Leder: Vi er utålmodige

av Siri Martinsen

NOAH har hele tiden drevet pionerarbeid i etiske spørsmål om vårt forhold til dyr.

For 20 år siden da NOAH delte ut sin første løpeseddel mot dyr i sirkus, ble folk overrasket over at det skulle være noe problem å holde dyr i fangenskap for underholdning. I år foreslo Mattilsynet å forby elefanter i sirkus fordi vi vet mer om dyr idag enn at vi kan fortsette å tro at en elefant har det greit i lenker på en sirkusplass.

«Allerede for 20 år siden var et av NOAHs slagord «Vegetarisk – for miljøet, dyrene og deg.»

For 20 år siden før NOAH hadde startet sitt arbeid for alternativer til dyreforsøk i undervisningen, kjente jeg veterinærstudenter som ble avstraffet på de mest absurde måter for å ønske å ta i bruk alternativer til dyreforsøk: Istedenfor alternativer, måtte de utføre et ekstra dyreforsøk alene. I 2004 ble jeg selv den første veterinær fra Veterinærhøgskolen som ikke hadde brukt forsøksdyr, og for kort tid siden var jeg med på å innvie skolens eget «Multimediarom» med alternativer til dyreforsøk i undervisningen. I år utnevnte dessuten Veterinærforeningen sitt første æresmedlem på grunnlag av dyreverninnsats – distriktsveterinær og etisk vegetarianer, Toralf Metveit, som vi også intervjuer i NOAHs Ark.

Allerede for 20 år siden var et av NOAHs slagord «Vegetarisk – for miljøet, dyrene og deg.» Idag oppfordrer bl.a. lederen av FNs klimapanel og Nicholas Stern, tidligere sjefsøkonom for verdensbanken, til vegetarisk matpolitikk for miljøets skyld. NOAH har i to tiår oppfordret til det samme for dyrenes skyld – i dette nummeret gjør vi det ved hjelp av grisen Noah.

«Et gjennombrudd i arbeidet ble nådd da miljøvernminister Erik Solheim ga signal om at han endelig ville ha rehabilitering inn i oljevernberedskapen.»

Tidlig på 90-tallet deltok NOAH i sin første aksjon for å redde oljeskadde fugler. Debattene for å få anerkjennelse for at også hensyn til dyrene hører med i hensynet til naturen, har gjennom to tiår vært lange og harde. Men i år ble et samarbeidsnettverk mellom miljøvernere, dyrevernere og fagfolk dannet nettopp med formål å redde oljeskadde fugler. Et gjennombrudd i arbeidet ble nådd da miljøvernminister Erik Solheim ga signal om at han endelig ville ha rehabilitering inn i oljevernberedskapen. Hvorfor han ønsker det, svarer han på i dette NOAHs Ark.

For 20 år siden da NOAHs første kampanje mot pelsdyroppdrett ble startet, var det få i Norge som tenkte over at pels kunne være kritikkverdig. NOAH begynte å dokumentere forholdene på pelsfarmene tidlig på 90-tallet. Pelsmotstanden i Norge er styrket år for år, og de siste to tiårene har gjort pelsmotstand til ”allemannseie”. Idag mener flertallet av befolkningen, en stadig større del av motebransjen og faginstanser som veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk at det er uakseptabelt å holde pelsdyr i bur.

I NOAHs Ark beskriver vi hvordan pelsdyroppdrett har gått fra å være næringsvei til brudd på dyrevernloven i flere land. Motejournalist Hilde Marstrander forteller om hvordan pelsen har mistet status som moteplagg. Og veterinærforeningens president Marie Modal utdyper veterinærenes standpunkt mot pelsdyroppdrett.

«Samfunnets etiske holdninger til dyr har endret seg mye i løpet av de siste 20 årene. Vår opplevelse av hva som er etisk forsvarlig er endret», uttaler Modal. NOAH ser det samme: I løpet av 20 års arbeid for dyrs rettigheter har mange kamper blitt kjempet, og flere del-seiere er vunnet.

«Idag mener flertallet av befolkningen, en stadig større del av motebransjen og faginstanser som veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk at det er uakseptabelt å holde pelsdyr i bur.»

Men vi er utålmodige. Vi ønsker også de store seierene for dyrene – erkjennelsen av at de har krav på vår respekt for alvor. Ikke bare papir-respekt for å få oss selv til å føle oss som del av et etisk samfunn. Ikke bare respekt i de sammenhenger det blir absurd å se bort i fra deres behov, slik som utnyttelse for luksus eller underholdning. Men respekt som betyr en slutt på å se på dem som om de var til for vår skyld.

NOAH fremmer nye tanker og nye løsninger som bygger på en slik respekt for dyr. I det arbeidet må vi ha både den utålmodigheten som gjør at vi skjønner at hver dag i fangenskap er en dag for mye for dyrene som lider under vår utnytting, og det historiske perspektivet som gjør at vi kan se fremskrittene og bygge videre på dem.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2009

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.