Utøyaungdom med støtte til NOAH

Nylig ble det holdt en minnekonsert i Halden til minne om Haldenseren Elisabeth Trønnes Lie, som så tragisk ble revet bort på Utøya 22. juli. I helgen overleverte en gruppe engasjerte ungdommer i Halden en sjekk på over 8000 innsamlede kroner til NOAH – for dyrs rettigheter.

Konserten ble arrangert av søsteren Cathrine Trønnes Lie (18), og vennene Vilde Varg Kjeholt (18), Fay Celine Norderhaug (17), Cathrine Gjerdingen Larsen (17), Marthe Eggesvik Karlsen (17) og Besart Xhafa (18). Alle disse ungdommene var også til stede på sommerleiren til AUF. Minnemarkeringen ble arrangert et halvt år etter 22 juli, og det ble avholdt en kunstutstilling, og lokale artister stilte opp til konsert. Det var om lag 300 fremmøtte, og i tillegg til inngangsbillett, kunne man gi en donasjon. Ungdommene bestemte at de innsamlede pengene skulle gå til å støtte NOAH – for dyrs rettigheter.

De hadde i forkant av minnemarkeringen sak i avisen, og gruppe på facebook, som opplyste om saken og arrangementet. Det var Vilde som kom med forslaget om at inntektene kunne gå til arbeid for dyrs rettigheter.

Utøyaungdom har samlet støtte til NOAH. Jente med rødt hår holder opp en sjekk.
Vilde Varg Kjeholt med sjekken til NOAH.

– Elisabeth var en veldig engasjert jente, og dyrevern var noe hun var svært opptatt av. I AUF var det spesielt spørsmålet rundt pels som var kampsaken hennes. Det å samle inn penger til en god sak har hjulpet de etterlatte i en vanskelig tid, og bragt de tettere sammen. Det er veldig fint å vite at vi kunne bidra med noe for en god venn.

Utøyaungdom oppfordrer til støtte

Med dette føler jeg at vi har fullført noe for Elisabeth, sier Vilde. Angående hva Norge bør gjøre når det kommer til dyrs rettigheter videre sier hun følgende; – Ikke tenke på seg selv hele tiden. Alle pelsfarmer burde legges ned. Det bør bli slutt på dyreforsøk i kosmetikkbransjen, i tillegg til bedre merking. Jeg er også veldig for at vi får et dyrepoliti. Det er mye som kan forbedres. Haldenungdommene samlet til sammen over 8000,- til NOAH på minnemarkeringen, og er veldig fornøyde med resultatet.

– Til de som har lyst til å gjøre noe tilsvarende er det viktig å få med seg flinke og engasjerte mennesker. Man bør opplyse folk om hva de støtter og skape interesse, avslutter Vilde.

Hvis man ønsker å samle inn penger til NOAH, kan man sende en e-post til register@dyrsrettigheter.no for info og tips.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.