NOAH: – Svært glade for å vinne den første Stiansenprisen!


NOAH – for dyrs rettigheter fikk torsdag en gledelig overraskelse om at vi er blitt valgt ut som vinner av Stiansenprisen 2013. Den nyopprettede prisen har som formål å tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste det siste året.

Styret i Dag S. Stiansens Stiftelse var tilstede på utdelingen
Stiftelsens styre består av personer med kompetanse og engasjement innenfor dyrevelferd.

– Dette er et stort øyeblikk av anerkjennelse for NOAHs innsats, alle våre aktive og de sakene vi jobber for. Det er flere gode kandidater der ute, som også jobber veldig hardt for og får utrettet utrolig mye bra for dyrenes beste. Vi er dypt takknemlige for at Stiansen-stiftelsen bedømmer det dithen at de verdiene NOAH står for har utmerket seg blant disse, uttaler NOAHs leder, Siri Martinsen.

Stiftelsen trekker spesielt frem NOAHs arbeid for dyrs rettigheter og et eget dyrepoliti som bakgrunn for tildelingen. – NOAH er en organisasjon som jobber for at dyr skal ha det best mulig, og jeg er veldig glad for å kunne gi prisen til dem. Arbeidet deres for opprettelsen av et eget dyrepoliti er noe jeg og Trine liker spesielt godt, sier Dag S. Stiansen.

Den flotte skulpturen er laget av billedkunstner Elena Engelsen.
Den flotte skulpturen er laget av billedkunstner Elena Engelsen.

Dag S. Stiansens Stiftelse, som har som formål «å ivareta dyrenes interesser», ble opprettet av Dag S. Stiansen, eier av Stiansen Eiendom AS, i mars i år. I tillegg til å stå for utdeling av Stiansenprisen en gang i året, vil stiftelsen også dele ut prosjektmidler til personer eller organisasjoner som jobber for dyrs rettigheter.

Prisen, som også innbefatter et økonomisk bidrag på 50 000 NOK, betyr ekstra mye fordi NOAH ikke mottar organisasjonstøtte fra departementet – imotsetning til mange andre medlemsbaserte ideelle organisasjoner.

– NOAH vil også sende en stor takk til alle som nominerte NOAH til prisen! Stiansenprisen er et viktig bidrag for å fremme NOAHs aktiviteter framover. Det er spesielt hyggelig å få denne gode nyheten akkurat i disse tider, bare en drøy uke før 10-årsjubileumet for det som er vårt største årlige arrangement og Nordens største dyrerettighetsmarkering; NOAHs fakkeltog mot pels, avslutter Siri Martinsen.

NOAHs Fakkeltogt mot pels arrangeres 9.11.13 – se mer på www.pelsut.no

Om Stiansen Stiftelsen, se http://www.stiansenstiftelsen.no