Ta hensyn til dyrene på nyttårsaften!

For mange dyr er nyttårsaften en slitsom og ubehagelig affære, som i verste fall kan føre til stress, skader eller at dyret løper sin vei og forsvinner. Dersom du tar noen forholdsregler kan du gjøre kvelden mindre ubehagelig for dyrene rundt deg.

NOAH oppfordrer til å ta hensyn til dyrene og velge bort fyrverkeri på nyttårsaften. Mange dyr, ikke bare hunder og katter, men også mange ville dyr, og dyr i landbruket, blir svært redde av lyden av fyrverkeri. Hvert år ser vi eksempler på tilfeller hvor dyr har stukket av eller blitt skadet i forbindelse med nyttårsfeiringen. Støy fra raketter går ikke bare utover dyr som er ute, også de som holdes innendørs opplever ofte mye stress og ubehag, og i verste fall psykiske skader, på grunn av de sterke og oppskakende lydene.

Det beste du kan gjøre for dyrene er å ikke skyte opp raketter, eventuelt velge lydløse raketter, og å passe ekstra godt på dyrene rundt deg.

Hva gjør jeg om dyret mitt er redd for raketter på nyttårsaften?

  • Ikke la dyrene dine være alene hjemme! Det kan forsterke ensomhet og frykt.
  • Pass på at hunder får tilstrekkelig med tur tidlig på dagen når det er lavere risiko for at noen skyter opp raketter.
  • Hold hunden i bånd i dagene før og etter nyttårsaften. Raketter skytes ofte opp utenfor det lovlige tidsrommet, og mange hunder blir årlig skremt og rømmer i panikk.
  • Ikke ta med deg hunden ut ved midnatt dersom den er redd. Bli heller inne sammen med den.
  • Sørg for å holde katter innendørs på kvelden.
  • Dersom dyret ditt ønsker å gjemme seg, kan det være lurt å la det få lov til det.
  • Radio, TV, musikk el. l kan hjelpe med på å dekke over lyder, og normalisere situasjonen.
  • Har du dyr som er veldig redde bør du vurdere om dere kan reise bort og tilbringe nyttårsaften sammen et sted der det ikke er like mange raketter. Noen velger f.eks å booke seg inn på hoteller nær flyplasser, da fyrverkeri er forbudt i nærheten av flyplass.

Vi oppfordrer til at man dropper fyrverkeri, og heller finner andre dyrevennlige måter å feire det nye året. Stjerneskudd, tenning av lys og lykter kan være minst like fint som fyrverkeri!

NOAH ønsker et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Er du enig? Signer gjerne vår underskriftskampanje her. 

Hvordan påvirker fyrverkeri familiedyr som hunder, katter og kaniner?

For mange familiedyr er smellene fra fyrverkeri et mareritt. Det antas at 50% av alle hunder har en eller annen form for lydsensitivitet eller lydfobi.[1] Med tanke på at det finnes ca. 500 000 hunder i Norge, vil antallet hunder som opplever frykt på nyttårsaften være svært høyt. I tillegg finnes det omkring 600 000 katter, 200 000 smågnagere, 72 000 kaniner og flere andre typer familiedyr og husdyr der flere av disse vil oppleve nyttårsaften som traumatisk.[2]

I en studie fra NMBU ble hunder utsatt for fire ulike høye lyder: Fyrverkeri, skudd/høye smell, torden og tung trafikk. Fyrverkeri var den lyden som skapte størst frykt hos hundene.[3] 

En hund som utvikler en fobi for fyrverkeri kan også få utløst en fryktrespons for ting som kan minne om fyrverkeri. Noen kan bli redde for mørket, eller ekstra sensitive for høye, plutselige lyder, som f.eks. barn som roper, dører som knirker eller torden.  

På nyttårsaften vil mange dyr forsøke å finne tilflukt for fyrverkeriene og mange hunder stikker av som følge av redsel og panikk. I tillegg til dyr som forsvinner, har det skjedd flere fatale ulykker som en følge av fryktrespons på fyrverkeri, der både hunder, hester, gårdsdyr og ville dyr har mistet livet.[4][5][6][7] 

Hvordan påvirker fyrverkeri ville dyr?

Også ville dyr får panikk når fyrverkeriene eksploderer på himmelen. En studie viser at fugler flyr opp i panikk når fyrverkeriene eksploderer, og at de kan fly i tette flokker i en høyde på over 500 meter i 45 minutter.[8] Dette er mye høyere enn fuglene vanligvis flyr og er på høyde med det fuglene flyr når de flyr trekk. Høyden og varigheten på disse flygningene er svært energikrevende, og fugler som flyr i panikk kan føre til død som følge av at de flyr inn i hverandre eller inn i trær, gjerder, hus osv.  

En studie fra 2022 undersøkte fyrverkeriets påvirkning på grågås i Østerrike. I studien sammenlignet man gjennomsnittlig kroppstemperatur og hjertefrekvens i desember med den første timen av året, når fyrverkeriet står på som verst. I studien så man at hjertefrekvensen hos gjessene økte fra 63 til 124 slag per minutt (en 96 % økning) og gjennomsnittlig kroppstemperatur økte fra 38°C til 39°C. Hjertefrekvensen gikk tilbake til utgangsnivåene mellom kl. 02.00 og 03.00 1. januar, mens kroppstemperaturen ikke falt før rundt kl. 05.00.[9] Ifølge forskerne kunne disse fysiologiske reaksjonene skyldes at gjessene fløy under fyrverkeriet. De sirklet over hvileområdet sitt til de til slutt landet igjen – en alvorlig forstyrrelse av nattehvilen deres. Det er også sløsing med dyrebar energi i løpet av en tid på året det er lite mat.

I 2015 ble det publisert en samlestudie som gjennomgikk 133 rapporterte hendelser hvor fugler på påvirket av fyrverkeri. Rapporten fastslår at «lyden fra fyrverkeri ofte gir sterke reaksjoner og til og med panikk». Gjentatte smell fra fyrverkeri førte til at fuglene flyktet fra området. Bare 10% vendte fullt ut tilbake og 30% vendte ikke tilbake i det hele tatt. Fugler kan også få langtidsreaksjoner etter panisk flukt som bidrar til å senke overlevelsessjansene deres. Det farligste er at de kan slite seg ut eller skade seg i selve flukten, særlig gjelder dette unge fugler. Studien konkluderer med at «bruk at fyrverkeri i stor skala i et vidt område, slik det er tilfelle på nyttårsaften i tettbygde områder i Europa, kan lede til populasjonsnedgang (…)».[10]

FN har erklært at verden er i en naturkrise, der ville dyr og fugler stadig fortrenges og bestandene svekkes. Vi har et ansvar for å bevare artsmangfoldet på lang sikt og ikke skape unødige utfordringer for allerede sårbare arter. 

Forbud i andre byer og land

Heldigvis blir stadig flere oppmerksomme på lidelsene forårsaket av fyrverkeri. En meningsmåling utført av NITO viser at 70% av de spurte vil forby privat fyrverkeri dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri. Kun 16% ønsker å beholde retten til å skyte opp egne raketter.[11]

Flere butikker og varehus har sluttet å selge fyrverkeri av hensyn til dyrene, blant annet Bauhaus[12], Plantasjen[13] og Maritim Center[14], som alle tidligere var store forhandlere av fyrverkeri. NOAH sender årlig brev til alle landets kommuner med oppfordring om å forby eller begrense muligheten for privat oppskytning av fyrverkeri. De seneste årene har også butikker over hele landet fått brev med informasjon og oppfordring fra NOAH om å ta hensyn til dyr og mennesker og droppe fyrverkerisalget. Her kan du lese om hvordan du kan hjelpe oss med å få flere forhandlere til å droppe salg av fyrverkeri.

en katt som ligger på gulvet og ser i kameraet
Stadig flere velger å droppe fyrverkeri på nyttårsaften av hensyn til dyrene. For hvert år velger også flere butikker å ikke selge raketter – til glede for både familiedyr, ville dyr og dyrene i landbruket!

Flere byer og land i verden har tatt konsekvensene av ny kunnskap om fyrverkeriets påvirkning på dyr, mennesker og miljø. Flere byer i Italia har vedtatt forbud mot å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften eller påbud om lydløst fyrverkeri.[15][16] I Danmark har landets største fyrverkeriimportør besluttet å kun importere fyrverkeri som ikke bråker.[17] Vancouver i Canada[18] og flere stater i USA, som New York og Idaho, forbyr privat oppskyting av fyrverkeri.[19] Også i Devon i USA satt man i 2019 en grense for lydforurensingen fra fyrverkeri, etter at innbyggere hadde gått lei av at fugler årlig døde på nyttårsaften.[20] Selv i kruttets opprinnelsesland Kina, har de nå innført forbud mot fyrverkeri i minst 444 byer, blant annet hovedstaden Beijing.[21] I Irland er det totalforbud mot å eie eller skyte opp fyrverkeri.[22] Også flere steder er et fyrverkeriforbud på vei.[23]

I Norge har flere kommuner innført lokale forskrifter med forbudssoner.[24] NOAH jobber for at flere norske kommuner skal vurdere å stramme inn bruken av fyrverkeri, og for at norske utsalgssteder skal slutte å selge fyrverkeri, eventuelt satse på lydløst fyrverkeri, som allerede er i salg på det norske markedet. Les mer om NOAHs arbeid her for å få kommuner til å forby fyrverkeri.

NOAH benytter anledningen til å ønske alle våre støttespillere og medlemmer et riktig godt nyttår!

Støtt NOAHs arbeid for dyrene! Bli medlem i NOAH!