formål.

Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord

Utvalgte artikler om dyrs rettigheter


Utvalgte artikler om dyrs evnerNOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.