Tusen takk for din stemme til NOAH!

Hurra! NOAH har nå vunnet Stormbergs konkurranse om 50 000 kroner med klar margin! Hjertelig tusen takk til alle som har stemt på arbeidet for dyrs rettigheter - dere har gjort en fantastisk innsats!

Vi i NOAH er rørt og takknemlige over den store støtten. Dyrene har solide støttespillere i dere – og engasjementet vi har sett rundt denne konkurransen bekrefter for oss at engasjementet for dyrs rettigheter er sterkt og voksende. Mange har sagt at de har stemt på NOAH nettopp fordi det er på tide at dyrene blir høyere prioritert i samfunnet. At NOAH nå har vunnet denne konkurransen, er et viktig signal om at dette er et ønske som deles av mange. Og det er utrolig fint å vite at mange av dere som har stemt på NOAH i helgen også hjelper dyrene ved å fremme dyrenes sak gjennom NOAHs kampanjer og oppfordringer, enten det gjelder pelsdyrene, sirkusdyrene, dyrene i kjøttindustrien eller andre dyr som trenger deres hjelp.

NOAH vil også si tusen takk til Stormberg som tok initiativ til å dele ut penger til gode formål. NOAH ønsker å bruke det meste av pengene i det intensive arbeidet vi nå driver for å få forbudt pelsdyroppdrett. Vi gleder oss over at Stormberg er en av de mange kleskjeder som sier nei til å selge pels. Noe av pengene ønsker vi også å bruke til det beste for dyrene i kjøttindustrien – de som enda oftere glemmes i vårt samfunn.

NOAH takker for støtten

De ti finalistene i konkurransen var Kreftforeningen, Autismeforeningen, Sykehusbarn, Redningsselskapet, Norsk Luftambulanse, New Chance, SPCA, Leger uten grenser, Bygdefolk for rovdyr og NOAH. Etter NOAH på førsteplass med 500 stemmer foran nestemann, kom Sykehusbarn på andre- og SPCA på tredjeplass. De tre vinnerne får henholdsvis 50 000, 30 000 og 20 000 kroner til sitt arbeid.

NOAH er svært glade for å ha vunnet 50 000 til arbeidet for dyrene, og oppfordrer også alle til å bli med og støtte vårt arbeid videre. Som medlem i NOAH er du med på å bidra til at dyrs interesser blir fremmet innenfor alle områder. En del av dette arbeidet går også ut på å gjøre det lettere for deg som forbruker å leve dyrevennlig, gjennom blant annet å spre informasjon om og fremme økt tilbud av dyrevennlige produkter. NOAH mottar ikke statsstøtte, og er derfor helt avhengige av medlemmer og økonomiske donasjoner for å få gjennomført dette viktige arbeidet.

Her kan du bli medlem av NOAH.