Annonsere i NOAHs Ark


Siden NOAH ble etablert i 1989, har magasinet NOAHs Ark vært organisasjonens talerør, og nådd ut til både medlemmer, politikere, media og andre relevant grupper. Med en annonse når du en handlekraftig og etisk bevisst målgruppe – opptatt av dyrerettigheter, miljø og solidaritet. Bladet kommer ut tre ganger i året og har et opplag på 15 000.

Unikt marked

NOAHs Ark er Norges eneste magasin for dyrs rettigheter. Dette betyr at din annonse treffer et marked som ikke er mettet på annonser, men som snarere er interessert i produkter og tjenester rundt solidaritet og rettferdighet for dyr, mennesker og miljø.

Engasjert målgruppe

NOAHs Arks distribueres til NOAHs medlemmer, studenter, media, politikere, offentlige etater og biblioteker – og deler ikke minst ut til publikum på NOAHs omfattende sommerturen hvert år. Gjennom NOAHs medlemmer treffer du en lojal målgruppe som er villig til å overføre tanker og idealer til handling – en målgruppe som setter verdier foran prislapp. En annonse i NOAHs Ark når mennesker som er:

• Helhetlig økologisk tenkende.

• Opptatt av dyrevelferd, dyrs rettigheter, biologisk mangfold, klima og miljø generelt.

• Visjonære med et sterk engasjement.

• Unge og handlekraftige

Prisgunstig

NOAHs Arks annonser holder et nivå som skal gjøre det mulig også for mindre bedrifter å annonsere.

Annonsepriser pr. 01.08.2018:

Helside: 10 000 NOK
Halvside: 6000 NOK

NOAH -for dyrs rettigheter
v. Sraddhapa Welsh

Telefon: 46 26 54 44

sraddhapa@dyrsrettigheter.no

NOAH jobber for å motvirke mishandling og utnytting av dyr,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.