Sonia Løchens pris

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter var på 10.000 kroner, og ble delt ut hvert år i perioden 2012 til 2022.

Formålet med prisen var å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små; av enkeltpersoner eller mindre sammenslutninger, som ikke har store midler til disposisjon.

Sonia Løchen

Prisen ble opprettet til minne om Sonia Løchens engasjement for dyr. Sonia Løchen (1908–1998) var olderbarn av dikter Johan Sebastian Welhaven, arbeidet som sekretær på Kunstindustrimuseet i over 40 år og var nordisk mester i fekting. Hun drev humanitært arbeid – blant annet i fengsel og for hjemløse. Under krigen jobbet hun for motstandsbevegelsen, og ble tilfangetatt og torturert av okkupasjonsmakten. Tidlig på 1970-tallet stiftet hun, sammen med Kåre Knudsen, Norges første dyrerettighetsorganisasjon; «Norsk Liga for dyrs rettigheter», og laget et opprop for dyrs rettigheter. Hun var første nordmann som demonstrerte mot selfangst – det skjedde i Ålesund i 1979. De siste tiårene av sitt liv viet hun først og fremst til å tale dyrenes sak – hun skrev et stort antall innlegg for dyrs rettigheter, som ble trykket i mediene, holdt kåserier i Nrk, og var en markant frontfigur i dyrevernbevegelsen i Norge. Sonia Løchen samlet til slutt et utvalg av sine prosatekster om natur og dyr i boken «Å sitte på en sten» (1997).

Harpseal, grønlandssel

Sonia Løchens tekster fokuserer på viktigheten av respekt og ydmykhet overfor naturen, og hun næret en dyp kjærlighet til den: «Naturen må oppfattes på samme måte som et kunstverk, ved betraktning og fordypelse i det vi ser og hører.» Gjennomgående er også viktigheten av livets verdi for hvert enkelt dyr, og at ikke noe dyr er for unnseelig for å verdsettes: «Jeg hyller det prinsippet at man ikke skal ødelegge noe liv, selv det minste, uten at det er strengt nødvendig.»

Les intervju med Sonia Løchen.

Opprettelse og utdeling

Prisen ble opprettet av Norsk Liga for dyrs rettigheter, som har overdro 50.000 kroner til hver av NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen for formålet. Dyrevernalliansen og NOAH – for dyrs rettigheter delte ut prisen annen hver gang, slik at hver av dem delte ut prisen fem ganger. NOAH – for dyrs rettigheter stod for første utdeling i 2012.

Mottagere av Sonia Løchens pris

Prisen ble delt ut til en rekke små organisasjoner og enkeltpersoner. Den første personen som mottok prisen i 2012 var Elena Hvashovd. NOAH valgte Elena på bakgrunn av hennes engasjement for hjemløse katter, og pengene gikk til å videreføre arbeidet. Prisen ble også blant annet utdelt til Viksemarka Hestegård for deres arbeid med omplasserte hester, og til ‘Hus til Pus’ for deres arbeid med hjemløse katter i Bergen. I 2020 valgte NOAH å fordele vår siste utdeling av prisen mellom organisasjonene Bygdefolk for rovdyr, Rovviltets Røst, og Foreningen Våre Rovdyr for å fremme lokalt engasjement for rovdyrene.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.