Senterpartiet kutter støtte til NOAH: - Bruker statsstøtten til å kneble kritikere


NOAH reagerer sterkt på at Senterpartiet kutter støtten til organisasjonens arbeid for dyrs rettigheter og naturmangfold. "De misbruker statstøtteordningen og gjør den verdiløs", uttaler NOAHs leder, som er sjokkert over at Arbeiderpartiet har latt forslaget passere.

Senterpartiet har gjentatte ganger ytret ønske om å kutte støtten til NOAH – da med begrunnelse i at organisasjonen arbeider for truede rovdyr og et mer plantebasert landbruk. Ved å kutte støtten til NOAH viser Senterpartiet at de oppfatter støtteordningen som en privat pengesekk som de kan gi mer av til meningsfeller, og samtidig benytte til å kneble sine skarpeste kritikere.

«Det er gjennomsiktig og åpenbart at kuttet av støtten handler om å kneble en skarp kritiker.»

– NOAH er en klar og effektiv stemme både for dyrs rettigheter og naturmangfold. Vi har bidratt sterkt til å få slutt på pelsdyroppdrett og eksotiske dyr i sirkus. Vi fremmer plantebasert mat av hensyn til dyr og natur – noe som blir stadig mer populært i Norge. Og ikke minst kjemper vi for de truede rovdyrene, hvor vi nettopp har vunnet en viktig seier for ulvene i lagmannsretten. Alt dette er saker hvor Senterpartiet har stått på motsatt side og motsatt seg vern av både dyr og natur. Det er gjennomsiktig og åpenbart at kuttet av støtten handler om å kneble en skarp kritiker, uttaler NOAHs leder og veterinær, Siri Martinsen.

Martinsen reagerer også på at Arbeiderpartiet fullstendig overlater til Senterpartiet å bruke statsstøtten som en privat belønnings-og straffeordning. Senterpartiet drev tidligere frem at organisasjoner som jobber for å utradere ulv fra Norge skulle inn på budsjettet. Nå har de altså prioritert å hindre arbeid for dyrs rettigheter og truede ville dyr – uten at Arbeiderpartiet har grepet inn.

«NOAH er sjokkert over at Arbeiderpartiet lar Senterpartiet ødelegge tilliten til ordningen, og omgjøre den til et politisk verktøy for å kneble kritikere.»

– En viktig grunn til at statsstøtte gis til frivillige organisasjoner er at myndighetene skal legge til rette for et levende demokrati hvor ulike interesser bidrar til allsidig offentlig debatt. Det er tydelig at ikke alle ønsker at dyrs rettigheter og vern av truede dyr skal være del av denne debatten. Nå misbruker Senterpartiet ordningen, og gjør den til en verdiløs belønningsordning for organisasjoner som ikke kritiserer regjeringen for høylytt. NOAH er sjokkert over at Arbeiderpartiet lar Senterpartiet ødelegge tilliten til ordningen, og omgjøre den til et politisk verktøy for å kneble kritikere. Dette får store prinsipielle konsekvenser, og vi håper og tror at de andre partiene på Stortinget ser at man ikke kan drive et udemokratisk spill med en støtteordning som nettopp er ment å styrke samfunnsdemokrati, uttaler Martinsen.

Frivillighet Norge, hvor NOAH er medlem; har tidligere uttalt om støtteordningen: «Kritiske og politisk orienterte organisasjoner bør være sikret å få støtte på likt grunnlag som de organisasjonene som utfører oppgaver for myndighetene.» NOAHs støtte de siste årene har vært på ca. 740 000 NOK.

Foto: Erik Frøystein

Hjelp oss med å gjøre vår stemme sterkere

– bli medlem!