Ny fyrverkeriforskrift til høring – send inn ditt svar for en mer dyrevennlig nyttårsaften!

Fyrverkeri går ut over både ville og tamme dyr. Nå er ny forskrift på høring, og NOAH kjemper for et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri og en dyrevennlig nyttårsfeiring.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt forslag til ny forskrift om pyrotekniske artikler på høring, blant annet av ønske om å redusere personskader. Fyrverkeri er for svært mange familiedyr, husdyr og ville dyr en ekstremt skremmende opplevelse – hver eneste nyttårsaften ser vi tilfeller hvor dyr stikker av, skader seg eller dør. Allikevel er hensyn til dyr utelatt fra de nye forslagene. NOAH oppfordrer alle som ønsker en mer dyrevennlig nyttårsaften til å sende inn høringssvar. Lenke til høringen finner du nederst på denne siden. Link til NOAHs underskriftskampanje finner du her.

Fyrverkeri skremmer hunder, katter og hester

Visste du at lydsensitivitet er et av de vanligste atferdsproblemene hos hunder? I en studie fra NMBU fant forskerne at til sammen 23 % av hundene var redde for høye lyder. I undersøkelsen ble hunder utsatt for fire ulike høye lyder: fyrverkeri, skudd/høye smell, torden og tung trafikk. Fyrverkeri var den lyden som skapte størst frykt hos hundene.[4] Ekstremt stress kan være alvorlig for hunder som for eksempel har hjerte- og lungesykdommer, eller hunder med kort nese, som er spesielt utsatt for alvorlige pusteproblemer.

Veterinærforeningen har nylig gått inn for et forbud mot fyrverkeri av hensyn til dyrevelferd og «vil jobbe politisk for at privat oppskyting av fyrverkeri blir forbudt[17]» 

Mange hunder stikker også av som følge av redsel og panikk på nyttårsaften og flere har mistet livet. Hester, som er fluktdyr, kan få panikk og forsøke å rømme, eller omtrent klatre opp etter veggene på stallen dersom de står inne. 

I en spørreundersøkelse fra England, svarte rundt 40% av kanin- og marsvineiere at deres kanin eller marsvin var redd for fyrverkeri. Kaninene reagerte oftest med å sparke med bakbeina, gjemme seg eller skjelve, mens marsvinene lagde lyder, skalv og gjemte seg.

Fyrverkeri skader ville fugler

Også ville dyr får panikk når fyrverkeriene eksploderer på himmelen. En studie viser at fugler flyr opp i panikk samtidig som fyrverkeriene eksploderer.[15] Studien viste at fuglene kunne fly i tette flokker i en høyde på over 500 meter i 45 minutter. Dette er mye høyere enn fuglene vanligvis flyr, og er på høyde med det fuglene flyr når de flyr trekk.[16] Høyden og varigheten på disse flygningene er svært energikrevende, i tillegg til at det er en fare for fuglene å skulle finne et trygt sted å lande midt på natten.[16] Fugler som flyr i panikk kan føre til død, både på grunn av utmattethet, men også som følge av at de flyr inn i hverandre eller inn i objekter som trær, gjerder, hus osv. 

I 2015 ble det publisert en samlestudie for å undersøke effekten av fyrverkeri på ville fugler. 133 rapporterte hendelser ble undersøkt og forskeren fant at lyd var svært forstyrrende for fugler, mens effekten av lys alene var vanskeligere å fastslå. Rapporten fastslår at «lyden fra fyrverkeri ofte gir sterke reaksjoner og til og med panikk». Særlig utsatt er vannfugler og fugler i flokk. Gjentatt smell fra fyrverkeri førte til at fuglene fluktet fra området, bare 10 % vendte fullt ut tilbake og 30% vendte ikke tilbake i det hele tatt. Fugler får negative metabolske reaksjoner og stressreaksjoner selv om de ikke flykter. Og de får langtidsreaksjoner etter panisk flukt, som bidrar til å senke overlevelsessjansene deres. Men det farligste er at de kan slite seg ut eller skade seg i selve flukten, særlig gjelder dette unge fugler. Studien konkluderer med at «bruk at fyrverkeri i stor skala i et vidt område, slik det er tilfelle på nyttårsaften i tettbygde områder i Europa, kan lede til populasjonsnedgang. Denne studien viser at fyrverkeri på ulike måter øker risikoen for dødelighet for den enkelte fugl og dermed dødeligheten for populasjonen. For bestander med ustabil status, negativ trend, små populasjoner eller sårbare arter, kan bestandsstatus bli påvirket.»

Dyrevennlig nyttårsfeiring

Heldigvis blir stadig flere oppmerksomme på lidelsene forårsaket av fyrverkeri. En meningsmåling utført av NITO viser at over 60 prosent av de spurte vil forby privat fyrverkeri dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri. Kun 16 prosent ønsker å beholde retten til å skyte opp egne raketter. Snart 15 000 har skrevet under på NOAHs underskriftskampanje mot fyrverkeri. Noen varehus ønsker ikke lenger å selge fyrverkeri, av hensyn til dyr, blant annet Bauhaus i Norge og Sverige, og Plantasjen og Coop i Sverige har også tatt standpunkt mot fyrverkeri.[14]

50 kommuner i Sverige har droppet det kommunale fyrverkeriet, i tillegg til å begrense privat oppskyting. I tillegg hadde nærmere hundre kommuner innført en av delene. I Italia har Roma, Milano, Venezia og flere andre byer vedtatt forbud mot å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften, både av hensyn til miljøet, dyrene og personskader, mens byen Collecchio har vedtatt at kun lydløst fyrverkeri får sendes opp, slik at feiringen ikke skal gå negativt ut over dyrene. Vancouver i Canada, og mange stater i USA forbyr nå privat oppskyting av fyrverkeri. I Irland er det totalforbud mot å eie eller skyte opp fyrverkeri, med mindre det er pyrotekniker med spesiell tillatelse tilstede. I Colombia, store deler av Australia og flere delstater i India, er fyrverkeri forbudt. Flere steder er et forbud på vei, og blant annet Amsterdam har fått flertall for å innføre et slikt forbud i 2021. 

Send inn ditt høringssvar!

NOAH vil oppfordre alle som ønsker en mer dyrevennlig nyttårsaften til å svare på høringen, og stille seg bak et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. 

NOAH oppfordrer primært til å foreslå et forbud mot privat bruk av fyrverkeri av hensyn til naturmangfold, dyrevelferd og miljø, alle dager i året inkludert nyttårsaften. 

Forslaget til DSB slik det fremgår under punkt 4.3.1 om bruk av fyrverkeri (§§ 12 og 13) har et unntak for forbud mot bruk av fyrverkeri for privatpersoner fra klokken 18.00 31. desember til klokken 02.00 1. januar. NOAH oppfordrer til å foreslå en fjerning av dette unntaket. Sekundært mener vi forskriften bør åpne for at kommunene selv kan vedta forbud mot privat bruk av fyrverkeri i hele kommunen, ikke kun begrenset til soner. Vi mener det blir feil å tvinge kommunene å tillate fyrverkeri, dersom kommunestyrets flertall mener fyrverkeri er en for stor belastning for innbyggere, helsevesen, brannvesen, dyrevelferden eller naturmangfoldet/miljøet. Vi mener kommunen på eget initiativ bør kunne vedta totalforbud. 

DSB høringen ligger her:  Svarfrist er 20. juni 2021. 

Signer også gjerne NOAHs underskriftskampanje mot fyrverkeri her!

 

Vil du støtte NOAHs arbeid for en dyrevennlig nyttårsaften? Bli medlem i NOAH!