Foto: Caroline P. Brohaug/NOAH

Engasjement


NOAH engasjerer årlig tusenvis av mennesker til frivillig og ideell innsats for dyrene. NOAHs markeringer er blant de største for dyrs rettigheter i Europa. Våre frivilliges arbeid bidrar til reell politisk endring og gjør Norge til et bedre land for dyr. Alle kan gjøre noe for å forbedre dyrs situasjon!

Frivillighet for dyrene nytter

NOAHs frivillighetsavdeling sørger for at titusenvis av løpesedler med informasjon om dyrs rettigheter deles ut til publikum årlig. Tusenvis av elevhefter sendes ut til skoler årlig med informasjon om dyrene i kjøttindustrien og dyrevennlig mat, og informasjon om ville dyrs rett til å leve i naturen. Tusenvis av plakater henges opp, og hundrevis av stands arrangeres. NOAH gjennomfører hundrevis av små og store arrangementer i hele Norge årlig. Vi deltar med stands på messer, festivaler og politiske eventer; holder foredrag på skoler, for ungdomspartier og på konferanser og seminarer; arrangerer aksjoner for å sette fokus på aktuelle politiske saker – i tillegg til store arrangementer som NOAHs Fakkeltog mot pels, og markeringer for dyrepoliti eller rovdyrene. NOAH mobiliserer også folks engasjement gjennom digitale aksjoner, og ikke minst underskriftskampanjer.

Når ca. 9000 mennesker stiller opp i NOAHs fakkeltog mot pels, og 143 000 signaturer leveres for pelsdyrene, gjør det inntrykk på politikerne.

NOAHs mobilisering av folkeengasjement har hatt avgjørende medvirkning i å vinne frem i saker som forbud mot pelsdyroppdrett, forbud mot eksotiske dyr i sirkus, ny hundelov og etablering av dyrepoliti. Når ca. 9000 mennesker stiller opp i NOAHs fakkeltog mot pels, og 143 000 signaturer leveres for pelsdyrene, gjør det inntrykk på politikerne.

 

Jeg kom i kontakt med NOAH mens jeg var journalist i 1992. Jeg ble svært begeistret for NOAH og organisasjonens verdisyn og ble et aktivt medlem. NOAH gjør en usedvanlig god jobb når det gjelder å få oppmerksomhet rundt dyrs rettigheter.

Nazneed Kahn-Østrem, kommentator og redaktør

Dyrs rettigheter skal være synlig over hele landet, og NOAH sender årlig ut gratis materiell til hundrevis av lokale frivillige for å gjøre det enkelt å tale dyrenes sak. Hundretusener av mennesker har hvert år kontakt med NOAH og ser vårt budskap om dyrs rettigheter. Når vi får tilbakemelding fra publikum om at de ser NOAH overalt – da betyr det at frivilligheten fungerer!

På NOAHs arrangementer deltar mennesker i alle aldre, og fra mange ulike grupper i samfunnet. Dyrs rettigheter er noe alle skal kunne stå for – derfor er det viktig for NOAH å skape en arena hvor enhver kan gi uttrykk for sin støtte til dyrene. På NOAHs større arrangementer inviteres også ofte rikspolitikere, forskere og kjente stemmer til å holde appeller – nettopp for å understreke bredden og styrken i engasjementet for dyrene.

Vil du bli frivillig?

NOAH er bygd opp på frivillig arbeid – først i 2011 hadde NOAH mulighet til fulltidsansettelser. Det frivillige engasjementet er stadig en veldig viktig del av NOAH, og vi er nå medlem av Frivillighet Norge. For deg som vil gjøre en aktiv innsats for dyrs rettigheter, tilbyr NOAH gratis og faglig etterettelig materiell, og mulighet til å påvirke opinionen og  politikken for dyrene gjennom å delta i våre arrangementer. Bli med!

Les mer om hva du kan gjøre som frivillig i NOAH, og ta kontakt med oss på frivillig@dyrsrettigheter.no!

 

NOAHs fantastiske frivillige skaper reelle endringer for dyr i Norge! Med dere på laget vil dyrene få flere seire!

Hege Jenssen, leder frivillighetsavdelingen i NOAH
Foto: Øivind Pedersen/NOAH

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.