Foto: Eirik Anzjøn/NOAH

Granskning


NOAHs informasjon er basert på naturvitenskapelig kunnskap om dyrs behov. NOAH samler forskning om dyrs adferd og evner, dyrevelferds- og miljøkonsekvensene av dyreindustriene og hvordan mennesker påvirker ville dyr og deres habitater. Vi undersøker forskning og utvikling innen løsninger uten forbruk av dyr – enten det gjelder alternativer til dyreforsøk, dyrefri matutvikling eller dyrevennlige løsninger for å hindre konflikter mellom ville dyr og mennesker.

Å gjøre kunnskap tilgjengelig om hvordan vårt samfunn kan innrettes på en mer dyrevennlig måte, spre viten om hva dyr utsettes for og gjøre kjent lovendringer og bedre løsninger fra andre land, er et viktig grunnlag for politisk endring og holdningsendring.

NOAHs infosider


Under finnes direktelinker til NOAHs infosider for de ulike områdene vi jobber med. Her finnes omfattende faginformasjon om de ulike dyrene, og hva de utsettes for. Du finner også utdypende informasjon om NOAHs arbeid innenfor de ulike områdene. Noen av sidene er fortsatt under arbeid.

NOAHs magasin NOAHs ARK har levert grundige dybdeartikler innenfor alle temaer om dyrs rettigheter siden opprettelsen av magasinet i 1990. Disse artiklene sprer kunnskap og brukes som kunnskapsgrunnlag av politikere og media. På samme måte er NOAHs politiske skriv og NOAHs rapporter kilde til mer kunnskap for beslutningtagere både i Norge og utenlands – enten det gjelder elefanter i sirkus, selfangst eller den internasjonale pelsbransjen. For hvert av NOAHs ni hovedområder finnes infosider med utfyllende fagbasert informasjon om de aktuelle dyrene, og ulike aspekter av utnyttingen av dem.

Den norske veterinærforening setter pris på NOAHs engasjement i arbeidet med å sikre dyrs rettigheter og dyrevelferden. NOAHs utrettelige innsats for dyrene er et viktig bidrag.

Veterinærforeningen, ved president Marie Modal (2014)

NOAH har helt siden starten også drevet fotodokumentasjon av forholdene som dyr lever under. NOAH tok noen av de første offentliggjorte bildene fra norske pelsfarmer i begynnelsen av 1990 tallet, og har opp i gjennom årene foto-dokumentasjon fra husdyrhold, landbruksskoler, forsøksdyranlegg, sirkus, dyrehager etc. NOAHs dokumentasjon har hatt fokus på livet i fangenskap i seg selv. Dokumentasjon av ulovligheter, som eksempelvis ulovlig jakt og dyremishandling, brukes til anmeldelser.

Film er også et viktig verktøy for NOAH. Over flere år filmet NOAH elefanter og andre dyr i norske sirkus. Stereotyp adferd og vold under trening ble avdekket å være ren rutine. Dokumentasjonen resulterte i to dokumentarfilmer som ble brukt i det politiske arbeidet for å få slutt på eksotiske dyr i sirkus i Norge. Blant andre dokumentarer som NOAH har laget er film om ulv i Norge og griseindustrien. NOAH ønsker med våre dokumentarfilmer å belyse nye aspekter, og viser dyrene og vårt forhold til dem på nye måter. Like viktig som å sette fokus på dyrs lidelse, er det å sette fokus på hvem dyrene egentlig er når de får utfolde seg i frihet.

Utvalgte filmer


NOAH produserer dokumentarfilmer og kortere informasjonsfilmer om aktuelle saker. Her finner du et utvalg av våre filmer.

Foto: NOAH

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.